Takip et
Mustafa YİĞİTOĞLU
Mustafa YİĞİTOĞLU
Assoc. Prof. / Bolu İzzet Baysal Unv. Faculty of Theology
ibu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Yahudilik ve İslam’da Zina Suçu ve Cezası
M Yiğitoğlu, Ö HABERGETİREN
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 5 (2), 271-297, 2016
232016
Economic and commercial relations of the prophet Muhammad with the Jews
M Yi̇ği̇toğlu, M Göregen
Afro Eurasian Studies 7 (2), 236-253, 2018
152018
Dinlerde dua, sunu ve sunaklar: fizikî âlemden sanal âleme
M Yiğitoğlu
Kitâbî, 2015
112015
Türkiye’de II. Vatikan Sonrası Müslüman-Hıristiyan İlişkileri
M Yiğitoğlu
PQDT-Global, 2006
102006
Religious Virtual Living and Metaverse on the Real World
M Yiğitoğlu
Afro Eurasian Studies 10 (1), 5-14, 2022
92022
Hz. Ömer’in Kudüs’ ü Fethinden Sonra İzlediği Tapınak Dağı Politikası
M Yiğitoğlu
Türkiye İlahiyat Araştırmaları Dergisi 1 (2), 135-142, 2017
82017
Geçmişten Günümüze Anadolu’da Müslüman-Hıristiyan Münasebetleri
M Yiğitoğlu
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 1 (2), 100-117, 2012
82012
İsra ve Miraç’ta Süleyman Mâbedi ve Mescid-i Aksa’nın Varlığı Meselesi
M Yiğitoğlu
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 6 (1), 641-651, 2017
72017
YAHUDİ İDEASI: KRAL MABEDİNDEN KRAL DEVLETE
M Yiğitoğlu
Electronic Turkish Studies 7 (2), 2012
72012
Kendi Öz Hukukumuzu Oluşturmak: Mecelle Örneği
M YİĞİTOĞLU
Tarih Bilinci Tarih ve Kültür Dergisi, 72-74, 2011
72011
Babil Esaretinden Miladi İlk Yıllara Yahudiler
M Yiğitoğlu
Tarih Bilinci Tarih ve Kültür Dergisi, 229-234, 2011
72011
Kur’an-ı Kerim ve Eski Ahit Bağlamında Buzağıya Tapan İsrailoğulları’na Ölüm Cezası Verilmesi Meselesi
Ş Maden, M Yiğitoğlu
Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 419-446, 2018
62018
SARCASTIC VIEW OF ISLAM IN WESTERN CHRISTIANITY
M YİĞİTOĞLU
The Journal of Academic Social Science Studies 5 (8), 1359-1369, 2012
6*2012
Yahudilerin Tapınak Siyaseti ve Semavi Mâbed
M Yiğitoğlu
Türkiye İlahiyat Araştırmaları Dergisi 1 (1), 43-52, 2017
52017
HZ. MUSA’YA ATFEDİLEN KİTAPLARIN FARKLI REDAKSİYONLARI
M YİĞİTOĞLU
The Journal of Academic Social Science Studies 5 (7), 809-817, 2012
5*2012
Yahudilikte semâvî mâbed anlayışı
M Yiğitoğlu
PQDT-Global, 2010
52010
YAHUDİLİKTE KADINLARIN REGL DÖNEMİ/NİDDAH İLE İLGİLİ HUSUSLAR
M Yiğitoğlu
Ekev Akademi Dergisi, 225-232, 2019
42019
Osmanlı İmparatorluğu'nda İslami Perspektifin Gayr-i Müslimlere Etkisi
M Yiğitoğlu
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 2 (4), 21-38, 2013
42013
Yahudilikte Tanrının Yeri:(Semavi Mabed)
M Yiğitoğlu
Yeniköy Ajans, 2011
42011
Negative Attitudes of Jews Regarding to Islam and Muslims throughout the History∗
M Yiğitoğlu
Journal of History Culture and Art Research 6 (2), 187-198, 2017
32017
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20