Follow
Tansu Mutlu
Tansu Mutlu
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Verified email at ankara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
COVID-19 Pandemi Sürecinde Çocukların Psikolojik Dayanıklılığını Güçlendirme Yolları: Ailelere, Öğretmenlere ve Ruh Sağlığı Uzmanlarına Öneriler
T Mutlu Çaykuş, ET Çaykuş
Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 5 (5), 95-113, 2020
152*2020
The relationship between attachment style, subjective well-being, happiness and social anxiety among university students’
A Öztürk, T Mutlu
Procedia-Social and Behavioral Sciences 9, 1772-1776, 2010
982010
The role of self-esteem, locus of control and big five personality traits in predicting hopelessness
T Mutlu, Z Balbag, F Cemrek
Procedia-Social and Behavioral Sciences 9, 1788-1792, 2010
662010
Yaşam boyu gelişim yaklaşımı perspektifinden kariyer gelişimi ve ruh sağlığı
A ERYILMAZ, T Mutlu
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar 9 (2), 227-249, 2017
462017
Türkiye’de fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarının seçiminde cinsiyetler arası farklılıklar
F Korkut Owen, T Mutlu
İstanbul Kültür Üniversitesi/Eğitim Fakültesi, 2016
272016
Lise öğrencilerinde kariyer kararı verme güçlükleri
T Mutlu
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim …, 2011
272011
Developing the Four-Stage Supervision Model for Counselor Trainees.
A Eryilmaz, T Mutlu
Educational Sciences: Theory and Practice 17 (2), 597-629, 2017
222017
University students’ moral judgment and emotional intelligence level: A model testing
EC Aybek, D Çavdar, TMN Özabacı
Procedia-Social and Behavioral Sciences 191, 2740-2746, 2015
182015
SOSYAL BİLİŞSEL KARİYER KURAMI AÇISINDAN BİLİM, TEKNOLOJİ, MÜHENDİSLİK VE MATEMATİK ALANLARINDAKİ KADINLAR
T MUTLU, F KORKUT-OWEN
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 16 (60), 87-103, 2017
152017
GELİŞİMSEL KAPSAMLI SÜPERVİZYON MODELİNE İLİŞKİN PSİKOLOJİK DANIŞMAN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
A ERYILMAZ, T MUTLU
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 17 (65), 123-141, 2018
102018
Öğretmen Adaylarının Kariyer Planları, Yaşadıkları Kariyer Kararsızlıkları ve Bununla Baş Etme Stratejileri
T Mutlu, F Korkut-Owen, S Özdemir, Ö Ulaş-Kılıç
Kariyer Psikolojik Danışmanlığı Dergisi, 2019
6*2019
Üniversite öğrencilerinin akademik erteleme davranışları ile internet bağımlılıkları arasındaki ilişki
D Çavdar, T Mutlu
Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı …, 2011
62011
Using the career sailboat model to facilitate career planning and decision-making with young adults
F Korkut-Owen, F Arici, S Demirtas–Zorbas, T Mutlu
52014
Yasam boyu gelisim yaklasimi perspektifinden kariyer gelisimi ve ruh sagligi/career development and mental health from the perspective of life-span development approach
A Eryilmaz, T Mutlu
Psikiyatride Guncel Yaklasimlar 9 (2), 227, 2017
42017
Career Sailboat Model as a tool for the Guidance Counsellor
F Korkut-Owen, S Demirtas–Zorbas, T Mutlu
School Guidance Handbook, 2015
42015
Mesleki rehberlik/kariyer danışmanlığı için bir model önerisi: Kariyer yelkenlisi modeli, 12
F Korkut-Owen, M Açıkel, F Arıcı, P Çağ, S Demirtaş, E Emir, ...
Rehberlik sempozyumu, 2010
32010
The Relationships among career influences, career exploration and career indecision: a test of systems theory framework
T Mutlu
Middle East Technical University, 2018
22018
Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik Alanlarında Kadın Olmak: Cinsiyete Yönelik Yargıları Kırma
F Korkut- Owen, T Mutlu
Mediterranean Journal of Humanities 7 (1), 233-251, 2017
2*2017
Yaşam Boyu Gelişim Yaklaşımı Perspektifinden Kariyer Gelişimi ve Ruh Sağlığı [Career development and mental health from the perspective of life-span development approach …
A Eryılmaz, T Mutlu
22017
Kariyer Uyumu ve İyimserliğini Arttırmada Kariyer Yelkenlisi Modeline Dayalı Psiko-Eğitim Programının Etkililiği
S Demirtaş Zorbaz, T Mutlu Çaykuş, F Korkut Owen, F Arıcı Şahin
Kastamonu Eğitim Dergisi 28 (5), 2100 - 2111, 2020
12020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20