Ahmed Emin Osmanoğlu
Ahmed Emin Osmanoğlu
Unknown affiliation
Verified email at bingol.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Türkiye Cumhuriyeti ve Mısır Arap Cumhuriyeti Sosyal Bilgiler Öğretim Programları ve Ders Kitaplarının Karşılaştırılması
AE Osmanoğlu
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2012
122012
Mısır ve Türkiye sosyal bilgiler ders kitaplarında vatandaşlık algısının karşılaştırmalı analizi
AE Osmanoğlu, C Öztürk
Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 2012
92012
Türkiye ve Mısır sosyal bilgiler ders kitaplarında Osmanlı algısı: Karşılaştırmalı bir analiz
AE OSMANOĞLU
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 94-107, 2014
62014
Hicaz eyaletinin teşekkülü:(1841-1864)
AE Osmanoğlu
Marmara Üniversitesi, 2004
62004
Social studies teachers’ views on televisional distance education
AE Osmanoğlu
Journal of Current Researches on Educational Studies 10 (1), 67-88, 2020
42020
Mısır ve Türkiye 6. sınıf sosyal bilgiler öğretim programları karşılaştırması
AE Osmanoğlu, G Yıldırım
Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and …, 2013
42013
Lise Öğrencilerinin Okul Ortamından Beklentileri
AE Osmanoğlu, R Yaşa
Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and …, 2018
32018
Türkiye ve Mısır Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Milliyetçi Değerler: Karşılaştırmalı Bir Analiz.
AE Osmanoğlu
Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and …, 2013
3*2013
Öteki Devletler ve Milletler: Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Analizi
AE OSMANOĞLU
Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2), 577-588, 2019
22019
6. sınıf sosyal bilgiler ders kitabında vatandaşlık algısı
AE Osmanoğlu, N Adak, E Dereli
Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2013
22013
The Ottoman Perception in Process: Turkey Social Studies Textbook Analysis.
AE Osmanoglu
Educational Research and Reviews 15 (3), 129-137, 2020
12020
Mısır eğitim sisteminin politik yapısına tesir eden bazı unsurlar
AE Osmanoğlu, C Öztürk
Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2013
12013
TRT EBA Secondary School Channel Social Studies Courses: Attitude and Perceptions of Students
AE Osmanoğlu, UÖ Osmanoğlu
Education Quarterly Reviews 4 (1), 226-239, 2021
2021
SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARINDA ŞAHSİYETLER
AE OSMANOĞLU, H CANTEMÜR
EKEV AKADEMİ DERGİSİ, 1-22, 2020
2020
Other States and Nations: Social Studies Coursebook Analysis
AE Osmanoğlu
Kastamonu Education Journal 27 (2), 2019
2019
İktidar ve İdeolojinin Dönüşümü Bağlamında Ders Kitapları: Mısır
ATA Abdoulmaged, AE Osmanoğlu
Academic Researches in Social Sciences and Humanities, 58-75, 2019
2019
ÖTEKİ DEVLETLER VE MİLLETLER.
AE OSMANOĞLU
Electronic Turkish Studies 13 (10), 2018
2018
YABANCILAŞMA VE ÖĞRENCİ BAŞARISIZLIĞI
R SADAK, AE OSMANOĞLU, M YAZICI
AKADEMİK ÇALIŞMALAR, 2018
2018
Öğrenci Başarısızlığı ve Yabancılaşma
M Sadak, Ruveyda., Osmanoğlu, Ahmed Emin., Yazıcı
Eğitim Bilimlerinde Akademik Çalışmalar, 121-139, 2018
2018
Üniversite öğrencilerinin Osmanlı imajı. (Ottoman perception of the university students)
AE Osmanoğlu
Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (6), 173-200, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20