Follow
Mustafa Emre Akbas
Mustafa Emre Akbas
MUSTAFA EMRE AKBAŞ
Verified email at marmara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
1800’lerin Küresel Krizleri, Büyük Depresyon ve 2008 Krizi
ME Akbaş
İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 4 (1), 77-127, 2017
122017
EKONOMİDE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ÖNEMİ: ÜLKELER BAZINDA KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ
Ç SEYFULLAHOĞULLARI, M AKBAŞ
Öneri Dergisi 10 (40), 201-212, 2013
52013
BÖLGESEL KALKINMA AJANSLARININ UYGULANABİLİRLİĞİ VE TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
ME AKBAŞ, HG YÜKSEL
Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 8 (2), 72-90, 2015
22015
Avrupa Kriz Ekonomisi Olabilir mi?
M AKBAŞ
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 21 (1), 203-218, 2006
22006
Parasal Büyüklükleri Belirleme Ölçütlerinin Izlenmesi: Avrupa Merkez Bankaları Sistemi (Escb) Ve TC Merkez Bankası uygulamalarının Analiziı
ME Akbaş
PQDT-Global, 2004
22004
Çin Doğrudan Yabancı Yatırımlarının Küresel Ekonomideki Konumu ve Kuşak-Yol Projesinin Önündeki Engeller
ME Akbaş
Third Sector Social Economic Review 55 (4), 2894-2915, 2020
12020
NEOLİBERALİZM, KÜRESEL ENERJİ SEKTÖRÜ VE SEÇİLMİŞ ÜLKELER BAZINDA ELEKTRİK SEKTÖRÜ ÖZELLEŞTİRMELERİ
ME AKBAŞ
Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi 8 (2), 21-43, 2019
12019
Enerji Tüketimi İle Ekonomik Büyüme İlişkisi Üzerine Bir İnceleme: Yükselen Piyasalar Örneği
AD Yilmaz, MY Yılmaz, ME Akbaş
www. cudesjournal. com info@ cudesjournal. com 3 (2), 45-70, 2020
2020
BÖLGESEL KALKINMA AJANSLARININ UYGULANABİLİRLİĞİ VE TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ1
ME AKBAŞ, HG YÜKSEL
Kastamonu University Journal of Economics & Administrative Sciences Faculty 8, 2015
2015
Türkiye iç borçlanmasının Avrupa, Almanya iç borçlanma politikalarıyla karşılaştırılması
ME Akbaş
PQDT-Global, 1998
1998
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–10