Follow
Tamer SOYSAL
Tamer SOYSAL
MoJ Türkiye
Verified email at adalet.gov.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Uluslararası Sözleşmeler Işığında 4857 sayılı İş Kanununda Kadın İşçiyi Koruyan Hükümler
T Soysal
Kamu İş 8 (4), 2006
552006
Tele Çalışma
T Soysal
Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi 1 (9), 133-165, 2006
432006
İnternet Alan ve Adları Sistemi ve Tahkim Kuruluşlarının UDRP Kurallarında Göre Verdikleri Kararlara Eleştirel Bir Yaklaşım-1
T Soysal
Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 (21), 481-507, 2006
252006
İnternet servis sağlayıcılarının hukuki sorumlulukları
T Soysal
TBB Dergisi 61, 304-339, 2005
242005
Elektronik Posta Yoluyla Kişilik Haklarına Müdahaleden Doğan Hukuki Sorumluluk
T Soysal
Ankara Bar Law Journal 65 (1), 144-167, 2007
22*2007
Türk ceza hukukunda uzlaşma
T Soysal
Ceza Muhakemesi Hukukunda Uzlaşma, Yayına Hazırlayan: Feridun YENİSEY …, 2005
222005
Demokrasi İdesi Üzerine Bir Retorik
T Soysal
Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 13, 331-341, 2002
192002
Internet alan adları hukuku
T Soysal
Adalet Yayınevi, 2014
172014
UNUTULMA HAKKININ AVRUPA BİRLİĞİ’NİN GENEL VERİ KORUMA TÜZÜĞÜ ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ
T Soysal
Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, 339-422, 2019
152019
Karşılaştırmalı Hukuk Işığında 4857 sayılı İş Kanununda Kadın İşçiyi Koruyan Hükümler
T Soysal
Kamu İş Dergisi 8 (4), 1-42, 2006
62006
Crispr Genom Düzenleme Teknolojileri: Patentlenebilirlikleri ve Covid-19 Salgınında Kullanımı
T SOYSAL
Adalet Dergisi, 227-292, 2021
42021
Tarımda Biyoteknoloji Uygulamaları ve Patent Hakları
DT Soysal
4*2019
İnternet alan adlarının korunması
T Soysal
Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yüksek Lisansı …, 2004
42004
Birleşmiş Milletler İkiz Sözleşmeleri ve Self-Determination İlkesi
T Soysal
Türk Hukuk Dergisi, 8-13, 2003
42003
Avrupa Birliği’nin Dijital Tek Pazarda Telif Hakları Direktifi Çerçevesinde Müzik Sektöründe ‘Değer Boşluğu’Kavramı ve Düzenlemenin İnternet İçerik Paylaşım Sitelerine Etkileri
T SOYSAL
Ankara Barosu Dergisi 77 (4), 139-206, 2019
32019
Fikir ve Sanat Eserleri Hukukunun Tarihsel Gelişimi ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda Düzenlenen Cezai Hükümler
T Soysal
Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, 625-660, 2005
32005
SANAL GERÇEKLİK VE ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK UYGULAMALARININ CEZA HUKUKU ÜZERİNDEKİ OLASI ETKİLERİ ÜZERİNE BİR DENEME
T SOYSAL
Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, 169-246, 2023
22023
Tarımda biyoteknoloji uygulamaları ve bu tür buluşların patentlenebilirliği
T Soysal
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019
22019
Uluslararası Hukukta Sıradışı Bir İade Örneği Olarak Çakal Carlos'un Sudan'dan Fransa'ya İade Edilmesi: Kısa Biyografi ve Maskelenmiş İade Prosedürüne AİHM Yaklaşımı
T Soysal
Adalet Dergisi, 1-14, 2017
22017
INTERNET ALAN ADLARININ HAK NİTELİGİ VE AİHM'İN PAEFFGEN/ALMANYA KARARI ÇERÇEVESİNDE ALAN ADLARI ÜZERİNDE MÜLKİYET HAKKI TESİSİ
T SOYSAL
ADALET DERGİSİ 54 (http://www.yayin.adalet.gov.tr/adaletder), 1-25, 2010
2*2010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20