meral öztürk
meral öztürk
yardımcı doçent, cumhuriyet üniversitesi
cumhuriyet.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
AKADEMİSYENLİKTE İŞ DOYUMU.
M Öztürk, E Şahbudak
Journal of International Social Research 8 (40), 2015
242015
medya ve suç korkusu arasındaki ilişki
meral öztürk
the journal of academic social sciences, 2015
122015
İş yerinde psikolojik taciz: cumhuriyet üniversitesinde çalışan akademisyenler üzerine bir çalışma
E Şahbudak, M Öztürk
Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi 3 (15), 146-160, 2015
82015
YAŞAM DOYUMU VE SUÇ KORKUSU ARASINDAKİ İLİŞKİ (MERSİN ÖRNEĞİ)
M ÖZTÜRK, M YILDIZ
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 15 (1), 1-30, 2017
72017
Psychological complaints reported by sexually abused children during criminal investigations: Istanbul example
B Doğangün, BM Gönültaş, E Uzun-Oğuz, G Oral, M Öztürk
Child Abuse &Neglect 56, 54-61, 2016
62016
Temel İnsani Değerler ile Yaşam Doyumu Arasındaki İlişki: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Örneği
M Öztürk, Ü Vehbi
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 36 (1), 61-74, 2019
52019
ÜNİVERSİTE-KENT ETKİLEŞİMİ BAĞLAMINDA SİVAS’TA CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ALGISI
E ŞAHBUDAK, M Öztürk
Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 41 (1), 45-62, 2017
52017
An examinationof fear of crime and perception of risk by gender Suç korkusu ve risk algısının toplumsal cinsiyet açısından incelenmesi
M Öztürk, F Kocacık, MB Gönültaş
Journal of Human Sciences 13 (1), 1488-1502, 2016
52016
Suç korkusu ve risk algısının toplumsal cinsiyet açısından incelenmesi
M Öztürk, B Kocacık, Faruk, Gönültaş
ınternational journal of human sciences 13 (1), 2016
5*2016
YETİŞTİRME YURDUNDAN AYRILANLARIN SOSYALLEŞME VE TOPLUMLA BÜTÜNLEŞME DURUMLARI (SİVAS ÖRNEĞİ)
M ÖZTÜRK, Ü Vehbi
Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 16 (1), 119-134, 2015
42015
Perceptions toward Criminals Scale: the reliability and validity analyses/Suclulara Yonelik Algilar Olcegi: Gecerlilik ve guvenilirlik calismasi
MB Gonultas, M Ozturk, EYZ Rios, M Kanak, E Demir
Anadolu Psikiyatri Dergisi 20 (SI 1), 41-48, 2019
32019
EMPATİNİN YAŞLI AYRIMCILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: GENÇLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
S TEMİZ, M ÖZTÜRK
EKEV Akademi Dergisi, 483-498, 2019
32019
DÜZENSİZLİK VE TOPLUMSAL KAYGI TEORİLERİ BAĞLAMINDA SUÇ KORKUSU: MERSİN ÖRNEĞİ
M ÖZTÜRK
Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 40 (1 …, 2016
12016
SOSYAL HİZMET ÖĞRENCİLERİNİN SUÇLULARA YÖNELİK ALGILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ.
MB GÖNÜLTAŞ, M ÖZTÜRK
Journal of Society & Social Work 31 (2), 2020
2020
Multipl Skleroz (MS) Hastalarının Yaşam Kalitesinin Yordanmasında Sosyo-Demografik Değişkenlerin ve Algılanan Sosyal Desteğin Etkisi
ŞT M Öztürk
Tıbbi Sosyal Hizmet Dergisi,, 2019
2019
SOSYODEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER VE NAMUS ADINA KADINA UYGULANAN ŞİDDETE YÖNELİK TUTUM: ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
M ÖZTÜRK, O TİRE
Turkish Studies-Social Sciences 14 (6), 3383-3400, 2019
2019
Kadın ve Erkeklerin Suç Mağduriyetleri ile Suç Korkuları Arasındaki İlişki: Mersin Örneği
M ÖZTÜRK
Türkiye Klinikleri Adli Tıp ve Adli Bilimler Dergisi 15 (2), 66-79, 2018
2018
A STUDY ON DEVELOPING A SCALE DIRECTED TO THE PROFESSIONAL ATTITUDE AND SOCIAL PERCEPTIONS OF EMPLOYEES
NK Ercan ŞAHBUDAK, Murat KORKMAZ, Muhammet BEKÇİ, Meral ÖZTÜRK, Dilek ŞAHİN ...
IIB international refereed academic social sciences journal, 2015
2015
İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBING) VE İŞ DOYUMU: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİNDEKİ ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
ercan şahbudak meral öztürk
BASIC HUMAN VALUES AND VIOLENCE TENDENCY AMONG ADOLESCENTS
M ÖZTÜRK
IN SOCIAL, HUMAN AND ADMINISTRATIVE SCIENCES-2019, 317, 0
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20