Takip et
Taha YAZAR
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
İlköğretim sosyal bilgiler programında değerler eğitiminin mevcut durumunun belirlenmesi ve öğretmenlere yönelik bir program modülü geliştirme Yayınlanmamış Doktora Tezi, 2010.
T Yazar
Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010
225*2010
Okul öncesi öğretmenlerinin okul öncesi eğitim programındaki değerler eğitimine ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi
T Yazar, S Erkuş
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 196-211, 2013
200*2013
Öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin incelenmesi (Diyarbakır ili örneği)
F Yaman, T Yazar
Kastamonu Eğitim Dergisi 23 (4), 2015
1772015
Öğretmen adaylarının değerler hakkındaki görüşleri
T Yazar
Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi 2 (1), 61-68, 2012
1142012
Değerler eğitiminin iyileştirilmesi ile ilgili öğretmen görüşlerinin belirlenmesi ve bir program modülü örneğinin geliştirilmesi
T Yazar, T Yanpar Yelken
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 10 (38), 79-98, 2011
1142011
Yetişkin eğitiminde hedef kitle
T Yazar
Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21-30, 2012
972012
Öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenmeye ilişkin algılarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi.
B Oral, T Yazar
Electronic Journal of Social Sciences 14 (52), 2015
88*2015
Education Technology Standards Self-Efficacy (ETSSE) Scale: A Validity and Reliability Study
O Simsek, T Yazar
Eurasian Journal of Educational Research, 311-334, 2016
672016
Eğitimde program geliştirme ve değerlendirme
B Oral, T Yazar
Pegem Atıf İndeksi, 1-657, 2017
512017
İlköğretim 3.sınıflarda Türkçe dersi öğretiminde karşılaşılan sorunların öğretmen görüşlerine göre belirlenmesi (determining the problems that are faced during teaching …
T Yazar
Ziya Gökalp Eğitim Fak, 30-41, 2010
512010
Flipped classroom improves academic achievement, learning retention and attitude towards course: a meta-analysis
Ö Tutal, T Yazar
Asia Pacific Education Review 22 (4), 655-673, 2021
432021
Öğretmenlerin yirmi birinci yüzyıl becerileri ışığında ve yaşam boyu öğrenme bağlamında dijital yeterliliklerinin incelenmesi
İ Keskin, T Yazar
International Journal of Human Sciences 12 (2), 1691-1711, 2015
392015
Examining digital competence of teachers within the context of lifelong learning based on of the twenty-first century skills Öğretmenlerin yirmi birinci yüzyıl becerileri …
İ Keskin, T Yazar
Journal of Human Sciences 12 (2), 1691-1711, 2015
382015
Investigating of life long learning tendency of teachers (The example of Diyarbakır)
F Yaman, T Yazar
Kastamonu Education Journal 23 (4), 1553-1566, 2015
372015
Öğretmen ve Okul Yöneticilerinin Değerler Eğitimi Kavramına İlişkin Metaforik Algıları
T Yazar, B Özekinci, Ö Lala
Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi 5 (3), 245-269, 2017
352017
Toplumsal yaşam ve değerler
T Yazar
R.Turan-K.Ulusoy (Ed). Farklı yönleriyle değerler eğitimi içinde (ss:96-114 …, 2014
312014
Examining the Self-Efficacy of Prospective Teachers in Technology Integration According to their Subject Areas: The Case of Turkey
O Simsek, T Yazar
Contemporary Educational Technology 10 (3), 289-308, 2019
272019
Eğitim ve öğretim ile ilgili temel kavramlar
T Yazar
Tuğba Yanpar Yelken- Cenk Akay (Ed). Öğretim İlke ve Yöntemleri içinde (ss:1 …, 2015
252015
İlköğretim sosyal bilgiler programında değerler eğitiminin mevcut durumunun öğretmen görüşlerine göre belirlenmesi
T Yazar, T Yanpar Yelken
Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi (International Journal Of …, 2013
25*2013
Investigation of teachers’ educational technology standards self-efficacy
Ö Şimşek, T Yazar
Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi 7 (1), 23-54, 2017
222017
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20