Follow
Anatolian Clinic the Journal of Medical Sciences
Anatolian Clinic the Journal of Medical Sciences
Hayat Foundation for Health and Social Services ,Turkey
Verified email at hayatvakfi.org.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
COVID-19 pandemisinin sosyal yaşam ve etik düzlem üzerine etkileri: Bir değerlendirme çalışması
Ç Üstün, S Özçiftçi
Anatolian Clinic the Journal of Medical Sciences 25 (Special Issue on COVID …, 2020
3672020
Koronavirüs anksiyete ölçeği kısa formu: Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması
İ BİÇER, C ÇAKMAK, H DEMİR, ME KURT
Anatolian Clinic the Journal of Medical Sciences 25 (Special Issue on COVID …, 2020
1642020
Covid-19 pandemisi: Karantina için beslenme önerileri
G Eskici
Anatolian Clinic the Journal of Medical Sciences 25 (Special Issue on COVID …, 2020
882020
Üniversite öğrencilerinin öfke ifade tarzı ve ilişkili faktörler
N Elkin, F Karadağlı
Anatolian Clinic the Journal of Medical Sciences 21 (1), 64-71, 2016
612016
Ethics of Individual, Professional, Social, Scientific and Politic is Questioned By COVID-19 Pandemi
N ÇOBANOĞLU
Anatolian Clinic Journal of Medical Sciences 25 (Ek-1), 36-42, 2020
54*2020
Yenidoğanlarda COVID-19 Enfeksiyonları
F OVALI
Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi 25 (Ek-1), 23-35, 2020
522020
Bağlanma teorisi ve bağlanma bozukluklarına genel bir bakış
A Clin
Anadolu Klin 22 (1), 66-77, 2017
472017
Urinary incontinence among women registered with a family health center in the Southeastern Anatolia Region and the factors affecting its prevalence
F Gözükara, I Koruk, B Kara
Turkish journal of medical sciences 45 (4), 931-939, 2015
472015
COVID-19, SARS-CoV2, enfeksiyonu: güncel epidemiyolojik analiz ve hastalık seyrinin modellemesi
H Ankaralı, S Ankaralı, N Erarslan
Anatolian Clinic the Journal of Medical Sciences 25 (Special Issue on COVID …, 2020
45*2020
1918 Grip Pandemisi Kıssasından COVID-19 Pandemisine Hisseler
MK Temel, H Ertın
Anatolian Clinic The Journal Of Medical Sciences 25 (Special Issue on COVID …, 2020
452020
Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları yönetmeliği’nin hukuki ve etik açıdan değerlendirilmesi
P Somer, VL EE
Anadolu Kliniği 22 (1), 58-65, 2017
432017
Effects of COVID-19 pandemic on social life and ethical plane: An evaluation study
Ç Üstün, S Özçiftçi
Anatolian Clinic the Journal of Medical Sciences 25 (19), 142-153, 2020
352020
Gebelerde fiziksel aktivite ve yaşam kalitesi arasındaki ilişki
ÖÇ Özdemir, M Sürmeli, A Özel, İE Yavuz, A Topçuoğlu, H Ankaralı
Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi 22 (2), 95-102, 2017
352017
COVID-19 enfeksiyonu ve gebelik üzerindeki etkileri
H Özcan, A Elkoca, Ö Yalçın
Anatolian Clinic the Journal of Medical Sciences 25 (Special Issue on COVID …, 2020
332020
Mast cell stabilizers as a supportive therapy can contribute to alleviate fatal inflammatory responses and severity of pulmonary complications in COVID-19 infection
Erkan KILINÇ, Yasemin BARANOĞLU
Anatolian Clinic the Journal of Medical Sciences 25 (Supplement 1), 111-118, 2020
322020
Doktorlarda mesleki tükenmişlik sendromu ve çalışma yaşam kalitesi arasındaki ilişki
B Mete, MS Değer, E Pehlivan
28*2020
İnsan üzerindeki deneyler ve ilgili etik–yasal metinler
H Ertin, T MK
Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi 21 (3), 223-34, 2016
282016
Hemşirelerin malpraktis ile ilgili algı, tutum ve davranışları
Ç Yiğitbaş, H Oğuzhan, B Tercan, A Bulut, A Bulut
Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi 21 (3), 207-214, 2016
272016
COVID-19 enfeksiyonu olan gebelerde ilaç kullanımı
Z Tırmıkçıoğlu
Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi 25 (1), 51-58, 2020
262020
Mülteci ve yerleşik ergenlerde depresyona yatkınlık ve algılanan sosyal destek düzeyleri
Ö Ataç, H Akbay, A Dobral, S Demir, BS Ateş, S Ahmedzai, O Hayran
Anatolian Clinic the Journal of Medical Sciences 23 (3), 129-136, 2018
222018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20