Follow
Avni Birinci
Avni Birinci
Atatürk üniversitesi
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
The attitudes of farmers towards agricultural insurance: The case of Erzurum, Turkey
A Birinci, EI Tumer
Bodenkultur-Wien and Munchen- 57 (1/4), 49, 2006
402006
Econometric modeling of Turkey's hazelnut sector: Implications on recent policies
F Yavuz, A Birinci, K Peker, T Atsan
Turkish journal of agriculture and forestry 29 (1), 1-7, 2005
282005
Ambalajlı Su Tüketimini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Ankara İli Keçiören İlçesi Örneği/Determination of Factor Affecting Bottled Water Comsumption: The Case of Keçiören …
Eİ Tümer, A Birinci, Ç Yıldırım
Alinteri Journal of Agriculture Science 21 (2), 11-19, 2011
262011
Identification of risk factors affecting production of beekeeping farms and development of risk management strategies: A new approach
K Karadas, A Birinci
Revista Brasileira de Zootecnia 47, e20170252, 2018
252018
Erzurum ili tarım işletmelerinde buğday üretim maliyetinin hesaplanması/Calculating wheat production cost on the farms in Erzurum Province
A Birinci, N Küçük
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 35 (3-4), 2011
232011
BURSA İLİ KARACABEY İLÇESİNDE ORGANİK VE KONVANSİYONEL ŞEFTALİ ÜRETİMİNİN EKONOMİK AÇIDAN MUKAYESESİ VE PAZARLAMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
A Birinci, K Er
Tarım Ekonomisi Dergisi 12 (1 ve 2), 19-30, 2006
222006
TRA I Bölgesindeki çiftçilerin riske karşı tutumları açısından sosyo-ekonomik özellikleri
Eİ Tümer, A Birinci
Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 55-66, 2013
212013
Çiftçilerin sosyo-ekonomik özelliklerinin kümeleme analiziyle belirlenmesi: Erzurum ili örneği
Eİ Tümer, A Birinci, A Aksoy
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 41 (1), 29-37, 2013
212013
Hayvancılık işletmelerinde süt maliyetine etki eden faktörlerin analizi: Tokat İli Örneği
Eİ Tümer, A Birinci
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 42 (1), 35-39, 2011
192011
Türkiye de Kırmızı Et Pazarlaması
V DAĞDEMİR, A BİRİNCİ, T ATSAN
ATATÜRK UNIVERSITY JOURNAL OF AGRICULTURAL FACULTY, 2003
172003
Türkiye’de Patates Pazarlaması ve Fiyat Dalgalanmalarının Üretim Üzerine Etkisi
V Dağdemir, A Birinci
161999
An economic overview of the nut sector in Turkey.
F Yavuz, F Korkmaz, A Birinci
161999
Erzurum ve Erzincan illerinde tarla arazilerinin kıymetlerinin takdirinde kullanılan kapitilasyon faizine etki eden faktörlerin tespiti üzerine bir araştırma
A Birinci
Fen Bilimleri Enstitüsü, 1997
161997
Analysis of factors affecting consumers in UHT milk consumption: the case study of Erzurum
AS Uzundumlu, A Birinci, S Kurtoğlu
Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology 6 (10), 1485-1492, 2018
152018
Türkiye Fındık Sektörü Ekonometrik Modelinin Oluşturulması ve Politik Analizlerde Kullanımı
F Yavuz, A Birinci, K Peker, T Atsan
No: 113, Erzurum, 2004
152004
Çiftçilerin Sel ve Kuraklık Sigortası Yaptırma İsteğini Etkileyen Faktörlerin Analizi: TRA-I Bölgesi Örneği, Türkiye IX
Eİ Tümer, A Birinci, B Miran
Tarım Ekonomisi Kongresi 22, 24, 2010
142010
Tüketicilerin açık süt tüketimini etkileyen faktörlerin analizi: Erzurum ili örneği
AS Uzundumlu, A Birinci
Alinteri Journal of Agriculture Science 25 (2), 1-12, 2014
132014
Tarımsal üretimi etkileyen risk faktörleri ve stratejilerinin belirlenmesi: Erzurum İli örneği
Eİ Tümer, A Birinci, A Aksoy
Türkiye IX. Tarım Ekonomisi Kongresi, 22-24, 2010
122010
Analysis of the factors affecting the instrument and machinery assets in enterprises that deal with agricultural production: the case of erzurum province
A Keskin, E Tumer, A Birinci
African Journal of Agricultural Research 5, 2010
122010
Bursa İli Karacabey ilçesinde organik ve konvansiyonel şeftali üretiminin maliyetler açısından karşılaştırılması
A Birinci, K Er
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 37 (2), 207-216, 2006
102006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20