Faruk Baturalp Günay
Faruk Baturalp Günay
Atatürk University of Erzurum
Verified email at atauni.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Effective Gaussian blurring process on graphics processing unit with CUDA
F Bozkurt, M Yaganoglu, FB Günay
International Journal of Machine Learning and Computing 5 (1), 57, 2015
122015
Vehicular ad hoc network (VANET) localization techniques: a survey
FB Günay, E Öztürk, T Çavdar, YS Hanay
Archives of Computational Methods in Engineering 28 (4), 3001-3033, 2021
72021
EEG tabanli beyin-bilgisayar arayüzü sistemlerinde öznitelik çikarma yöntemleri
M YAĞANOĞLU, F BOZKURT, FB GÜNAY
Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi 2 (3), 313-318, 2014
72014
Mobile fleet localization model via RSSI, TOA and TDOA in wireless sensor networks
FB Günay, T Çavdar
2014 22nd Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU …, 2014
52014
High Performance Twitter Sentiment Analysis Using CUDA Based Distance Kernel on GPUs
F Bozkurt, Ö Çoban, F Baturalp Günay, Ş Yücel Altay
Tehnički vjesnik 26 (5), 1218-1227, 2019
22019
Performance analysis of licensed shared access based secondary users activity on cognitive radio networks
Z Sadreddini, Ö Makul, T Çavdar, FB Günay
2018 Electric Electronics, Computer Science, Biomedical Engineerings …, 2018
12018
SERDP: Signature‐based and energy‐efficient relay discovery protocol for Internet of Things in cellular networks
T Çavdar, MT Kakız, FB Günay, N Ebrahimpour
International Journal of Communication Systems 34 (12), e4898, 2021
2021
Unmanned mobile fleet application with sensor networks
FB Günay, T Çavdar
2015 23nd Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU …, 2015
2015
Kablosuz duyarga ve aktivatör ağları yardımıyla karasal filoların insansız denetimi
FB Günay
Karadeniz Teknik Üniversitesi, 2015
2015
Kablosuz Duyarga Ağlarda RSSI, TOA ve TDOA Yardımıyla Gezgin Filo Lokalizasyon Modeli
F GÜNAY, T ÇAVDAR
Lisanslı Paylaşımlı Erişime Dayalı İkincil Kullanıcı Faaliyetinin Bilişsel Radyo Ağlarında Performans Analizi Performance Analysis of Licensed Shared Access Based Secondary …
Z Sadreddini, Ö Makul, T Çavdar, FB Günay
Fotoakustik Etki ile Gözenekli Silisyum Karakterizasyonu ve Gözeneklilik Durumuyla İlişkilendirilmesi Photoacoustic Effect for Porous Silicon Characterization and Relating to …
FB GÜNAY, T KARACALI
KABLOSUZ ALGILAYICI AĞLARLA MÜZE ZİYARETÇİSİ LOKALİZASYON MODELİ
FB GÜNAY, T ÇAVDAR
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–13