Metehan Cömert
Metehan Cömert
Ankara Yıldırım Beyazıt University, Faculty of Political Sciences, Department of Public Finance
Verified email at ybu.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Interest rates, inflation, and exchange rates in fragile EMEs: A fresh look at the long-run interrelationships
H Şen, A Kaya, S Kaptan, M Cömert
The Journal of International Trade & Economic Development 29 (3), 289-318, 2020
92020
Post-Keynesyen teoriyi ileri taşımak: Güncel tartışmalar ve alternatif öneriler
M Cömert
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 74 (1), 35-55, 2019
32019
Revival of Keynesian Economics or Greening Capitalism:“Green Keynesianism”
M Cömert
Sosyoekonomi 27 (42), 129-144, 2019
2019
‘Büyük Durgunluk’u Anlamak: Alternatif Kuramsal Arayışlar
M CÖMERT
Journal of Economy Culture and Society 59 (1), 235-256, 2019
2019
Mali Demokrasi: Maliye Disiplini İçerisinde Yeni Bir Kavram ve Çok Yönlü Tartışmalar
M Cömert
33rd International Public Finance Symposium, 2018
2018
Büyük Durgunluk’un Nedenleri Üzerine Alternatif Açıklamalar
M Cömert
ICPESS (International Congress on Politic, Economic and Social Studies), 2017
2017
Yeşil Keynesyenizm: Güncel Çelişkiler Üzerine Bir Deneme
M Cömert
ICPESS (International Congress on Politic, Economic and Social Studies), 2017
2017
From ‘Great Recession’ to ‘Great Regression’: Current Debates Over Post-Keynesian Theory
M Cömert
ICMEB, 2017
2017
Arguments on ‘The Crisis of Rationalisation’: Keynes, Piketty and New Themes
M Cömert
ICMEB, 2017
2017
Borcun İhmal Edilmiş Yanı Üzerine Bir Fikir Teatisi: Özel Borcun Evrimi, Varoluşsallığı ve Reddi
M Cömert
International Congress on Current Debates in Social Sciences, 2017
2017
Olağan Patikanın Ötesinde Bir Keynes Tasavvuru
M Cömert
İktisat ve Toplum Dergisi, 66-71, 2016
2016
An Essay On Keynes In The Light Of Great Recession: All Are We Keynesian Again?
M Cömert
International Conference on Economics, 2016
2016
Writing Up The History Of Recent Times: Envisagement Of Heterodoxy For Crisis This Time and Distribution
M Cömert
International Conference on Economics, 2016
2016
On Fundamental Issues Of Public Finance Doctrine: Intellectual Richness Of Fiscal Thought And Historical Phases
M Cömert
30th Public Finance Conference, 2015
2015
MALİYE ÖĞRETİSİNİN TEMEL MESELELERİ ÜZERİNE: MALİ DÜŞÜNCENİN DÜŞÜNSEL ZENGİNLİĞİ VE TARİHSEL UĞRAKLAR1
M Cömert
Büyük durgunluğun izinde post-keynesyen teori ve maliye politikası: Neoliberalizm, kriz, bölüşüm
M Cömert
Ankara: Ankara Üniversitesi: Sosyal Bilimler Enstitüsü: Maliye Anabilim Dalı, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–16