Fadime Bayrı Bingöl
Fadime Bayrı Bingöl
Verified email at marmara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
‘Stigma: the cul‐de‐sac of the double bind’the perspective of T urkiye; a phenomenological study
C Yuksel, F Bingol, F Oflaz
Journal of psychiatric and mental health nursing 21 (8), 667-678, 2014
152014
Lise öğrencilerinde ergen öznel iyi oluş ile olumlu gelecek beklentisi arasındaki ilişkinin incelenmesi
A Karakoç, F Bingöl, S Karaca
Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi 6 (3), 43-50, 2013
142013
Kelleci M
F Bayrı
Hemşirelerin sürekli öfke ve öfke ifade tarzları ile genel sağlık durumları …, 2009
102009
Menarche and first emotional reactions of Turkish adolescent
A Karakoç, F BINGÖL, AF OCAKÇI
8*2014
Hemşirelerin öfke ifade biçimleri ve genel sağlık durumları ile ilişkisinin incelenmesi
F Bayrı
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi, 2007
72007
Comparison of subjective wellbeing and positive future expectations in between working and nonworking adolescents in Turkey
S Karaca, A Karakoc, F Bingol, N Eren, II Andsoy
Iranian Red Crescent Medical Journal 18 (2), 2016
42016
The adaptation of the postpartum-specific anxiety scale into the Turkish language
F Bayri Bingol, MD Bal, S Aydin Ozkan, O Zengin
Journal of reproductive and infant psychology 39 (1), 86-99, 2021
22021
The risk factors for postpartum posttraumatic stress disorder and depression
FB Bingol, MD Bal
Perspectives in psychiatric care 56 (4), 851-857, 2020
22020
The effects of simulation-based education on initial neonatal evaluation and care skills
A Karakoc, MD Bal, FB Bingol, B Aslan
Pakistan journal of medical sciences 35 (4), 911, 2019
22019
Effect of the Cognitive-Behavioral Prevention Program on Levels of Depression Symptoms Among Working Adolescents in Turkey
F Bingol, S Buzlu
Journal of psychosocial nursing and mental health services 54 (7), 43-51, 2016
22016
Validity and reliability of the Turkish version of the City Birth Trauma Scale (CityBiTS)
F Bayrı Bingöl, MD Bal, M Dişsiz, MT Sormageç, PD Yildiz
Journal of Obstetrics and Gynaecology, 1-9, 2020
12020
Turkish midwifery students’ fear of delivery process
NK Özcan, NE Boyacıoğlu, N Güdücü, SG Serhatlıoğlu, E Yıldırım, M Koç, ...
Journal of caring sciences 8 (3), 121, 2019
12019
Secondary traumatic stress among midwifery students
F Bayri Bingol, M Demirgoz Bal, M Aygun, E Bilgic
Perspectives in Psychiatric Care, 2020
2020
THE EFFECTS OF BIRTH SIMULATION EDUCATION/TRAINING IN MIDWIFERY STUDENTS
FB Bingöl, MD Bal, A Karakoç, B Aslan
Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 11 (4), 2020
2020
How Can Vaginal Birth Management Skills Gained Much Better?
MD BAL, FB Bingol, A Karakoc, B Aslan
Clinical and Experimental Health Sciences 9 (4), 328-333, 2019
2019
The Effects of Loneliness on Menopausal Symptoms
FB Bingol, MD Bal, TY Esencan, DE Abbasoglu, B Aslan
Clinical and Experimental Health Sciences 9 (3), 265-270, 2019
2019
POSTPARTUM DEPRESYONUN BEBEKLE İLİŞKİLİ RİSK FAKTÖRLERİ
N KARAHAN, NS GENÇALP, F BİNGÖL, R AYDIN, AR BENLİ
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 19 (3), 204-213, 2017
2017
15-17 YAŞ ÇALIŞAN ERGENLERDE DEPRESİF BELİRTİ DÜZEYİNİN STRESLE BAŞETME VE BAZI DEĞİŞKENLER İLE İLİŞKİSİ.
F BİNGÖL, S BUZLU
SSTB International Refereed Academic Journal of Sports, Health & Medical …, 2015
2015
Doğum Sonrası Maternal Anksiyete ve Bağlanmayı Etkileyen Faktörler
FB BİNGOL, MD Bal
STED/Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi 30 (1), 60-68, 0
Effect of midwifery students’ negative clinical experiences on their emotional labor behaviors
FB BAYRI, MD BAL, M AYGÜN, E Bilgic
Clinical and Experimental Health Sciences 10 (4), 382-388, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20