Yaprak Türkân YÜCELSİN TAŞ
Yaprak Türkân YÜCELSİN TAŞ
Université de Marmara, Département de Didactique du FLE
No verified email - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Problems encountered by students who went abroad as part of the Erasmus programme and suggestions for solutions
YT Yücelsin-Tas
Journal of Instructional Psychology 40 (3), 81, 2013
102013
ERASMUS PROGRAMINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÖNERİLER
YTY TAŞ
Turkish Studies 8 (10), 763-770, 2013
92013
INTERFÉRENCES LEXİCALES: CAS DE L’UNİVERSİTÉ DE MARMARA
YTY TAŞ, AGC CANDEMİR, AGÖ KARA
İstanbul Eğitimde Yenilikçilik Dergisi 2 (3-2), 89-100, 2016
72016
Fransızca öğrenen öğrencilerin öğrenme stilleri üzerine bir araştırma
YTY Taş, E Erdem
Synergies Turquie, 151-161, 2013
62013
Le curriculum dans la formation des enseignants de langues étrangères en Turquie
YTY Taş
Synergies Turquie, 95-102, 2008
62008
Formation des enseignants de langues étrangères en Turquie
YTY Taş
L'enseignement Des Langues Étrangères Face Aux Évolutions Des Systèmes …, 2013
4*2013
Erasmus Programında karşılaşılan sorunlar ve öneriler
TY Yücelsi̇ntaş
3*2013
Utilisation des TICE en classe de langue
YTY Taş
7e Congrès Panhellénique et International des Professeurs de Français 1 (1 …, 2010
3*2010
COMMENT INTEGRER LES TICE EN CLASSE DE LANGUE ?
YT Yücelsin-Taş
XI. ULUSLARARASI DİL - YAZIN - DEYİŞBİLİM SEMPOZYUMU (Gönüllülük ve Hoşgörü), 2011
22011
Quelles compétences faut-il développer chez les futurs professeurs de français ?
F Şavlı, YT Yücelsin
Revue du Département de langue et littérature françaises de la Faculté des …, 2007
22007
Fransa'daki üçüncü kuşak Türklerin kültürel uyum durumlarının incelenmesi
S Akdoğan Öztürk, Y Taş Yücelsin Türkân
12018
Un aperçu sur les diplômes de langue française: Delf-Dalf
YTY Taş
Synergies Turquie, 139-144, 2009
1*2009
La formation des enseignants dans l'enseignement précoce
F Şavlı, YT Yücelsin
Revue du Département de langue et littérature françaises de la Faculté des …, 2008
12008
FRANSA’DAKİ ÜÇÜNCÜ KUŞAK TÜRKLERİN KÜLTÜREL UYUM DURUMLARININ İNCELENMESİ
SA ÖZTÜRK, YTY TAŞ
Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11 (1), 55-66, 2018
2018
Türkiye'de Yaşayan Yabancı Uyruklu Öğretmenlerin Türkçe Öğrenirken Geliştirdikleri Öğrenme Stratejileri ve Öneriler
YT Yücelsin-Taş, Ş Pat
Dilbilim 2 (28), 15-26, 2015
2015
Sözlü İletişimde Değerlendirme Formu Kullanımı
Y YÜCELSİN, İ Rıfat
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 28 (1. ÖzelSayı), 337-346, 2015
2015
Problems encountered by future teachers in community service practices course and solution offers
YT Yücelsin-Taş
Educational Research and Reviews 9 (13), 387-391, 2014
2014
Yabancı Dil Öğretmenlerinin Sınıfta Karşılaştıkları Problemlere İlişkin Görüşleri
YTY Taş, B Arslan
Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi 3 (2), 1-15, 2014
2014
ERASMUS PROGRAMINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÖNERİLER.
Y Türkân YÜCELSİN TAŞ
Electronic Turkish Studies 8 (10), 2013
2013
Enseignement/apprentissage du français en Turquie
YT Yücelsin Taş
Les Actes du 8e Congrès Panhellénique des Professeurs de Français, 2013
2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20