MEHMET EZHAN DOGRUSOZ
MEHMET EZHAN DOGRUSOZ
Marmara Üniversitesi'nde Doktor Öğretim Üyesi
Verified email at marmara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Türk hukukunda bireysel emeklilik sistemi ve vergilendirilmesi
S Acuner
On İki Levha, 2017
52017
Ekonomik Siyasi ve Kültürel Açıdan Küreselleşme Olgusu
FN KAPLAN, NF KAPLAN
Journal of Current Researches on Social Sciences 8 (2), 23-34, 2018
42018
BİREYSEL EMEKLİLİK ARACILIĞI VE VERGİ KANUNLARI KARŞISINDAKİ DURUMU
S ACUNER
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 (3), 2018
12018
Vergilendirmeye Yönelik Hukuki Gelişmelerin Bireysel Emeklilik Sistemine Etkisi
S Acuner, AS ALBAYRAK
SGD-Sosyal Güvenlik Dergisi 8 (1), 119-144, 2018
12018
TÜRK HUKUKUNDA SAKİN ŞEHİR KRİTERLERİNİ DESTEKLEYEN MALİ DÜZENLEMELER
E ACUNER, S ACUNER
Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler …, 0
1*
Constitutional Principles that Dominate the Authority to Tax
ME DOĞRUSÖZ, NF KAPLAN
Journal of Strategic Research in Social Science 4 (4), 41-52, 2018
2018
PORTFÖY YÖNETİCİLİK MESLEĞİNİN VE PORTFÖY YÖNETİM FAALİYETİNİN VERGİ KANUNLARI KARŞISINDAKİ DURUMU
S ACUNER
Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi 9 (25 …, 2018
2018
Vergi mahremiyeti hakkı
M Koçabıcak
Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016
2016
KATI ATIK VE ATIK SU BEDELİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI IŞIĞINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
S ACUNER
TURK VERGI SISTEMINDE.... MENKUL KıYMETLER FAIZ GELIRLERININ.... VERGILENDIRILMESI
ME DOGRUSÖZ, DRA TEZEL
Ekonomik ve Kültürel İşlevleri Açısından AVM’lerin Algı Yönetimi Bağlamında İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma
NF KAPLAN, Ş AKYOL
Journal of Current Researches on Social Sciences 9 (1), 103-124, 0
Discussion of the Economic and Cultural Functions of Shopping Malls (AVMS) within the Context of Perception Management
NF KAPLAN, S AKYOL
VERGİ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU ARASINDA BİR KAVRAM: VERGİ TAKOZU, VERGİLENDİRME İLKELERİ AÇISINDAN BİR KARŞILAŞTIRMA
S ACUNER
Global Journal of Economics and Business Studies 8 (15), 1-20, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–13