Takip et
Mohamad Azrien Mohamed Adnan
Mohamad Azrien Mohamed Adnan
Arabic Language Teacher, University of Malaya
um.edu.my üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
StudentsIslamic personality on Amanah: A structural modelling approach
M Tekke, NAH Ismail, MAM Adnan, N Othman
Pertanika Journal of Social Science and Humanities 23 (1), 129-138, 2015
232015
Language learning strategies and self-efficacy belief in Arabic Language learning: a malaysian context
MAM Adnan, S Mohamad
ASEAN Journal of Teaching & Learning in Higher Education 3 (2), 48-59, 2011
232011
MOTIVASI, PEMBELAJARAN PENGATURAN KENDIRI DAN PRESTASI AKADEMIK-SATU KAJIAN DI KALANGAN PELAJAR ASASI PENGAJIAN ISLAM UNIVERSITI MALAYA NILAM PURI
MAM Adnan, MA Yusoff
Journal of al-Tamaddun 4 (1), 1-16, 2009
222009
Relationship between learning strategies and motivation by using structural equation modeling approach
MAM Adnan, MS Nordin, MB Ibrahim
MOJES: Malaysian Online Journal of Educational Sciences 1 (3), 33-40, 2018
212018
SELF-REGULATED LEARNING AND MOTIVATION OF ISLAMIC STUDIES AND NON-ISLAMIC STUDIES STREAM STUDENTS.
MAM Adnan, S Mohamad, S Buniamin, A Mamat
Education Sciences & Psychology 32 (6), 2014
162014
TEACHERS'ATTITUDES TOWARDS THE USE OF FIRST LANGUAGE IN ARABIC CLASSROOM
MAM Adnan, S Mohamad, MA Yusoff, Z Ghazali
Researchers World 5 (2), 20, 2014
152014
Aplikasi Maqasid Syariah dalam pentadbiran kerajaan Kelantan dari tahun 1990 hingga 2013: Satu analisis
S Mohamad, MAM Adnan, MA Yusoff
ALBASIRAH JOURNAL 6 (1), 141-155, 2016
132016
The Current Research of Pesantren Muhammadiyah in Indonesia: A Bibliometric Study from 2011-2020
NAR Alam, AI Jamil, MAM Adnan
al-Afkar, Journal For Islamic Studies, 215-232, 2022
102022
Tok Guru Nik Aziz Pencetus Siasah Syariyyah Dalam Sistem Politik Moden
MDS Mohamad, MAM Adnan
Makalah Muzakarah Fiqh & International Fiqh Conference, Kolej Universiti …, 2016
102016
Persepsi pelajar terhadap penggunaan strategi pembelajaran bahasa dan efikasi kendiri: Kajian ke atas pelajar universiti di semenanjung Malaysia
MAM Adnan, Z Ghazali
Sarjana 26 (1), 81-99, 2011
102011
Rahsia kepimpinan Islam dan kejayaan negara menurut huraian Al-Quran
S Mohamad, AN Abdullah, M Adnan
92012
The pyscho-spiritual therapy on mental illness; an islamic approach
R Haris
Prophetic Guidance and Counseling Journal 2 (2), 34-40, 2021
72021
Implikasi penguasaan tatabahasa Arab terhadap kemahiran menulis dalam kalangan pelajar asasi universiti awam Malaysia
WRW Mokhtar
PQDT-Global, 2018
72018
The use of first language in Arabic language classroom: A teaching buttress or a learning obstacle
MAM Adnan, S Mohamad
Journal of Islamic Studies and Culture 2 (2), 55-70, 2014
72014
Analisis pengaruh politik Islam di Negeri Kelantan terhadap gaya hidup masyarakat di Malaysia
S Mohamad, MAM Adnan, SAS Hussin
Shukeri Mohamad, Mohamad Azrien Mohamed Adnan, Zamri Ghazali 33 (1), 2011
72011
Understanding Multicultural Education From Islamic Perspective
MAM Adnan, A Mamat, MZM Sabri, K Osman
Jurnal Usuluddin 49 (2), 223-241, 2021
62021
Evaluasi Kurikulum Sebagai Kerangka Acuan Pengembangan Pendidikan Islam. Al-Idaroh: Jurnal Studi Manajemen Pendidikan Islam, 1 (2), 108-129
M Adnan
62017
Analisis Keperluan Pembangunan Modul Balaghah Bagi Pelajar Sarjana Muda Bahasa Arab Sebagai Bahasa Kedua
G Ahmad Redzaudin, I Mohamad Rofian, AL Khairatul Akmar, MA Adnan, ...
International Conference on Aqidah, Dakwah and Syariah 1022, 261-268, 2016
62016
Perkataan Arab dalam bahasa Melayu: Satu tinjauan dari aspek morfologi
MA Yusoff, MAM Adnan
Jurnal Usuluddin 30, 305-324, 2009
62009
Bahasa Arab sebagai bahasa ilmudan peradaban: Satu kajian dari sudut keistimewaannya
MA Yusoff, MAM Adnan
Jurnal Usuluddin 27, 157-167, 2008
62008
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20