Sedat Kömürcü
Title
Cited by
Cited by
Year
Numerical modelling of the in-plane loaded homogenized masonry walls
S Komurcu, A Gedikli
Periodicals of Engineering and natural sciences 5 (3), 2017
72017
Macro and micro modeling of the unreinforced masonry shear walls
S Komurcu, A Gedikli
European Journal of Engineering and Natural Sciences 3 (2), 116-123, 2019
32019
Nonlinear mixed finite element formulations for the analysis of planar curved beams
AN Doğruoğlu, S Kömürcü
Computers & Structures 222, 63-81, 2019
12019
Stability analysis of beams subjected to distinct loading types on elastic foundation
AN Dogruoglu, S Komurcu
4th International Conference on Engineering and Natural Science, 203-207, 2018
12018
Preliminary structural analysis of arch dams using a flat shell finite element formulation
S Kömürcü, M Yılmaz
Journal of Structural Engineering 2 (1), 47-52, 2019
2019
Yığma Duvarların Düzlem İçi Kırılma Mekanizmalarının Nümerik Olarak Belirlenmesi
S Kömürcü
Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2017
2017
24 Serbestlik Dereceli Kuadratik Kabuk Sonlu Elaman Formulasyonu
S Kömürcü, M Yılmaz
Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2015
2015
Yığma Duvar Tasarımında Mikro ve Makro Modelleme Tekniklerinin İncelenmesi
S Kömürcü, A Gedikli
YALITIMLI CAM ÜNİTELERİNDE YAYILI YÜKLEME ALTINDA PLAKALAR ARASINDAKİ YÜK PAYLAŞIMININ SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ İLE ANALİZİ
M Yılmaz, S Kömürcü, E Demirkan, M Çelik
Numerical Large Deflection Analysis of Annular Plates
E Demirkan, S Kömürcü, M Yılmaz
YIĞMA DUVARLARIN DÜZLEM İÇİ KIRILMA MEKANİZMALARININ NÜMERİK OLARAK BELİRLENMESİ
S Kömürcü
Buckling Analysis of Beams with Varying Flexural Rigidity on Elastic Foundation
AN Dogruoglu, S Komurcu
HOMOJENLEŞTİRİLEN YIĞMA DUVARLARIN DOĞRUSAL OLMAYAN DAVRANIŞLARININ MODELLENMESİ
S Kömürcü, A Gedikli
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–13