Follow
Melek Kalkan
Melek Kalkan
Verified email at omu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Problematic Internet use, loneliness and dating anxiety among young adult university students
H Odacı, M Kalkan
Computers & Education 55 (3), 1091-1097, 2010
4622010
Safe control of palmoplantar hyperhidrosis with direct electrical current
Y Karakoç, EH Aydemir, MT Kalkan, G Ünal
International journal of dermatology 41 (9), 602-605, 2002
1232002
Evlilik ilişkilerini geliştirme kuram ve uygulama
K Ersanlı, M Kalkan
Ankara: Nobel Yayın Dağıtım 1, 2008
1172008
Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğretim elemanlarının tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi
Y Barut, M Kalkan
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14 (1), 66-77, 2002
952002
Evlilik ilişkisini geliştirme programının evlilerin evlilik uyum düzeyine etkisi
M Kalkan
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002
932002
Predictiveness of interpersonal cognitive distortions on university students' problematic Internet use
M Kalkan
Children and Youth Services Review 34 (7), 1305-1308, 2012
702012
The psychology of entrepreneurship
M Kalkan, C Kaygusuz
Entrepreneurship–Born, Made and Educated 5 (2), 3-26, 2012
702012
Cinsiyet ve Cinsiyet Rolünün Psikolojik Yardım Almaya İliskin Tutumlarla İliskisi
M Kalkan, H ODACI
PDR Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 3, 2005
702005
İnternet bağımlılığı: Sorunlar ve çözümler
M Kalkan, C Kaygusuz
Anı Yayıncılık, 2013
692013
The Effects of the Marriage Enrichment Program Based on the Cognitive-Behavioral Approach on the Marital Adjustment of Couples.
M Kalkan, E Ersanli
Educational Sciences: Theory and Practice 8 (3), 977-986, 2008
682008
Fen bilgisi eğitimi anabilim dallarındaki okul deneyimi uygulamalarının değerlendirilmesi
A CANSARAN, İ Önder, M KALKAN
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 26 (1), 83-99, 2006
632006
Bilişsel-davranışçı yaklaşıma dayalı evlilik ilişkisini geliştirme programının evli bireylerin evlilik uyumuna etkisi
M Kalkan, E Ersanlı
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 8 (3), 963-986, 2008
572008
The effects of a premarital relationship enrichment program on relationship satisfaction.
T Yilmaz, M Kalkan
Educational Sciences: Theory and Practice 10 (3), 1911-1920, 2010
562010
Yaşlılık: tanımı, sınıflandırılması ve genel bilgiler
M Kalkan
Psikolojik, sosyal ve bedensel açıdan yaşlılık, 2008
542008
Öğretmenlerin İş Yaşamında Algıladıkları Yalnızlık İle Sosyal Destek Düzeyleri Arasındaki İlişki.
E Oğuz, M Kalkan
Ilkogretim Online 13 (3), 2014
522014
Evlilik öncesi dönem ve romantik ilişkiler
M Kalkan, İ Yalçın
M. Kalkan ve Z. Hamamcı.(Ed.) Evlilik Öncesi Psikolojik Danışma.(ss. 1-7 …, 2012
482012
Evlilik Öncesi İlişkileri Geliştirme Programının Çiftlerin İlişki Doyumuna Etkisi.
T Yilmaz, M Kalkan
Educational Sciences: Theory & Practice 10 (3), 2010
472010
THE RELATIONSHIP OF PSYCHOLOGICAL BIRTH ORDER TO IRATIONAL RELATIONSHIP BELIEFS
M Kalkan
Social Behavior and Personality: an international journal 36 (4), 455-466, 2008
472008
Evlilikte algılanan sorun çözme becerileri ve evlilik doyumu
MV BATIK, M Kalkan
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 6 (5), 2630-2646, 2017
432017
Sosyal öğrenme kuramı
M Kalkan
Eğitim psikolojisi, 245-270, 2011
412011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20