M Zaidi A Rahman
M Zaidi A Rahman
Senior Lecturer University of Malaya
Verified email at um.edu.my - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Effect of probiotic interventions on depressive symptoms: A narrative review evaluating systematic reviews
I Nadeem, MZ Rahman, Y Ad‐Dab'bagh, M Akhtar
Psychiatry and clinical neurosciences 73 (4), 154-162, 2019
262019
Aplikasi Maqasid al-Syari ‘ah dalam Pentadbiran Negara: Satu Tinjauan Sejarah Islam
MZA Rahman
Jurnal Fiqh 12, 29-56, 2015
82015
Asas Toleransi Terhadap Kebebasan Beragama dari Perspektif Islam
M Zaidi, Nurhafilah, Bharuddin
Konsep Asas Islam dan Hubungan Antara Agama, 2007
7*2007
Wanita Sebagai Calon Pilihan Raya: Suatu Perbahasan dari Sudut Siyasah Syar'iyyah
Z Hassan, MZA Rahman
Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors S, 2008
62008
Mengurus Hak Beragama Bukan Muslim dari Perspektif Siasah Syar ‘iyyah
MZA Rahman
Jurnal Usuluddin 36, 109-124, 2012
32012
Pengaruh Perubahan dalam Pembinaan Hukum Siyasah Syar ‘iyyah
MZA Rahman
Jurnal Syariah 16 (1), 17-31, 2008
32008
Strategi Mengurus Masjid
NRH Siren, MZA Rahman
Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan, 2006
32006
The development of a multi-ethnic and multi-religious society in Malaysia
RHR Sulong, MZ Abd Rahman, AM Hussain
Journal of Al-Tamaddun 14 (1), 105-115, 2019
22019
Prevalence of dental caries among children residing in muslim dominated area of Laheriasarai, Darbhanga
S Syreen, A Anwar, G Ahmad, MZ Rahman
Journal of Medical Science and Clinical Research 6 (12), 2018
12018
The Influence of Islam in Indonesian Foreign Policy: Case Study on Rohingya Conflict
MZA Baihaqie
Jurnal Ilmiah Islam Futura 17 (1), 96-120, 2017
1*2017
Peranan Pemimpin dalam Pelaksanaan Etika Kerja Islam: Kajian Kes di Johor Corporation (Jcorp)
SA Basir, NSM Noor, MZ Abd Rahman
Jurnal Usuluddin 44, 45-84, 2016
12016
Leadership: An Islamic Perspective
L Thaib, MZA Rahman, B C.P
Department of Siasah Syar'iyyah University of Malaya, 2015
12015
Aktiviti Misionari: antara kehendak perlembagaan, perintah bible dan reaksi Muslim di Malaysia.
M Zaidi
Jurnal Syariah 18 (3), 585-602, 2010
1*2010
Kebebasan Bersuara dari Perspektif Siasah Syar'iyah
MZA Rahman
Jurnal Syariah 9 (2), 20, 2001
12001
Qatar’s Policy in Combating Child Camel Jockeys in Line with Law, Al-Qur’an and Al-Sunnah
MI Almalki, AM Zaidan, MZA Rahman
QURANICA-International Journal of Quranic Research 12 (2), 25-59, 2020
2020
Prinsip Kemanusiaan Dalam Undang-Undang Antarabangsa Islam dan Relevansinya Dengan Undang-Undang Antarabangsa Masa Kini (Principles of Humanity in Islamic International Law and …
MFM Ramzan, MZA Rahman, BC Pa, NM Daud
UMRAN-International Journal of Islamic and Civilizational Studies 7 (2), 93-114, 2020
2020
Analysis of Humanitarian Intervention Implementation in Armed Conflicts from al-Qur’an Perspective
MFM Ramzan, MZA Rahman, BC Pa, NM Daud
QURANICA-International Journal of Quranic Research 10 (1), 69-88, 2018
2018
Kerjaya Wanita Di Peringkat Pengurusan Tertinggi Negara Menurut Perspektif Al-Qur'An Dan Hadis
NT Ismail, B Che Pa, MZ Abdul Rahman
Journal of Hadith Studies, 2018
2018
Campur Tangan Kemanusiaan Antarabangsa: Suatu Tinjauan Berkaitan Konflik dan Keabsahannya
MZAR Muhammad Fahmi bin Md Ramzan
Jurnal Perspektif 9 (2), 1-8, 2017
2017
Constitutional Problems in Early Islam: Special Reference to the Institution for Political Representation
MYZMY Lukman Thaib, M.Zaidi A.Rahman
The Islamic Quarterly 61 (2), 260-277, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20