Follow
Engin Karadag
Title
Cited by
Cited by
Year
Determinants of phubbing, which is the sum of many virtual addictions: A structural equation model
E Karadağ, ŞB Tosuntaş, E Erzen, P Duru, N Bostan, BM Şahin, İ Çulha, ...
Journal of Behavioral Addictions, 1-15, 2015
6732015
Eğitim Bilimleri Alanında Yapılmış Doktora Tezlerinin Tematik Açıdan İncelemesi
E Karadağ
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 10 (3), 75-87, 2009
3892009
Yeni tip Koronavirüs pandemisi döneminde üniversitelerde uzaktan eğitim: Lisans öğrencileri kapsamında bir değerlendirme çalışması
E Karadağ, C YUCEL
Yükseköğretim Dergisi 10 (2), 181-192, 2020
3652020
Eğitim bilimleri doktora tezlerinde kullanılan araştırma modelleri: Nitelik düzeyleri ve analitik hata tipleri
E Karadağ
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 1 (1), 49-71, 2010
3202010
The factors affecting acceptance and use of interactive whiteboard within the scope of FATIH project: A structural equation model based on the Uni fi ed Theory of acceptance …
B Tosuntas, E Karadag, S Ohran
Computers & Education 81, 169-178, 2015
3002015
Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı: Sınıf öğretmenleri görüşleri kapsamında bir araştırma
E Karadağ, S DENIZ, T Korkmaz, G DENIZ
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 21 (2), 383-402, 2008
2172008
The effect of educational leadership on students’ achievement: A meta-analysis study
E Karadağ, F Bektaş, N Çoğaltay, M Yalçın
Asia Pacific Education Review 16 (1), 79-93, 2015
1812015
Kuramdan-uygulamaya ilköğretimde drama: Oyun ve işleniş örnekleriyle
E Karadağ, N Çalışkan
Anı yayıncılık, 2005
1792005
Ruhsal liderlik üzerine teorik bir çözümleme
N Baloğlu, E Karadağ
Kuram ve Uygulamada Egitim Yönetimi Dergisi 15 (2), 165-190, 2009
1602009
PROSOSYAL DAVRANIŞ EKSENİNDE ÖZGECİLİK ÜZERİNE TEORİK BİR ÇÖZÜMLEME
E Karadağ, I MUTAFÇILAR
1582009
Organizational Cynicism, School Culture, and Academic Achievement: The Study of Structural Equation Modeling
E KARADAĞ, G KILIÇOĞLU, D Yilmaz
Educational Sciences: Theory & Practice 14 (1), 102-113, 2014
1532014
The virtual world's current addiction: Phubbing
E Karadağ, ŞB Tosuntaş, E Erzen, P Duru, N Bostan, BM Şahin, İ Çulha, ...
Turkish Green Crescent Soc, 2016
1352016
TIMSS 2011 ulusal ön değerlendirme raporu
C Yücel, E Karadağ, S Turan
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitimde Politika Analizi …, 2013
1312013
İlköğretim okulu yöneticilerinin öğretmenler tarafından algılanan demokratik tutumları ile öğretmenlerin demokratik değerleri üzerine ilişkisel bir araştırma
E Karadağ, N Baloğlu, P Yalçınkayalar
Değerler eğitimi dergisi 4 (12), 65-82, 2006
1312006
Türkiye’de Eğitim Yönetiminde Bilgi Üretimi: Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi 2003-2013 Yayınlarının İncelenmesi [doi: 10.14527/kuey. 2014.005]
S Turan, E Karadağ, F Bektaş, M Yalçın
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi 20 (1), 93-119, 2014
1232014
Öğretmen yetkinliğinin tarihsel gelişimi ve Ohio öğretmen yetkinlik ölçeği: Türk kültürüne uyarlama, dil geçerliği ve faktör yapısının incelenmesi
N Baloğlu, E Karadağ
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 56 (56), 571-606, 2008
1202008
Leadership and organizational outcomes
E Karadağ, K Çiftçi, F Bektaş
Meta-analysis of empirical studies. sl: Springer-Verlag, 2015
1052015
The Effect of Authentic Leadership on School Culture: A Structural Equation Model
E Karadağ, O Öztekin
International Journal of Educational Leadership and Management 6 (1), 40-75, 2018
1022018
İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLERİNİN ÖĞRETMENLER TARAFINDAN ALGILANAN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VE LİDERLİK DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
A Çağlar, Ö Yakut, E Karadağ
Ege Eğitim Dergisi 6 (1), 2005
972005
Spiritual Leadership and Organizational Culture: A Study of Structural Equation Modeling.
E Karadag
Educational Sciences: Theory and Practice 9 (3), 1391-1405, 2009
962009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20