Follow
Fadime Bayrı Bingöl
Fadime Bayrı Bingöl
Verified email at marmara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Lise öğrencilerinde ergen öznel iyi oluş ile olumlu gelecek beklentisi arasındaki ilişkinin incelenmesi
A Karakoç, F Bingöl, S Karaca
Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi 6 (3), 43-50, 2013
242013
‘Stigma: the cul‐de‐sac of the double bind’the perspective of T urkiye; a phenomenological study
C Yuksel, F Bingol, F Oflaz
Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing 21 (8), 667-678, 2014
212014
Kelleci M
F Bayrı
Hemşirelerin sürekli öfke ve öfke ifade tarzları ile genel sağlık durumları …, 2009
162009
The risk factors for postpartum posttraumatic stress disorder and depression
FB Bingol, MD Bal
Perspectives in psychiatric care 56 (4), 851-857, 2020
102020
Menarche and first emotional reactions of Turkish adolescent
A Karakoç, F BINGÖL, AF OCAKÇI
9*2014
Hemşirelerin öfke ifade biçimleri ve genel sağlık durumları ile ilişkisinin incelenmesi
F Bayri
Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2007
92007
Validity and reliability of the Turkish version of the City Birth Trauma Scale (CityBiTS)
F Bayrı Bingöl, MD Bal, M Dişsiz, MT Sormageç, PD Yildiz
Journal of Obstetrics and Gynaecology 41 (7), 1023-1031, 2021
82021
Comparison of subjective wellbeing and positive future expectations in between working and nonworking adolescents in Turkey
S Karaca, A Karakoc, F Bingol, N Eren, II Andsoy
Iranian Red Crescent Medical Journal 18 (2), 2016
52016
The adaptation of the postpartum-specific anxiety scale into the Turkish language
F Bayri Bingol, MD Bal, S Aydin Ozkan, O Zengin
Journal of Reproductive and Infant Psychology 39 (1), 86-99, 2021
42021
Postpartum depresyonun bebekle ilişkili risk faktörleri
N KARAHAN, NS GENÇALP, F BİNGÖL, R AYDIN, AR BENLİ
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 19 (3), 204-213, 2017
42017
Secondary traumatic stress among midwifery students
F Bayri Bingol, M Demirgoz Bal, M Aygun, E Bilgic
Perspectives in Psychiatric Care 57 (3), 1195-1201, 2021
32021
The effects of simulation-based education on initial neonatal evaluation and care skills
A Karakoc, MD Bal, FB Bingol, B Aslan
Pakistan Journal of Medical Sciences 35 (4), 911, 2019
32019
Effect of the cognitive-behavioral prevention program on levels of depression symptoms among working adolescents in Turkey
F Bingol, S Buzlu
Journal of Psychosocial Nursing and Mental Health Services 54 (7), 43-51, 2016
32016
17-19 YAŞ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ ERGENLERDE DEPRESYON DÜZEYİ, SOSYAL İŞLEVSELLİK VE SORUN ÇÖZME BECERİSİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
F Bingöl, A Karakoç, S KARACA, AF OCAKÇI
Ankara Sağlık Hizmetleri Dergisi 10 (2), 35-45, 2011
32011
The Relationship of Postpartum Acute Stress With Perceived Social Support on and Depression Symptom Level
D Cömert, FB BİNGÖL
Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 12 (2), 2021
12021
Doğum Sürecinde Gebelere Verilen Fiziksel Desteğin Doğum Sonuçlarına Etkisinin Değerlendirilmesi
F BİNGÖL, M BAL, TY ESENCAN, A KARAKOÇ, S KÜÇÜKOĞLU, ...
Journal of Academic Research in Nursing 6 (3), 506-513, 2020
12020
Turkish midwifery students’ fear of delivery process
NK Özcan, NE Boyacıoğlu, N Güdücü, SG Serhatlıoğlu, E Yıldırım, M Koç, ...
Journal of Caring Sciences 8 (3), 121, 2019
12019
The Effects of Loneliness on Menopausal Symptoms
FB Bingol, MD Bal, TY Esencan, DE Abbasoglu, B Aslan
Clinical and Experimental Health Sciences 9 (3), 265-270, 2019
12019
Validity and Reliability of the Turkish Version of the COVID Stress Scale
M Demirgoz Bal, M Dissiz, F Bayri Bingol
Journal of Korean Academy of Nursing 51 (5), 525-536, 2021
2021
The relation between postpartum maternal traumatic stresss and bonding
B Şahin, FB Bingöl
2021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20