Takip et
Ersin Uğurkan
Ersin Uğurkan
kocaeli.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Kültürel çeşitliliğin mısır unu kullanımına etkisi: Kartepe örneğinde mısır ununun kimliksel dönüşümü
E Uğurkan, Ö Alyakut
Folklor/edebiyat 26 (101), 55-72, 2020
52020
Kocaeli ve Çevresindeki Muhacirlerin Kent Gastronomisine Yapmış Olduğu Katkılar
E Uğurkan, T Üzümcü, Ö Alyakut
Uluslararası Çoban Mustafa Paşa ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu-IV …, 2017
32017
Srebrenitsalı Boşnak Mültecilerin Kendi Yurtlarında Varolma Mücadelesi
E Uğurkan
Turkish Studies - Economics Finance Politics 15 (4), 2493-2508., 2020
2020
Geçmişten Günümüze Adapazarı Islama Köftesi ve Kızılcık Şırasının Kültürel Değerlerimiz Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
E Uğurkan
Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 4 (4), 3508-3522., 2020
2020
SANCAK BOŞNAKLARI VE BOSNA HERSEK BOŞNAKLARI ARASINDAKİGASTRONOMİ FARKLILIKLARININ SANCAK BÖLGESİNİN GASTRONOMİ TURİZMİPOTANSİYELİ BAĞLAMINDA TÜRK TURİSTLER AÇISINDAN ANALİZİ
E UĞURKAN
Uluslararası Turizm, Ekonomi ve İşletme Bilimleri Kongresi/Sivas ICTEBS 2019, 2019
2019
ANADOLU İSLAM KÜLTÜRÜ’NÜN BALKANLARA YANSIMASI: SOMUTOLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS OLARAK BOSNA HERSEK’TE AYVAZDEDE ŞENLİKLERİ
U E.
II. ULUSLARARASITURİZM VE KÜLTÜREL MİRASKONGRESİ, Şanlıurfa, Türkiye, 251-259, 2018
2018
EKONOMİK VE TOPLUMSAL DOKU OLARAK ORTA SINIF
E UĞURKAN, ZY KILIÇKAN
Turkish Studies 13, 23, 2018
2018
Evaluation of Urban Aesthetics From the Aspect of Tourism: The Bosnia-Herzegovina Example
EU Tülay Polat Üzümcü, Aysun Çelik, Emrah Özkul
International Tourism and Hospitality Management Conference (2015 …, 2016
2016
Avrupa Birliği ekonomik entegrasyon sürecinde ortaya çıkan problemlerin Yunanistan örneği bağlamında değerlendirilmesi
R Karacan, E Uğurkan
International Journal of Social Sciences and Education Research 1 (1), 230-240, 2015
2015
EVALUATION OF URBAN ESTHETICS FROM THE ASPECT OF TOURISM: THE BOSNIA-HERZEGOVINA EXAMPLE
TP Üzümcü, A Çelik, E Özkul, E Uğurkan
THE GRIEF HERITAGE OF THE OTTOMAN BOSNIA AND HERZEGOVINA
TP Üzümcü, İ Çetin, E Uğurkan
ITHMC, 206, 0
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–11