Hasan Engin Sener
Title
Cited by
Cited by
Year
Kamu yönetiminde postmodernizm
HE Şener
Kamu yönetimi: Yöntem ve sorunlar, 31-47, 2007
312007
Kamu Yönetiminde Katılım ve Çoğulculuk
HE Şener
Amme daresi Dergisi 38 (4), 1-22, 0
21*
Administrative Reform as an Opportunity: The EU Accession Process in Hungary and Turkey
HE Şener
Ankara: Phoenix, 2009
18*2009
Yeni Sağ’ın Yerellik Söylemindeki Değişimi Anlamlandırmak
HE Şener
Kamu Yönetimi Dünyası Dergisi, Yıl 4, 2-11, 2003
122003
Türkiye’deki kamu personel politikalarının bir analizi
HE Şener
Adres Yayınları, 2013
82013
Türk Kamu Yönetiminde AB Örgütlenmesi: Yapı ve İşleyiş
HE Şener
Avrupa Birliği’ne Üyelik Sürecinin Örgütlenmesi: Türkiye, Macaristan ve …, 2010
72010
Postmodern Dönemde Devleti Modernleştirmek: Yeni İşçi Partisi’nin Kamu Hizmeti Anlayışı
HE ŞENER
Amme İdaresi Dergisi, C 37, 3, 2004
72004
Bilgikuramsal Açıdan Postmodern Kamu Yönetimi
HE Şener
Demokrasi Kuşağı İçin Girişim Dergisi, 13, 2000
7*2000
Performans Bilgisinin Denetimi Olarak Türk Sayıştayı’nın Performans Denetimi
HE Şener
memleket Siyaset Yönetim 12 (28), 1-26, 2017
52017
Postyapısalcılıktan Postmodernizme: Kamu Yönetiminde Yeni Perspektifler
HE Şener, K Özcan
Kamu Yönetiminde Paradigma Arayışları. Bursa: Dora Yayın, 11-45, 2015
52015
Avrupa Birliği, Neo-liberalizm ve İdari Reform İlişkisi
HE ŞENER
Memleket Siyaset Yönetim 3 (7), 112-138, 2008
42008
The Management of EU Affairs in Turkey
HE Şener
SINAN Newsletter 3, 1-2, 2009
32009
Postmodernizm Üzerine Kısa Bir Bakış
HE ŞENER
Felsefe Ekibi Dergisi, S 2, 2005
32005
Marcuse: İleri Sanayi Toplumunun Bir Eleştirisi
HE ŞENER
Demokrasi Kuşağı İçin Girişim Dergisi 1 (2), 80-88, 2000
32000
Taylorizm ve piyasa bağlamında kapitalist yönetim tekniklerinin evrenselliği ve nesnelliği
HE Şener
Amme İdaresi Dergisi 46 (4), 93-106, 2013
22013
Public Administration: Traditions of Inquiry and Philosophies of Knowledge
HE Sener
Political Studies Review 10 (3), 2012
22012
Yöneticilerin Kişilik Özelliklerinin Liderlik Davranışlarına Etkisi: Kamu Güvenliği Alanında Görgül Bir Araştırma
E Sünbül, HE Şener
Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi 12 (2), 98-115, 2020
2020
Aklın Trajedisi ve Bir Suçlama Olarak Bürokrasi: Kafka'nın Davası ve Şatosu
HE ŞENER
Memleket Siyaset Yönetim 15 (33), 1-34, 2020
2020
A Complexity Theory for Public Policy
HE Sener
Political Studies Review 13 (3), 438-438, 2015
2015
Kamu yönetimi eğitiminde alternatif stratejiler
HE Şener
Kamu yönetimi eğitimi: geçmişten geleceğe küresel ve ulusal perspektifler, 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20