Follow
Kübra MERT MAHAN
Title
Cited by
Cited by
Year
Institutional theory in international business studies: the period of period of 1990–2018
K Sahin, K Mert
International Journal of Organizational Analysis 31 (5), 1957-1986, 2023
132023
Global dinamik yeteneklerin uluslararasılaşma sürecinde kullanımı: İşletme grupları perspektifi
KT Şahin, K Mert, T Kaplan
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 70 (4), 931-956, 2015
102015
Türkiye'deki İşletme Gruplarının Uluslararasılaşma Motivasyonunun Lokasyon ve Giriş Stratejisi Üzerindeki Etkisi.
KT Şahin, K Mert
TISK Academy/TISK Akademi 9 (18), 2014
102014
Internationalization of Turkish business groups: motives and institutional context
K Sahin, E Tatoğlu, K Mert, T Kaplan, I Golgeci
International Journal of Emerging Markets, 2022
52022
Türkiye'deki işletme gruplarının uluslararasılaşma motivasyonunun lokasyon ve giriş stratejisi üzerindeki etkisi
KŞ Tan, K Mert
32014
Türkiyedeki işletme gruplarının uluslararasılaşma motivasyonunun lokasyon ve giriş stratejileri üzerindeki etkisi
K Mert
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012
32012
Türkiyedeki holdinglerin uluslararasılaşma süreci üzerine nitel bir araştırma
K Mert
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017
22017
Türkiye'deki işletme gruplarının uluslararasılaşma motivasyonunun lokasyon ve giriş stratejisi üzerindeki etkisi
K ŞAHİN TAN, K MERT
TİSK Akademi 9 (18), 74-97, 2014
22014
Türk yazınında uluslararası işletmecilik: 1990-2019 yıllarına dair bir içerik analizi
K Mert
Istanbul Management Journal, 97-132, 2020
12020
DÜNYAYLA İŞ YAPANLAR KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE TÜRK ÇOKULUSLULARI
K Mert
Uluslararası Ekonomi İşletme ve Politika Dergisi 2 (2), 261-265, 2018
12018
Endüstri 4.0 ve İnsan Kaynakları Yönetimi
MM Kübra
Endüstri 4.0 Döneminde Yönetim, 2024
2024
ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK TEORİLERİNE ALTERNATİF YAKLAŞIMLAR: SPRINGBOARD (SIÇRAMA TAHTASI) PERSPEKTİFİ
MM Kübra
Yönetim ve Strateji Alanında Yaşanan Gelişmelere İlişkin Akademik …, 2023
2023
Liderlik, Organizasyon ve İletişim
MM Kübra
MODERN LİDERLİK TÜRLERİ VE ÖRGÜTSEL İLETİŞİM, 2022
2022
Strateji Türleri-Porter'ın Jenerik Rekabet Stratejileri
MM Kübra
Tüm Yönleriyle Yönetim ve Strateji, 125-137, 2022
2022
Yenilikçiliği Cesaretlendirmede Denemeye Açıklığı Aktivite Eden Koşul Liderlik Davranışı
H Demir, A Karakaya, MM Kübra, D Gizem
9. Örgütsel Davranış Kongresi, 2022
2022
Remote Work as a Tool of Organizational Change
MM Kübra
Contemporary Issues in Strategic Human Resource Management, 2021
2021
Örgütlerde Kraliçe Arı Sendromu
MM Kübra
Örgütlerde Toksik Davranışlar, 2021
2021
Women’s Employment during the Covid-19 Pandemic Process
M Kübra, K Tuğba
Congress on Gender Studies: Gendered Global Crisis (CGS21), 2021
2021
Türk İşletme Grupları Uluslararasılaşma Stratejileri, Yönetim Kurulları, Makro Ekonomik ve Kurumsal Bağlam
K Şahin, E Tatoğlu, B Karakurt, K Mert, T Kaplan
Nobel Yayınevi, 2021
2021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–19