Follow
Mehmet Tuğrul
Mehmet Tuğrul
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde Öğretim Üyesi
Verified email at aybu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Osmanlı dönemi Rumeli para vakıfları
M Bulut, H Çınar, R Ademi, A Demir, A Kudat, M Doğan, C Korkut, M Çam, ...
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, 2019
62019
Osmanlı Şehirlerinin Oluşumunda Vakıf Müessesesinin Katkıları
M Tuğrul
Yine Dergi: https://yinedergi. wordpress. com/2017/08/24/osmanli …, 2017
42017
Osmanlı Filibesi’nin sosyo ekonomik durumuna genel bir bakış
M Bulut, M Tuğrul
Adam Akademi Sosyal Bilimler Dergisi, 2016
12016
OSMANLI ŞEHİRLERİNDE VAKIFLAR VE KÜLTÜREL HAYAT: SELANİK VE SOFYA
M Tuğrul, M Bulut
Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi 10 (2), 601-633, 2021
2021
Balkanlarda şehir ve vakıf ilişkisine dair mukayeseli bir örnek: Selanik ve Sofya
M Tuğrul
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih ve …, 2020
2020
Tarihten Romana Malazgirt
M Nar, M Tuğrul
Türkiye Yazarlar Birligi, 2020
2020
Bilge Vezir Nizamülmülk
M Arıcan, M Kala, M Tuğrul
Türkiye Yazarlar Birligi, 2019
2019
Bazı Balkan şehir örneklerinden hareketle Osmanlı döneminde vakıfların rolü
M Bulut
4. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi, 2018
2018
BİR MİKROFİNANS MODELİ OLARAK OSMANLI PARA VAKIFLARININ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ: EDİRNE, FİLİBE, SELANİK, TEKİRDAĞ VE ÜSKÜP PARA VAKIFLARI.
M Tuğrul, M Bulut
Adam Academy Journal of Social Sciences/Adam Akademi Sosyal Bilimler Dergisi …, 2017
2017
Bir mikrofinans modeli olarak Osmanlı para vakıflarının karşılaştırmalı analizi: Edirne, Filibe, Selanik, Tekirdağ ve Üsküp para vakıfları
M Bulut, M Tuğrul
ADAM AKADEMİ Sosyal Bilimler Dergisi, 2017
2017
COMPARATIVE ANALYSIS OF OTTOMAN CASH WAQFS AS A MICROFINANCE MODEL: CASH WAQFS OF EDIRNE, PLOVDIV, THESSALONIKI, TEKIRDAG AND SKOPJE
M Tuğrul, M Bulut
ADAM AKADEMİ Sosyal Bilimler Dergisi= Adam Academy Journal of Social Science …, 2017
2017
OSMANLI FİLİBESİ’NİN SOSYO EKONOMİK DURUMUNA GENEL BİR BAKIŞ
M Bulut, M Tuğrul
ADAM AKADEMİ Sosyal Bilimler Dergisi 6 (1), 85-112, 2016
2016
Filibe’deki eğitim kuruluşları ve vakıflar
M Bulut, M Tuğrul
International Symposium on Waqf and Higher Education (ISWHE 2016), 2016
2016
A GLOBAL VIEW ON SOCIOECONOMIC SITUATION OF OTTOMAN PLOVDIV
M Bulut, M Tuğrul
Adam Academy Journal of Social Sciences 6 (1), 85-112, 2016
2016
Osmanlı Dönemi Saraybosna Sıbyan Mektepleri
M TUĞRUL, M ÇELİK
Adam Academy Journal of Social Sciences 12 (1), 33-58, 0
Filibe’deki Eğitim Kuruluşlari Ve Vakiflar
PDM Bulut, M Tuğrul
Centre for Islamic Economics (CIE) International Islamic University Malaysia …, 0
Osmanlı Dönemi Rumeli Vakıfları ve Şehirleşme: Prizren ve Filibe Vakıfları Örneği
M Bulut, M Tuğrul
Marco Polo'nun Doğu Yolculuğu ve Doğu-Batı İlişkileri”
M Tuğrul
Osmanlı Dönemi Mostar Vakıflarının İstihdam ve Ücretler Açısından Değerlendirmesi
Y Aydınbaş, M Tuğrul
Osmanlı Dönemi Kosova Para Vakıflarının Sosyo-Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi
M Bulut, M Tuğrul
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20