Follow
Naile Bilgili
Naile Bilgili
Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Verified email at gazi.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Quality of life of older adults in Turkey
N Bilgili, F Arpacı
Archives of gerontology and geriatrics 59 (2), 415-421, 2014
1352014
Organochlorine pesticide residues in human breast milk from agricultural regions of Turkey, 1995–1996
I Cok, A Bilgili, M Özdemir, H Özbek, N Bilgili, S Burgaz
Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology 59, 577-582, 1997
1251997
Sağlık hizmetlerinde yaşlı ayrımcılığı
Ö Özdemir, N Bilgili
Gülhane Tıp Dergisi 56 (2), 128-131, 2014
972014
Hemşirelik Hizmetlerinden Memnuniyetin Değerlendirilmesi; Jinekoloji Servisi Örneği.
T Aksakal, N Bilgili
Erciyes Medical Journal/Erciyes Tip Dergisi 30 (4), 2008
972008
Kadina yönelik şiddetin en ağir biçimi: Namus cinayetleri
N Bilgili, G Vural
Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 14 (1), 66-72, 2011
792011
Sağlıklı kadınlarda cinsel fonksiyon bozukluğu sıklığı ve risk faktörleri
E Ege, B Akın, SY Arslan, N Bilgili
TÜBAV Bilim Dergisi 3 (1), 137-144, 2010
782010
Attitudes of Turkish nursing students related to ageism
Ö Özdemir, N Bilgili
Journal of Nursing Research 24 (3), 211-216, 2016
762016
Kadınlarda üriner inkontinans sıklığı ve etkileyen risk faktörleri
N BİLGİLİ, B AKIN, E EGE, S AYAZ
Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences 28 (4), 487-493, 2008
612008
Yaşlı bireye bakım veren ailelerin yaşadıkları sorunların belirlenmesi
N Bilgili
Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2000
55*2000
Yirmi yaş ve üzeri kadinlarda metabolik sendrom sıklığı ve bunu etkileyen faktörler.
Y Kitiş, N Bilgili, F Hisar, S Ayaz
Anatolian Journal of Cardiology/Anadolu Kardiyoloji Dergisi 10 (2), 2010
532010
Sait Yazıcı Sağlık Ocağı bölgesinde yaşayan bireylerin ilaç tüketimi ile ilgili bazı uygulamalarının belirlenmesi
N BİLGİLİ
Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi 12 (1), 39-48, 2005
522005
Effect of abdominal massage on constipation and quality of life in older adults: a randomized controlled trial
CB Okuyan, N Bilgili
Complementary therapies in medicine 47, 102219, 2019
502019
İlköğretim öğrencilerinde el hijyeni ve el hijyeni eğitiminin etkinliğinin değerlendirilmesi
Y KİTİŞ, N BİLGİLİ
Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi 4 (1), 2011
502011
Yaşlılarda yalnızlık, uyku kalitesi ve etkileyen faktorlerin değerlendirilmesi
N BİLGİLİ, Y KİTİŞ, S AYAZ ALKAYA
Türk Geriatri Dergisi 15 (1), 81-88, 2012
492012
The transcultural nursing concept: a study of nursing students in Turkey
S Ayaz, N Bilgili, B Akın
International Nursing Review 57 (4), 449-453, 2010
472010
The psychological characteristics and health related behavior of adolescents: The possible roles of social physique anxiety and gender
E Caglar, N Bilgili, A Karaca, S Ayaz, FH Aşçi
The Spanish Journal of Psychology 13 (2), 741-750, 2010
472010
Kadınların Sağlığı Geliştirme Davranışları ve Etkileyen Faktörler.
N Bilgili, S Ayaz
TAF Preventive Medicine Bulletin 8 (6), 2009
422009
Hemşire ve ebelerin hasta mahremiyetine ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi
M Candan, N BİLGİLİ
Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi 3 (3), 34-43, 2018
392018
GATA kadın hastalıkları ve doğum polikliniğine başvuran kadınların genital hijyen davranışları ve bu davranışların vajinal enfeksiyona etkisi
S Dalbudak, N Bilgili
Gülhane Tıp Dergisi 55 (4), 281-287, 2013
382013
Screen time of adolescents in an economically developing country: the case of Turkey
A Karaca, E Caglar, N Bilgili, S Ayaz
Annals of Human Biology 38 (1), 28-33, 2011
372011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20