Follow
Tayfun Akdemir
Title
Cited by
Cited by
Year
Kavramsal Sanatın Yapısı Üzerine Bir Araştırma
T Akdemir, E Köse
II. Uluslararası Sanat Araştırmaları Sempozyumu, s.324, 330., 2018
22018
Düalist Zihin Felsefesi Bağlamında Kavramsal Sanat Kavrayışını Anlamaya Yönelik Bir Araştırma
T Akdemir
Yedi: Sanat, Tasarım ve Bilim Dergisi, 29-36, 2020
2020
Arazi Sanatında Manzara Kavramı
E Köse, T Akdemir
II. Uluslararası Sanat Araştırmaları Sempozyumu, s.106, 111., 2018
2018
Cins-Tür İlişkisi Bağlamında Sanat Kavrayışı Analizi
T Akdemir
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–4