Follow
ERAY ALACA
Title
Cited by
Cited by
Year
TARİH EĞİTİMİNE GİRİŞ
E Alaca
Ankara: Pegem Akademi, 2017
172017
Cumhuriyet dönemi lise tarih ders kitapları üzerine bir değerlendirme
E Alaca
International Online Journal of Educational Sciences 9 (4), 988-1007, 2017
152017
SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
E Alaca
21. YÜZYILDA EĞİTİM VE TOPLUM 6 (18), 759-785, 2017
152017
CUMHURİYET DÖNEMİ ORTAOKUL TARİH DERS KİTAPLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
E ALACA
112017
Orta Asya'dan günümüze Türk tarihi ve kültürü (MÖ 5000-MS 2016)
E Alaca
Pegem Atıf İndeksi, 001-272, 2016
112016
ORTA ÖĞRETİM TARİH DERS KİTAPLARINDA BİR ÖTEKİ OLARAK İRAN/SAFEVİLER.
E Alaca
Electronic Turkish Studies 10 (11), 2015
102015
TÜRKİYE’DE SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARI ÜZERİNE YAPILAN LİSANSÜSTÜ EĞİTİM TEZLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
E ALACA
ASYA STUDIES 4 (12), 1-10, 2020
82020
Türkiye’de siyasi iktidar değişiklikleri ve ortaöğretim tarih ders kitaplarında Osmanlı algısı (1970-1980)
E Alaca
Yayınlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitimi Bilimleri Enstitüsü …, 2015
82015
SOSYAL BİLGİLER DERS KİTABI İNCELEMELERİ
E ALACA
Yeni Program ve Ders İçeriklerine Göre SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ II, 2019
72019
TANZİMAT'TAN GÜNÜMÜZE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME
M Şanal, E Alaca
Kronolojik ve Tematik Türk Eğitim Tarihi, Gündüz, M.(ed). İstanbul: İdeal …, 2018
62018
Türkiye’de Siyasi İktidarların Değişimine Bağlı Olarak Orta Öğretim (Lise) Tarih Ders Kita-plarında Osmanlı Padişahı İmajı: II. Abdülhamit Örneği
E ALACA
62018
An Evaluation of High School History Textbooks in the Republic Period.
E Alaca
International Online Journal of Educational Sciences 9 (4), 2017
62017
CUMHURİYET DÖNEMİ İLKOKUL TARİH DERS KİTAPLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME (1923-1972).
E ALACA
Electronic Turkish Studies 12 (28), 2017
62017
Ortaöğretim tarih programlarında coğrafya kavramları ve öğretimi
E Alaca
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2011
62011
Türk eğitim tarihi orta asyadan günümüze
M Şanal, E Alaca
Ankara: Pegem Akademi, 2020
52020
Tanzimat’tan günümüze öğretmen yetiştirme. M. Gündüz
M Şanal, E Alaca
Kronolojik ve tematik türk eğitim tarihi, 283-305, 2018
52018
PRESERVICE SOCIAL STUDIES TEACHERS' OPINIONS REGARDING HISTORY EDUCATION
E ALACA
Journal of Education and Training Studies 6 (4), 110-117, 2018
52018
ORTAÖĞRETİM TARİH DERS KİTAPLARINDA UNUTULMUŞ BİR ZAFER: 100. YILINDA KÛTÜ’L-AMARE
E Alaca
Electronic Turkish Studies 11 (19), 2016
52016
Examination of Postgraduate Theses on History Textbooks in Turkey in Terms of Some Variables
E ALACA
European Journal of Educational Research 7 (2), 225-232, 2018
42018
THE discourse on Turkish identity in historical films: the case of ‘Kara Murat’
E ALACA
European Journal of Education Studies, 2017
42017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20