Münevver Başman
Münevver Başman
Verified email at marmara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Self-efficacy perceptions and the attitudes of prospective teachers towards assessment and evaluation
M Başman, E Tavşancıl
International Journal of Educational and Pedagogical Sciences 10 (3), 951-956, 2016
62016
EĞİTİM BİLİMLERİ ALANINDAKİ LİSANSÜSTÜ TEZLERDE VARSAYIM KULLANIMI
M BAŞMAN, M ULUMAN, EB TUNÇ
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 (2), 736-751, 2018
42018
Intercultural education and incoming-outcoming of Erasmus student study exchange: Marmara university students
E Molu, M Başman, D Eryiğit, B Tunç, G Yaman
Universidad de Córdoba, UCOPress, 2014
32014
KİŞİLERARASI DUYGU DÜZENLEME ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇE'YE UYARLANMASI
V SARUHAN, M BAŞMAN, E Halil
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (3), 1090-1101, 0
2
A Study for the Prediction of the Social Anxiety Level of University Students Through Emotional Intelligence Features
AE Aslan, N Kalkan, M Başman, KG Yaman
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 10 (57), 201-228, 2020
2020
Identification of Differential Item Functioning on Mathematics Achievement According to the Interactions of Gender and Affective Characteristics by Rasch Tree Method.
M Basman, Ö Kutlu
International Journal of Progressive Education 16 (2), 205-217, 2020
2020
Development of an Attitude Scale Towards Social Networking Sites
M Başman, D Gülleroğlu
International Journal of Educational and Pedagogical Sciences 10 (3), 945-950, 2016
2016
Matematik başarısında cinsiyet ve duyuşsal özelliklerin etkileşimine göre rasch ağacı yöntemi ile değişen madde fonksiyonunun belirlenmesi
M Başman, ÖD Kutlu
Üniversite Öğrencilerinin Mutluluk Korkusu ve Duygularını İfade Etme Becerileri Arasındaki İlişkide Öz Duyarlılığın Aracı Rolü
E Halil, İ Kadriye, M BAŞMAN
Kastamonu Eğitim Dergisi 28 (2), 820-829, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–9