Takip et
Abdurrahman Gürbüz
Abdurrahman Gürbüz
kafkas.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Sığır ve koyunlara ait pnömonili akciğerlerden “Pasteurella haemolytica’nın izolasyonu, identifikasyonu, biyotiplendirilmesi ve antibiyotiklere olan duyarlılıklarının belirlenmesi.
M GÜRBÜZ, A., ŞAHİN
Kafkas Üniv. Vet. Fak. Derg 9 (2), 169-175, 2003
15*2003
Immunohistochemical and molecular detection of Mannheimia spp. and pasteurella spp. in sheep with pneumonia in Kars province-Turkey
S Dag, A Gurbuz, H Ozen, F Buyuk, O Celebi, M Karaman, M Çitil, ...
Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi 24 (2), 2018
132018
Microbiological quality of some ground spices sold openly in the retail shops of Igdir
Z Ulukanlı, E Karadağ, M Elmalı, A Gürbüz
Eurasian Journal of Veterinary Sciences 21 (1), 31-37, 2005
7*2005
Synthesis and non-aqueus medium titrations of some new 3-alkyl (aryl)-4-[2-(4-methoxybenzoxy)-3-methoxy]-benzylidenamino-4, 5-dihydro-1H-1, 2, 4-triazol-5-ones
M Alkan, A Gürbüz, H Yüksek, ÖG Kol, Z Ocak
Caucasian Journal of Science 1 (1), 138-148, 2014
52014
Anti-microbial and Anti-oxidant activity of watermelon (Citrullus lanatus) fruit and watermelon seed
P Akbaş, ÖG Kol, A Gürbüz, S Manap
Celal Bayar University Journal of Science 13 (1), 139-147, 2017
42017
B3LYP ve HF Temel Setleri Kullanılarak Bazı 3-Alkil-4-(2-asetoksi-3-metoksibenzilidenamino)-4, 5-dihidro-1H-1, 2, 4-triazol5-on Bileşiklerinin Deneysel ve Teorik Özelliklerinin …
H Yüksek, G Kotan, H Medetalibeyoğlu, A Gürbüz, M Alkan
Celal Bayar University Journal of Science 13 (1), 193-204, 2017
42017
Yeni 2-Metoksi-6-[(3-alkil/aril-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on-4-il)-azometin]fenil Furan-2-karboksilat Türevlerinin Sentezi ve in vitro Antioksidan Aktiviteleri
HY Abdurrahman GÜRBÜZ [1] , Muzaffer ALKAN [2] , Sevda MANAP [3] , Özlem ...
Dergipark/Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, 1004-1011, 2020
3*2020
Koyunlarda aşım sezonunda FGA içeren vaginal sünger ile östrus sinkronizasyonu
A ÇOLAK, A., ORAL, H., GÜRBÜZ
Bültendif 6, 4-6, 1996
3*1996
CD3 and lambda light chain immunoglobulin expressions in the aborted sheep fetuses naturally infected with Brucella melitensis.
M Sözmen, R Tunca, E Beytut, A Gürbüz
Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 16 (3), 353-363, 2010
22010
SYNTHESIS AND ANTIMICROBIAL ACTIVITIES OF NOVEL 2-METHOXY-6-[(3-ALKYL-4, 5-DİHYDRO-1H-1, 2, 4-TRİAZOL-5-ONE-4-YL)-AZOMETHİN]-PHENYL BENZOATES WİTH THEİR NON-AQUEOUS MEDIUM …
A Gürbüz, M Alkan, S Manap, G Özdemir, H Yüksek
2021
INVESTIGATION OF ANTIOXIDANT OF NOVEL 4-[2-(2-THIENYLCARBONYLOXY)-3-METHOXYBENZYLIDENEAMINO]-4, 5-DIHYDRO-1H-1, 2, 4-TRIAZOL-5-ONE DERIVATIVES.
A Gurbuz, M Alkan, S Manap, G Ozdemir, OG Kol, H Yuksek
International Journal of Pharmaceutical, Chemical & Biological Sciences 10 (1), 2020
2020
SIĞIR PNÖMONİK AKCİĞERLERİNDEN İZOLE EDİLEN PSEUDOMONAS AERUGİNOSA SUŞLARININ ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ BELİRLENMESİ
A GÜRBÜZ, P AKBAŞ
Caucasian Journal of Science 2 (1), 1-5, 2015
2015
3-METİL-4-(2-ASETOKSİ-3-METOKSİ) BENZİLİDENAMİNO-4, 5-DİHİDRO-1H-1, 2, 4-TRİAZOL-5-ON MOLEKÜLÜNÜN SENTEZİ, GAUSSIAN 09W PROGRAMIYLA DENEYSEL VE TEORİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
M ALKAN, A GÜRBÜZ, H YÜKSEK, G KOTAN, Ö ALBAYRAK
Caucasian Journal of Science 1 (1), 129-137, 2014
2014
Hindilerin rhinotracheitis infeksiyonu.
A AYDIN, F., GÜRBÜZ
Bornova Vet. Kontr. Araşt. Enst. Md 21 (35), 185-191, 1996
1996
The diagnosis of tuberculosis by enzyme linked immunosorbent assay(elisa) using the sodium lauroyl sarcosinate(sarkosyl extract) the purified protein derivation(ppd) antigen …
A GÜLÜCE, M., LELOGLU, N., ŞEYDA, T., GÜRBÜZ
Bornova Vet. Kontr. ve Araşt. Enst. Md. Derg. 21 (35), 1-7, 1996
1996
Evcil hayvanlarda doğal öldürücü (natural killer) hücreler.
AG Turgay ŞEYDA
Kafkas Üniv. Vet.Fak. derg. 2 (1), 103-109, 1996
1996
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–16