Follow
Prof. Dr. Süleyman Avcı
Prof. Dr. Süleyman Avcı
Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı, Eğitim Bilimleri Bölümü, Atatürk Eğitim Fakültesi
Verified email at marmara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Cognitive and affective contributions of the literature circles method on the acquisition of reading habits and comprehension skills in primary level students.
S Avci, A Yuksel
Educational sciences: theory and practice 11 (3), 1295-1300, 2011
117*2011
Farklılaştırılmış öğretim teori ve uygulama
S Avcı, A Yüksel
Ankara: Nobel Yayıncılık, 2014
712014
The cognitive and affective changes caused by the differentiated classroom environment designed for the subject of poetry
S Avci, A Yuksel, K Soyer, S Balikcioglu
Kuram Ve Uygulamada Egitim Bilimleri 9 (3), 2009
58*2009
Relations between self regulation, future time perspective and the delay of gratification in university students
S Avci
Education 133 (4), 525-537, 2013
572013
ÖĞRETİMİN FARKLILAŞTIRILMASINDA ETKİLİ BİR STRATEJİ: KATLI ÖĞRETİM
Y BELER, A Süleyman
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 12 (3), 109-126, 2011
512011
Öğrenme öğretme kuram ve yaklaşımları
S Fer, İ Cırık, S Altun, E Çolak, R Özkılıç, E Şahin, S Avcı, S Yüksel, ...
içinde, Öğrenme öğretme kuram ve yaklaşımlarına giriş (ss. xiii), Anı …, 2011
472011
Birleştirme II tekniği ile oluşturulan işbirliğine dayalı öğrenme ortamının öğrenciler üzerindeki etkisi: Kartal Mesleki Eğitim Merkezi’nde bir durum çalışması
S Avcı, S Fer
Eğitim ve Bilim 29 (134), 2004
46*2004
The effect of literature circles on reading comprehension skills
S Avcı, N Baysal, M Gül, A Yüksel
Journal of Theoretical Educational Science 6 (4), 535-550, 2013
42*2013
Okuma alışkanlığı kazandırmada etkili bir yöntem: Okuma çemberi
S Avcı, A Yüksel, T Akıncı
MÜ Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 32, 5-24, 2010
332010
The effect of family participation in nutrition education intervention on the nutritional status of preschool age children
S Aktac, G Kiziltan, S Avci
31*2019
Öğretmen adaylarının, gelecek zaman algıları, akademik alandaki arzularını erteleme konusundaki isteklilikleri, algılanan araçsallıkları, sosyo-ekonomik düzeyleri ve akademik …
S Avcı
31*2008
Gelecek zaman algısı ölçeği'nin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması
S AVCI, M ERDEN
Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 3 (37), 1-12, 2009
262009
Bir lise binası kapalı alan atmosferine ait mikrobiyolojik içeriğin hasta bina sendromu açısından öğretmen ve öğrenciler üzerindeki etkileri
Y Keskin, O Özyaral, R Başkaya, NE Lüleci, S Avcı, MS Acar, H Aslan, ...
Astım Allerji İmmünoloji 3 (3), 116-130, 2005
202005
Gelecek Zaman Algısı ve Akademik Alanda Arzuların Ertelenmesinin Öğretmen Adaylarının Akademik Başarıları Üzerindeki Etkisi.
S AVCI, M Erden
Journal of Kirsehir Education Faculty 14 (1), 2013
192013
Teachers' And Students' Views On The Storyline Approach
A Süleyman, A YÜKSEL
Sakarya University Journal of Education 3 (2), 21-35, 2013
19*2013
An Examination of the Practices of Teachers Regarding the Arrangement of Education According to Individual Differences.
S Avci, O Akinoglu
International Journal of Instruction 7 (2), 191-206, 2014
132014
Examining the Factors Affecting Teachers' Use of Digital Learning Resources with UTAUT2.
S Avci
Malaysian Online Journal of Educational Technology 10 (3), 200-214, 2022
122022
A Validity and Reliability Study for a New Scale of Teachers’ Stereotypes in Educational Context
S Avcı
Journal of Higher Education and Science 7 (3), 617-626, 2017
10*2017
Eğitim psikolojisi
A Bakioğlu, H Ekşi, O Akınoğlu, M Akbağ, S Avcı, AN Canel, S Erden, ...
Nobel Akademik Yayıncılık, 2014
102014
Öğretmenlerin okul ortamında sigara içilmesi ve öğrencilerin sigara kullanımı konusuna yaklaşımları
T Erbaydar
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 17 …, 2003
102003
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20