Follow
Ayşegül Pehlivan Yılmaz
Ayşegül Pehlivan Yılmaz
Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Doç. Dr.
Verified email at anadolu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Açık ve örgün eğitim sosyal bilgiler ders kitapları ve öğretim programında somut olmayan kültürel miras ögelerinin incelenmesi
A Pehlivan
PQDT-Global, 2015
362015
Examining the citizenship and democracy education textbook and curriculum in terms of global education
E Günel, A Pehlivan
Journal of Social Studies Education Research 6 (1), 123-171, 2015
32*2015
AÇIK-ÖRGÜN EĞİTİM SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARI VE ÖĞRETİM PROGRAMINDA SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS ÖGELERİ.
A Pehli̇van, E KOLAÇ
Electronic Turkish Studies 11 (19), 2016
282016
Pre-service social studies teachers’ perception of global citizenship
E Günel, A Pehlivan
Journal of Education and Future, 51-69, 2016
222016
Sosyal bilgiler öğretiminde çevrimiçi haritaların kullanımının akademik başarıya etkisi
E Yeşi̇ltaş
Journal of Turkish Studies 10 (11), 2015
152015
Emile Durkheim: Üçüncü Fransa Cumhuriyeti'nde öğretmenlerin eğitimcisi ve eğitim görüşleri
B Ata, C Akyol, A Pehlivan, MO Bayat, M Canal
Pegem Yayınları, 2013
13*2013
Emile Durkheim’in Hayatı ve Eserlerine Toplu Bir BakıÞ
AÞ PEHLİVAN
72013
Sosyal Bilgilerde kültüre duyarlı eğitim uygulamaları: Mülteci öğrencilerle etkileşim
AP Yılmaz, E Günel
Eğitim ve Bilim 47 (212), 2022
52022
Sınıf Sorunlarının Çözümünde Alternatif Bir Yöntem Olarak Kurgusal Mahkeme
AF ERSOY, A PEHLIVAN YILMAZ
Eurasian Journal of Educational Research 18 (78), 1-22, 2018
5*2018
Social Problems in Turkish Social Studies Coursebooks and Workbooks.
E Yesiltas, Ö Eryilmaz, A Pehlivan
Universal journal of educational research 4 (4), 856-867, 2016
42016
Sosyal bilgiler ders kitaplarında ve öğretim programlarında değişen ve değişmeyen göç olgusunun incelenmesi
AP Yılmaz, E Günel
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 22 (2), 1713-1749, 2021
22021
Determination of Global Competence Levels of Pre-Service Social Studies Teachers
A PEHLİVAN YILMAZ
International Journal of Educational Researchers 14 (3), 2023
12023
Culturally Responsive Teaching Practices in Social Studies: Interaction with Refugee Students in Turkey
AP Yılmaz, E Günel
Egitim ve Bilim 47 (212), 121-159, 2022
12022
Determination of Global Competence Levels of Pre-Service Social Studies Teachers1
APDAP Yılmaz
International Journal of Educational Research 14 (3), 267-282, 2023
2023
Trends of global education studies in social studies education: 2000-2023
A Pehlivan Yılmaz
Journal of Innovative Research in Teacher Education 4 (1), 77-91, 2023
2023
Pre-Service Social Studies Teachers’ Perceptions of Social Problems
Ö ERYILMAZ, AP YILMAZ, E Günel
Kastamonu Eğitim Dergisi 30 (2), 459-472, 2022
2022
EXAMINING GENDER ISSUES
AP Yilmaz, O Eryilmaz, E Gunel
Controversial Issues in Social Studies Education in Turkey: The Contemporary …, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–17