Uygar Kanli
Uygar Kanli
Gazi University Faculty of Gazi Education, Physics Teaching Programme
gazi.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
7E modeli merkezli laboratuvar yaklaşımı ile doğrulama laboratuvar yaklaşımlarının öğrencilerin bilimsel süreç becerilerinin gelişimine ve kavramsal başarılarına etkisi
U Kanlı
Yayımlanmış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi. Ankara, 2007
155*2007
7E modeli merkezli laboratuvar yaklaşımının öğrencilerin bilimsel süreç becerilerini geliştirmedeki yeterliliği
U KANLI, R Yağbasan
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 28 (1), 91-125, 2008
932008
To Compare the Effects of Computer Based Learning and the Laboratory Based Learning on Students' Achievement Regarding Electric Circuits.
B Bayrak, U Kanli, SK Ingec
Online Submission 6 (1), 2007
682007
Fizik eğitiminde 5E modelinin öğrencilerin akademik başarısına etkisinin incelenmesi
İ Ergin, U Kanli, TAN Mustafa
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 27 (2), 2007
582007
An example for the effect of 5e model on the academic success and attitude levels of students’:“Inclined projectile motion”
I Ergin, U Kanli, Y Ünsal
Journal of Turkish Science Education 5 (3), 47-59, 2008
532008
A study on identifying the misconceptions of pre-service and in-service teachers about basic astronomy concepts
U Kanli
Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education 10 (5), 471-479, 2014
492014
Roots and evolution of learning cycle model in light of constructivist theory-a sample activity
U Kanli
Egitim ve Bilim 34 (151), 44, 2009
47*2009
Using a Two-Tier Test to Analyse Students' and Teachers' Alternative Concepts in Astronomy.
U Kanli
Science Education International 26 (2), 148-165, 2015
412015
2000 yılında Ankara'da fizik öğretmenleri için düzenlenen hizmetiçi eğitim yaz kursunun etkinliği
U Kanlı, R Yağbasan
Milli Eğitim Dergisi, 37-49, 2000
412000
Proje 2061 in Işığında Fizik Ders Kitaplarının Eğitimsel Tasarımına Eleştirel Bir Bakış
U KANLI, R Yağbasan
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 24 (2), 2004
382004
The effects of a laboratory based on the 7E learning cycle model with verification laboratory approach on students’ development of science process skills and conceptual achievement
U Kanli, R Yagbasan
Essays in Education 22, 143-153, 2008
28*2008
Ulusal fen bilimleri ve matematik eğitimi kongrelerindeki fizik eğitimi çalışmalarının içerik analizi
U KANLI, Ç GÜLÇİÇEK, V GÖKSU, N ÖNDER, Ö OKTAY
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 34 (2), 2014
272014
Fizik öğretmenleri için düzenlenen hizmetiçi eğitim yaz kursları
U KANLI, R YAĞBASAN
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 21 (3), 2000
242000
Lise 3. sınıf öğrencilerinin ışık ve optikle ilgili anlamakta güçlük çektikleri kavramların tespiti ve sebepleri
M Kara, U Kanlı, R Yağbasan
Milli Eğitim Dergisi 158, 221-232, 2003
232003
Content Analysis of Physics Education Studies Published in Turkish Science Educatıon Journal from 2004 to 2011
N ÖNDER, Ö OKTAY, F ERASLAN, Ç GÜLÇİÇEK, V GÖKSU, U KANLI, ...
Journal of Turkish Science Education 10 (4), 151-163, 2013
22*2013
Ortaöğretimde görev yapan fizik öğretmenleri için düzenlenen hizmetiçi eğitim programlarının etkinliği
U Kanlı
Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Fen ve Matematik …, 2001
182001
The sufficiency of the numerical questions in the OSS examination in the year 2003 on the measurement of the students’ scientific process skills
U Kanlı, BK Temiz
Eğitim ve Bilim Dergisi 31 (140), 62-67, 2006
162006
Fizikte kavram yanılgıları
B Güneş
Ankara: Palme Yayıncılık, 2017
122017
The efficacy of the 7E learning cycle model based on laboratory approach on development of students’ science process skills
U Kanli, R Yagbasan
Gazi University Journal of Gazi Educational Faculty 28 (1), 91-125, 2008
102008
Üniversite 1. sınıf öğrencilerinin temel fizik laboratuvar araçlarını tanıma bilgileri
TB Kağan, U KANLI
Milli Eğitim Dergisi 33 (168), 188-201, 2005
8*2005
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20