Prof. Dr. Coşkun Karaca
Prof. Dr. Coşkun Karaca
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Verified email at cumhuriyet.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Çevre, İnsan ve Etik Çerçevesinde Çevre Sorunlarına ve Çözümlerine Yönelik Yaklaşımlar
C Karaca
Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi 11 (1), 1-19, 2007
452007
Inflation and corruption relationship: Evidence from panel data in developed and developing countries
H Akca, AY Ata, C Karaca
International Journal of Economics and Financial Issues 2 (3), 281-295, 2012
372012
Gelişmekte Olan Ülkelere Yönelik Uluslararası Sermaye Hareketlerinin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Panel Veri Analizi
H Vergil, C Karaca
Ege Akademik Bakış 10 (4), 1207-1216, 2010
34*2010
Türkiye’nin Güncel Ekonomik-Mali Sorunları ve Politikaları
C Karaca
Ekin Yayınevi 1, 351 sayfa, 2016
202016
İlave Mali Alan Oluşturmada Hükümet Politikaları
C KARACA
Maliye dergisi 22 (163), 416-430, 2012
192012
Ekonomik kalkınma ve çevre kirliliği ilişkisi: Gelişmekte olan ülkeler üzerine ampirik bir analiz
C Karaca
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 21 (3), 139-156, 2012
162012
Uygulanan Para ve Maliye Politikaları Açısından Geçmiş Krizler ve 2008 Küresel Ekonomik Krizinin Karşılaştırmalı Analizi
C KARACA
Çankırı Karatekin Üniversitesi SBE Dergisi 5 (1), 263-286, 2014
142014
Türkiye’de rüzgar çiftliklerinden elektrik üretilmesiyle sağlanabilecek çevresel ve ekonomik kazançlar
C Karaca, MM Erdoğdu
Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 12 (23 …, 2012
132012
Türkiye’de optimal yenilenebilir enerji kaynağının COPRAS yöntemiyle tespiti ve yenilenebilir enerji yatırımlarının istihdam artırıcı etkisi
C Karaca, A Ulutaş, M Eşgünoğlu
Maliye Dergisi 172, 111-132, 2017
122017
Gelir ve Bölge Ayrımına Göre Uluslararası Sermaye Hareketlerinin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Ampirik Bir Analiz
C Karaca, T Abasız
Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi 12 (1), 19-33, 2008
102008
Vergilemede Mükellef Hakları ve Vergi İnceleme Elemanlarının Mali Sorumlulukları
C Karaca, B Demirgil
Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 15 (1), 365-381, 2014
82014
Entropi ve Waspas Yöntemleri Kullanılarak Türkiye İçin Uygun Yenilenebilir Enerji Kaynağının Seçimi.
C Karaca, A Ulutaş
Ege Academic Review 18 (3), 2018
72018
A Road Map for a Domestic Wind Turbine Manufacturıng Industry in Turkey
MM Erdoğdu, C Karaca
Economic behavior, game theory, and technology in emerging markets, 57-90, 2014
72014
The Comparison of the Shadow Economy in Turkey and European Countries
C Karaca
Comparative Economics and Regional Development in Turkey, 73-105, 2016
52016
Türkiye’de makroekonomik sorunlar ve maliye politikası çözümleri
C Karaca
Bursa: Ekin Yayınevi, 2014
52014
Ülkeler tarafından uygulanan çevre politikalarının uluslararası doğrudan yatırımlar üzerindeki etkileri: Kirlilik sığınağı hipotezinin test edilmesi
C Karaca
İÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi 47, 181-200, 2012
52012
Economic Development and Environment Pollution in High and Middle-Income Countries: A Comparative Analysis of Environmental Kuznets Curve
H Akça, İ Öztürk, C Karaca
Actual Problems of Economics 11 (137), 238-249, 2012
52012
Sürdürülebilir kalkınma ve çevre dostu maliye politikaları
C Karaca
Marmara Üniversitesi, 2011
52011
Çevre Dostu Maliye Politikaları ve İktisadi Kalkınma
C Karaca
Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı, Mali …, 2011
52011
The fourth industrial revolution and a possible robot tax
MM Erdoğdu, C Karaca
Institutions & economic policies: Effects on social justice, employment …, 2017
42017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20