Follow
Çağdaş Erbaş
Çağdaş Erbaş
Computer Education & Instructional Technology
Verified email at erzincan.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
The effects of augmented reality on students' academic achievement and motivation in a biology course
C Erbas, V Demirer
Journal of Computer Assisted Learning 35 (3), 450-458, 2019
1612019
Eğitimde Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları: Google Glass Örneği
Ç Erbaş, V Demirer
Journal of Instructional Technologies & Teacher Education 3 (2), 8-16, 2014
1312014
Mobil artırılmış gerçeklik uygulamalarının incelenmesi ve eğitimsel açıdan değerlendirilmesi
V Demirer, Ç Erbaş
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 11 (3), 2015
1082015
Mobil artırılmış gerçeklik uygulamalarının öğrencilerin akademik başarı ve motivasyonuna etkisi
Ç Erbaş
Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2016
502016
Eğitimde sanal ve artırılmış gerçeklik uygulamaları
Ç Erbaş, V Demirer
Eğitim Teknolojileri Okumaları, 131-148, 2015
24*2015
Trends in studies on virtual learning environments in Turkey between 1996-2014 Years: A content analysis
V Demirer, C Erbas
Turkish Online Journal of Distance Education 17 (4), 2016
122016
Media literacy training for prospective teachers: Instructional design process and its evaluation
V DEMİRER, E BARUT, Ç ERBAŞ, CH Dikmen, SAK Nurcan
Cukurova University Faculty of Education Journal 45 (1), 49-70, 2016
92016
A Content Analysis of Augmented Reality Studies Published in 2017
C Erbas, S Atherton
Journal of Learning and Teaching in Digital Age 5 (1), 7-15, 2020
72020
Öğretmen adaylarının medya okuryazarlık becerilerine ilişkin bir ihtiyaç analizi çalışması
E Barut, Ç Erbaş, CH Dikmen, N Sak, V Demirer
Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 2014
22014
A CONTENT ANALYSIS OF EDUCATIONAL ROBOTICS RESEARCH IN THE LAST FIVE YEARS
HF Sapanca, Ç Erbaş, Ö Yıldırım, VA Sanalan
Xth International Eurasian Educational Research Congress, 2023
2023
AN EXPERIENCE-BASED VIEW ON AUGMENTED REALITY OF GUIDANCE AND PSYCHOLOGICAL COUNSELLINGTEACHER CANDIDATES
Ç Erbaş
15th International Computer and Instructional Technologies Symposium, 2022
2022
A CONTENT ANALYSIS OF TECHNOLOGY ENHANCED LEARNING IN MATHEMATICS EDUCATION STUDIES BETWEEN 2017 AND 2022
Ç Erbaş, P Karlinger
15th International Computer and Instructional Technologies Symposium, 2022
2022
Trend Analysis of Augmented Reality Studies in Sports Science
M İmamoğlu, Ç Erbaş, CH Dikmen
Kastamonu Eğitim Dergisi 30 (3), 502-511, 2022
2022
The Effects of Augmented Reality Activities in Different Instruction Environments in Language Learning Course
C Erbas
Aberystwyth University, 2021
2021
Artırılmış Gerçeklik Teknolojileri
V DEMİRER, Ç ERBAŞ, D KALECİ
Dijital Teknoloji Aracılı Düşünme Öğretimi, 2020
2020
Eğitsel Blogların Karşılaştırmalı Analizi: Türkiye ve İngiltere Örnekleri
C DİKMEN, Ç Erbaş, M OCAK
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–16