Follow
NESIBE GÜNAY MOLU
NESIBE GÜNAY MOLU
Necmettin Erbakan Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
Quality of life for chronic psychiatric illnesses and home care
NG Molu, B Ozkan, S Icel
Pakistan journal of medical sciences 32 (2), 511, 2016
212016
Drama ile bütünleştirilmiş iletişim becerileri eğitiminin hemşirelik öğrencilerinin iletişim becerileri, öz-yeterlik ve empatik eğilim düzeylerine etkisi
NG Molu, B Ceylan, FY Özcan
Genel Sağlık Bilimleri Dergisi 1 (1), 13-26, 2019
11*2019
Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin madde kullanımı, genel ruhsal durumu ve şiddet eğilim düzeyleri.
N Günay Molu
Genel Sağlık Bilimleri Dergisi 3 (1), 29-40, 2021
6*2021
SÜ Tıp Fakültesi psikiyatri servisinde duygulanım bozukluğu tanısı ile yatan hastaların yakınlarının sosyal destek ve stresle baş etme düzeylerinin belirlenmesi
NG Molu
Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2008
62008
Relationship between nomophobia levels and personality traits of nursing students: a multicenter study
NG Molu, S İcel, A Aydoğan
Modern Care Journal 20 (3), 2023
52023
COVID-19 Salgını Sırasında Anne Babaların Kaygı Düzeyi
B CEYLAN, NG MOLU
Genel Sağlık Bilimleri Dergisi 4 (3), 278-287, 2022
32022
The Relationship Between Moral Distress, Compassion Fatigue and Burnout Levels of Psychiatric Nurses
E Kaya, N Günay Molu
Journal of Psychiatric Nursing 14 (2), 103-111, 2023
22023
KRONİK PSİKİYATRİ HASTALARINA UYGULANAN ATILGANLIK BECERİLERİ EĞİTİMİNİN HASTALARIN BENLİK SAYGISI VE İÇSELLEŞTİRİLMİŞ DAMGALAMA DÜZEYLERİNE ETKİSİ
B Ceylan, NG Molu, FY Özcan, A Özcan, A Usta
Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 24 (2), 167-174, 2021
22021
Psikiyatri hemşireliği öğretiminde simülasyon kullanım modelleri
B Özkan, NG Molu
Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 10 (3), 219-227, 2017
22017
Tek ve çok kullanımlık cerrahi örtülerin maliyet analizi
R Burucu, S Gencer, N Günay Molu, D Sağlam Özdemir
Selçuk Tıp Dergisi 31 (1), 4-7, 2015
22015
18-65 YAŞ ARASI BİREYLERDE PSİKOLOJİK BELİRTİLER VE YORDAYICI FAKTÖRLER
NG Molu, B Ceylan, FY Özcan
Sağlık Bilimleri Dergisi 32 (1), 43-50, 2023
12023
Being a mother as a healthcare professional in the COVID-19 pandemic: A qualitative study
N GUNAY MOLU, S SERT, N DURMUSOGLU SALTALI
Marmara Medical Journal 36 (1), 126-134, 2023
12023
Sleep problems, sleep environment and daily routines in Turkish preschoolers
N Günay Molu, N Durmuşoğlu Saltali, M Ali Ateş
Early Child Development and Care 192 (12), 1876-1885, 2022
12022
Psikiyatri hemşirelerinin moral distres, merhamet yorgunluğu ve tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişki
E Kaya
Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2021
12021
Adaptation into Turkish of Fear and Behavioral Intentions Scale/Korku ve Davranis Niyetleri Olceginin Turkceye uyarlama calismasi
NG Molu, B Ozkan
Anadolu Psikiyatri Dergisi 19 (SI 2), 80-87, 2018
12018
Determination of chronotype at preschoolers: psychometric properties of the Turkish adaptation of the Morningness/Eveningness Scale (Parent Report Form)
N Durmuşoğlu Saltalı, M Tekin, NG Molu
Sleep and Biological Rhythms, 1-8, 2024
2024
KRONİK RUHSAL BOZUKLUĞU OLAN HASTALARIN TIP DIŞI YARDIM ARAMA DAVRANIŞLARI VE İLAÇ UYUM DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
EC Şişginoğlu, NG Molu
Medical Journal of Süleyman Demirel University 31 (1), 1-12, 2024
2024
SIMULATION AND STANDARD PATIENT USED IN PSYCHIATRIC NURSING EDUCATION: SYSTEMATIC REVIEW
NG MOLU, B ÖZKAN
International Academic Research and Reviews in Health Sciences, 173, 2023
2023
Bibliometric Analysis of Scientific Publications on Child Mental Health (2000-2022) and Turkey's Contribution.
N GÜNAY MOLU, N DURMUŞOĞLU SALTALI
Humanistic Perspective 5 (1), 2023
2023
Hemşirelik Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri ile Mizah Tarzları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
FN Sarı, T Korkmaz Aslan, B Ceylan, N Günay Molu
Selçuk Üniversitesi, 2023
2023
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20