Anatolian Clinic the Journal of Medical Sciences
Anatolian Clinic the Journal of Medical Sciences
Hayat Foundation for Health and Social Services ,Turkey
Verified email at hayatvakfi.org.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
COVID-19 pandemisinin sosyal yaşam ve etik düzlem üzerine etkileri: Bir değerlendirme çalışması
Ç Üstün, S Özçiftçi
Anatolian Clinic the Journal of Medical Sciences 25 (Special Issue on COVID …, 2020
1202020
Yenidoğanlarda COVID-19 Enfeksiyonları
F OVALI
Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi 25 (Ek-1), 23-35, 2020
252020
Koronavirüs anksiyete ölçeği kısa formu: Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması
İ BİÇER, C ÇAKMAK, H DEMİR, ME KURT
Anatolian Clinic the Journal of Medical Sciences 25 (Special Issue on COVID …, 2020
242020
Ethics of Individual, Professional, Social, Scientific and Politic is Questioned By COVID-19 Pandemi
N ÇOBANOĞLU
Anatolian Clinic Journal of Medical Sciences 25 (Ek-1), 36-42, 2020
21*2020
Üniversite öğrencilerinin öfke ifade tarzı ve ilişkili faktörler
N Elkin, F KARADAĞLI
Anatolian Clinic the Journal of Medical Sciences 21 (1), 64-71, 2016
192016
Prevalence and Patterns of Psychiatric Disorders in Preschool Children Referred to an Outpatient Psychiatry Clinic
M Coskun, I Kaya
Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi 21 (1), 2016
192016
1918 Grip Pandemisi Kıssasından COVID-19 Pandemisine Hisseler
MK Temel, H Ertin
Anatolian Clinic the Journal of Medical Sciences 25 (Special Issue on COVID …, 2020
162020
1918 Grip Pandemisi Kıssasından COVID-19 Pandemisine Hisseler
MK Temel, H Ertin
Anatolian Clinic the Journal of Medical Sciences 25 (Special Issue on COVID …, 2020
162020
Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği'nin Hukuki ve Etik Açıdan Değerlendirilmesi
P Somer, EE VATANOGLU-LUTZ
ANADOLU KLİNİĞİ TIP BİLİMLERİ DERGİSİ 22 (1), 58-65, 2017
162017
Bağlanma teorisi ve bağlanma bozukluklarına genel bir bakış
A Klin, A Clin
Anadolu Klin 22 (1), 66-77, 2017
132017
Mast cell stabilizers as a supportive therapy can contribute to alleviate fatal inflammatory responses and severity of pulmonary complications in COVID-19 infection
Erkan KILINÇ, Yasemin BARANOĞLU
Anatolian Clinic the Journal of Medical Sciences 25 (Supplement 1), 111-118, 2020
122020
COVID-19 enfeksiyonu olan gebelerde ilaç kullanımı
Z Tırmıkçıoğlu
Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi 25 (1), 51-58, 2020
122020
COVID-19 enfeksiyonu ve gebelik üzerindeki etkileri
H Özcan, A Elkoca, Ö YALÇIN
Anatolian Clinic the Journal of Medical Sciences 25 (Special Issue on COVID …, 2020
112020
Gebelerde fiziksel aktivite ve yaşam kalitesi arasındaki ilişki
ÖÇ Özdemir, M Sürmeli, A Özel, İE Yavuz, A Topçuoğlu, H Ankaralı
Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi 22 (2), 95-102, 2017
112017
Hemşirelerin malpraktis ile ilgili algı, tutum ve davranışları
Ç Yiğitbaş, H Oğuzhan, B Tercan, A Bulut, A Bulut
Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi 21 (3), 207-214, 2016
112016
Thiol/Disulphide Homeostasis and Oxidative Stress Parameters in Children and Adolescents with Attention Deficit/Hyperactivity Disorder
V Görmez, AC Örengül, ÖF Özer, S Uzuner, Ş Selek
Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi 21 (3), 2016
102016
Mülteci ve yerleşik ergenlerde depresyona yatkınlık ve algılanan sosyal destek düzeyleri
A Ömer, H Akbay, A Dobral, S Demir, BS Ateş, S Ahmedzai, O HAYRAN
Anatolian Clinic the Journal of Medical Sciences 23 (3), 129-136, 2018
92018
COVID-19, SARS-CoV2, infection: current epidemiological analysis and modeling of disease
H Ankarali, S Ankarali, N Erarslan
Anatol Clin 25 (suppl 1), 1-22, 2020
82020
COVID-19 pandemisinin buz hokeyi sporuna etkisi
M AYGÜN, Ü Mehmet
Anatolian Clinic the Journal of Medical Sciences 25 (Special Issue on COVID …, 2020
82020
Bir hastanede çalışan yoğun bakım hemşirelerinde tükenmişlik düzeyinin belirlenmesi
G Cerit, G Aykal, A Güzel, İ Kara
Anatolian Clinic the Journal of Medical Sciences 21 (2), 109-118, 2016
82016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20