Anatolian Clinic the Journal of Medical Sciences
Anatolian Clinic the Journal of Medical Sciences
Hayat Foundation for Health and Social Services ,Turkey
Verified email at hayatvakfi.org.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
COVID-19 pandemisinin sosyal yaşam ve etik düzlem üzerine etkileri: Bir değerlendirme çalışması
Ç Üstün, S Özçiftçi
Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi 25 (Special Issue on COVID 19), 142-153, 2020
292020
Prevalence and Patterns of Psychiatric Disorders in Preschool Children Referred to an Outpatient Psychiatry Clinic
M Coskun, I Kaya
Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi 21 (1), 2016
182016
Yenidoğanlarda COVID-19 Enfeksiyonları
F OVALI
Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi 25 (Ek-1), 23-35, 2020
122020
Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları yönetmeliği’nin hukuki ve etik açıdan değerlendirilmesi
P Somer, EE Vatanoğlu-Lutz
Anadolu Kliniği 22 (1), 58-65, 2017
122017
Üniversite öğrencilerinin öfke ifade tarzı ve ilişkili faktörler
N Elkin, F KARADAĞLI
Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi 21 (1), 64-71, 2016
122016
Ethics of Individual, Professional, Social, Scientific and Politic is Questioned By COVID-19 Pandemi
N ÇOBANOĞLU
Anatolian Clinic Journal of Medical Sciences 25 (Ek-1), 36-42, 2020
9*2020
Bağlanma teorisi ve bağlanma bozukluklarına genel bir bakış
E Yıldızhan
Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi 22 (1), 66-72, 2017
92017
Hemşirelerin malpraktis ile ilgili algı, tutum ve davranışları
Ç Yiğitbaş, H Oğuzhan, B Tercan, A Bulut, A Bulut
Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi 21 (3), 207-214, 2016
92016
Thiol/Disulphide Homeostasis and Oxidative Stress Parameters in Children and Adolescents with Attention Deficit/Hyperactivity Disorder
V Görmez, AC Örengül, ÖF Özer, S Uzuner, Ş Selek
Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi 21 (3), 2016
92016
COVID-19 Enfeksiyonu ve Gebelik Üzerindeki Etkileri
H Özcan, A Elkoca, Ö YALÇIN
Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi 25 (Supplement 1), 43-50, 2020
82020
Mast cell stabilizers as a supportive therapy can contribute to alleviate fatal inflammatory responses and severity of pulmonary complications in COVID-19 infection
Erkan KILINÇ, Yasemin BARANOĞLU
Anatolian Clinic the Journal of Medical Sciences 25 (Supplement 1), 111-118, 2020
7*2020
COVID-19 Enfeksiyonu Olan Gebelerde İlaç Kullanımı
Z TIRMIKÇIOĞLU
Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi 25 (Supplement 1), 51-58, 2020
72020
A Legal and ethical evaluation of the regulations on traditional and complementary medicine
P Somer, EE Vatanoğlu-Lutz
Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi 22 (1), 58-65, 2017
62017
Fibromiyalji hastalarının yaşam kalitesini değerlendirmede kullanılan ölçeklerin karşılaştırılması
S Ataoğlu, H Ankaralı, S Ankaralı
Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi 22 (2), 85-94, 2017
62017
İnsan üzerindeki deneyler ve ilgili etik–yasal metinler
H Ertin, T MK
Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi 21 (3), 223-34, 2016
62016
1918 Grip Pandemisi Kıssasından COVID-19 Pandemisine Hisseler
M kemal TEMEL, H Ertin
Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi 25 (Supplement 1), 63-78, 1918
61918
COVID-19, SARS-CoV2, Infection: Current Epidemiological Analysis and Modeling of Disease
H ANKARALI, S ANKARALI, N ERARSLAN
Anatolian Clinic Journal of Medical Sciences 25 (Suppl.1), 1-22, 2020
52020
The knowledge level of Turkish rheumatoid arthritis patients about their diseases
GT Bozbaş, G Gürer
Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi 23 (1), 12-19, 2018
52018
Gebelerde fiziksel aktivite ve yaşam kalitesi arasındaki ilişki
ÖÇ Özdemir, M Sürmeli, A Özel, İE Yavuz, A Topçuoğlu, H Ankaralı
Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi 22 (2), 95-102, 2017
52017
Bir hastanede çalışan yoğun bakım hemşirelerinde tükenmişlik düzeyinin belirlenmesi
G Cerit, G Aykal, A Güzel, İ Kara
Anatolian Clinic the Journal of Medical Sciences 21 (2), 109-118, 2016
52016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20