Follow
Baki Yılmaz
Baki Yılmaz
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Spor Yöneticiliği Bölümü
Verified email at ybu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Serbest Zaman Tatmin Ölçeği’nin (SZTÖ-uzun versiyon) geçerlilik ve güvenilirlik çalışması
Ü Karlı, E Polat, B Yılmaz, S Koçak
Spor Bilimleri Dergisi 19 (2), 80-91, 2008
1202008
Bireyleri Rekreasyonel Amaçlı Egzersize Motive Eden Faktörlerin Çeşitli Değişkenlere Göre Karşılaştırılması
İ Mutlu, B Yılmaz, HA Güngörmüş, T Sevindi, B Gürbüz
Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi 13 (1), 54-61, 2011
572011
Üniversite öğrencilerinin spora yönelik tutumlarının incelenmesi (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi örneği)
AB Yıldız, Ç Arı, B Yılmaz
Muş Alparslan Üniversitesi Uluslararası Spor Bilimleri Dergisi, 2017
52*2017
Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Beslenme ve Kahvaltı alışkanlıklarının Değerlendirilmesi
T Sevindi, G Yılmaz, S İbiş, B Yılmaz
Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi 11 (3), 77-90, 2007
442007
Sporcuların Optimal Performans Duygu Durumunun Yaşam Tatminleri Üzerindeki Etkisi
AB YILDIZ, DBA GÜLŞEN, B YILMAZ
Beden Egitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 9, 2015
40*2015
Doğa Sporlarına Katılımın Sosyal Bütünleşmeye Etkisi
B Yılmaz
Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi …, 2006
372006
Beden Eğitimi Öğretmeni ve Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Eğitsel İnternet Kullanımına Yönelik Yeterliklerinin İncelenmesi
A Eroğlu, H Ünlü, İ Eroğlu, B Yılmaz
Selçuk Üniversitesi Beden eğitimi ve Spor Bilim Dergisi 13 (1), 132-135, 2011
262011
Sporda Sosyal Bütünleşme Ölçeği (SSBÖ) Geçerlilik Güvenirlik Çalışması
B Yılmaz, Ü Karlı, AA Yetim
Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 11 (4), 3-10, 2006
252006
Atletizm branşındaki sporcuların kişilik özelliklerinin başarı motivasyonuna etkisinin incelenmesi
E Zorlu, G Doğu, AB Yıldız, B Yılmaz
Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi 3 (1), 24-35, 2020
242020
Spor bilimleri fakültesindeki öğrencilerin kendinle konuşma ve zihinsel dayanıklılık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi
DBA Gülşen, AB Yıldız, B Yılmaz, H Şahan
Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 4 (4), 459-470, 2019
202019
Sporcuların zihinsel antrenman becerileri ile sürekli sportif öz güven düzeyleri arasındaki ilişki
MC Cıftcı, E Tolukan, B Yılmaz
Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 26 (1), 151-162, 2021
182021
Reliability and validity study of leisure satisfaction scale (lss-long version)
U Karlı, E Polat, B Yılmaz, S Koçak
Hacettepe Journal of Sport Science 19 (2), 80-91, 2008
182008
Özel Yetenekle İlgili Bölümlerde Okuyan Öğrencilerin Rekreasyonel Aktivitelere Katılımlarına Engel Olabilecek Unsurların Belirlenmesi
E TOLUKAN, B YILMAZ
International Journal of Science Culture and Sport, 525-539, 2014
17*2014
Futbol ve futsal branşlarında spor yapan genç kadınların saldırganlık yaklaşımları
M Erdoğdu, M Koçyiğit, NB Kayışoğlu, B Yılmaz
Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 4 (Special Issue 3), 1-14, 2018
162018
ATLETİK ZİHİNSEL ENERJİ ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI VE PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
AB YILDIZ, YE Yarayan, B YILMAZ, K Garry
SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 18 (3), 108-119, 2020
132020
Determination of the thoughts of national team athletes on the concept of doping: A study of metaphor analysis
S Kurtipek, OB Çelik, B Yılmaz, İF Yenel
Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 10 (2), 318-327, 2016
122016
Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez teşkilatı çalışanlarının örgütsel adalet ile örgütsel sessizlik algıları arasındaki ilişki üzerine bir araştırma
GA Doğu, B Yılmaz
CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 12 (1), 16-27, 2017
112017
Metaphorical perceptions of camp leaders working under the ministry of youth and sports on the concept of youth
S Kurtipek, OB Çelik, H Gümüş, B Yılmaz
Ovidius University Annals, Series Physical Education and Sport/Science …, 2017
92017
10-14 Yaş Grubu Öğretilebilir Zihinsel Engellilerde Makro Dönem Esneklik Antrenman Sonucu Gelişmelerin İncelenmesi
G Yılmaz, T Sevindi, S İbiş, B Yılmaz, S Kestek
Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi 8 (1-2), 1-4, 2006
82006
The effects of work motivations of the academic staff at departments of physical education and sports on their performances
B Yilmaz
SILA SCIENCE, 2012
72012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20