Engin Karadag
Engin Karadag
akdeniz.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Determinants of phubbing, which is the sum of many virtual addictions: A structural equation model
E Karadağ, ŞB Tosuntaş, E Erzen, P Duru, N Bostan, BM Şahin, İ Çulha, ...
Journal of Behavioral Addictions, 1-15, 2015
2682015
Eğitim Bilimleri Alanında Yapılmış Doktora Tezlerinin Tematik Açıdan İncelenmesi
E Karadağ
Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 10 (3), 75-87, 2009
249*2009
The factors affecting acceptance and use of interactive whiteboard within the scope of FATIH project: A structural equation model based on the Uni fi ed Theory of acceptance …
B Tosuntas, E Karadag, S Ohran
Computers & Education 81, 169-178, 2015
1922015
Eğitim bilimleri doktora tezlerinde kullanılan araştırma modelleri: Nitelik düzeyleri ve analitik hata tipleri
E Karadağ
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 1 (1), 49-71, 2010
1902010
Yeni tip Koronavirüs pandemisi döneminde üniversitelerde uzaktan eğitim: Lisans öğrencileri kapsamında bir değerlendirme çalışması
E Karadağ, C YUCEL
Yükseköğretim Dergisi 10 (2), 181-192, 2020
1652020
Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı: Sınıf öğretmenleri görüşleri kapsamında bir araştırma
E Karadağ, S DENIZ, T Korkmaz, G DENIZ
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 21 (2), 383-402, 2008
1282008
Spiritual Leadership and Organizational Culture: A Study of Structural Equation Modeling.
E Karadag
Educational Sciences: Theory and Practice 9 (3), 1391-1405, 2009
1272009
The effect of educational leadership on students’ achievement: A meta-analysis study
E Karadağ, F Bektaş, N Çoğaltay, M Yalçın
Asia Pacific Education Review 16 (1), 79-93, 2015
1052015
Organizational Cynicism, School Culture, and Academic Achievement: The Study of Structural Equation Modeling
E KARADAĞ, G KILIÇOĞLU, D Yilmaz
Educational Sciences: Theory & Practice 14 (1), 102-113, 2014
1012014
Kuramdan-uygulamaya ilköğretimde drama: Oyun ve işleniş örnekleriyle
E Karadağ, N Çalışkan
Anı yayıncılık, 2005
942005
Ruhsal liderlik üzerine teorik bir çözümleme
N Baloğlu, E Karadağ
Kuram ve Uygulamada Egitim Yönetimi Dergisi 15 (2), 165-190, 2009
912009
TIMSS 2011 ulusal ön değerlendirme raporu
C Yücel, E Karadağ, S Turan
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitimde Politika Analizi …, 2013
852013
İlköğretim okulu yöneticilerinin öğretmenler tarafından algılanan demokratik tutumları ile öğretmenlerin demokratik değerleri üzerine ilişkisel bir araştırma
E Karadağ, N Baloğlu, P YALÇINKAYALAR
Değerler eğitimi dergisi 4 (12), 65-82, 2006
852006
The virtual world’s current addiction: Phubbing
E Karadağ, ŞB Tosuntaş, E Erzen, P Duru, N Bostan, BM Şahin, ...
Addicta: The Turkish Journal on Addictions 3 (2), 250-269, 2016
81*2016
Türkiye’de Eğitim Yönetiminde Bilgi Üretimi: Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi 2003-2013 Yayınlarının İncelenmesi [doi: 10.14527/kuey. 2014.005]
S Turan, E Karadağ, F Bektaş, M Yalçın
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi 20 (1), 93-119, 2014
812014
PROSOSYAL DAVRANIŞ EKSENİNDE ÖZGECİLİK ÜZERİNE TEORİK BİR ÇÖZÜMLEME
E Karadağ, I MUTAFÇILAR
782009
Introduction to meta-analysis
N Çoğaltay, E Karadağ
Leadership and organizational outcomes, 19-28, 2015
75*2015
BASIC FEATURES OF STRUCTURAL EQUATION MODELING AND PATH ANALYSIS WITH ITS PLACE AND IMPORTANCE IN EDUCATIONAL RESEARCH METHODOLOGY.
E KARADAG
Bulgarian Journal of Science & Education Policy 6 (1), 194-212, 2012
73*2012
Öğretmen yetkinliğinin tarihsel gelişimi ve Ohio öğretmen yetkinlik ölçeği: Türk kültürüne uyarlama, dil geçerliği ve faktör yapısının incelenmesi
N Baloğlu, E Karadağ
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 56 (56), 571-606, 2008
732008
The factors effecting student achievement: Meta-analysis of empirical studies
E Karadağ
Springer, 2017
72*2017
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20