Follow
Doç. Dr. Veysi Aktaş
Doç. Dr. Veysi Aktaş
Milli Eğitim Bakanlığı
Verified email at yildiz.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN SANAL MÜZE KULLANIMINA YÖNELİK TUTUMLARI
V Aktaş, A Yılmaz, Z İbrahimoğlu
Trakya Eğitim Dergisi 11 (3), 1294-1313, 2017
312017
Sosyal bilgiler öğretmenlerinin sanal müze kullanımına yönelik tutumları (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi)
V Aktaş
Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 2017
122017
Sosyal bilgiler ders kitaplarının küresel sorunlar açısından incelenmesi: Fransa ve Türkiye örneği
V Aktaş, A Tokmak, İ Kara
Öğretmen Eğitiminde Yenilikçi Araştırmalar Dergisi 2 (3), 266-289, 2021
102021
Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sanal müze deneyimleri
GO İlhan, A Tokmak, V Aktaş
Uluslararası Müze Eğitimi Dergisi 3 (1), 74-93, 2021
92021
Virtual museum experiences of social studies teacher candidates
GO İlhan, A Tokmak, V Aktaş
Journal of International Museum Education 3 (1), 74-93, 2021
82021
Sosyal bilgiler öğretmenlerinin sosyal bilgiler dersindeki tarih konularının öğretimine yönelik görüşleri
Y Ayaydın, V Aktaş
Eğitim, Kuram ve Uygulama Araştırma Dergisi 6 (3), 393-408, 2020
72020
Okul dışı öğrenme ortamlarıyla ilgili matematik öğretmenlerinin görüşleri
ASE Aydoğdu, MZ Aydoğdu, V Aktaş
Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 60-78, 2023
62023
Matematik dersinde bir eğitim aracı olarak sanal müze kullanımı
ASE Aydoğdu, M Aydoğdu, V Aktaş
International Journal of Social Science Research 11 (1), 51-70, 2022
62022
Sosyal bilgiler öğretmenlerinin küresel vatandaşlık eğitimi ile ilgili görüşlerinin incelenmesi
V Aktaş, Y Ayaydın
International Journal of Social Science Research 12 (1), 134-154, 2023
32023
Fransa ders kitaplarında yer alan görsellerin toplumsal cinsiyet rolleri bağlamında incelenmesi: Ortaokul tarih ve coğrafya dersi örneği
İ Kara, V Aktaş, T Yaman
International Journal of New Approaches in Social Studies 5 (1), 98-118, 2022
32022
Opinions of Social Studies Teachers regarding Teaching History Topics in Social Studies Lessons
Y Ayaydın, V Aktaş
Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi 6 (3), 393-408, 2020
32020
Sosyal bilgiler dersinde mekânsal düşünme becerilerinin geliştirilmesinde okul dışı öğrenme ortamlarının rolü: bir eylem araştırması
V Aktaş
22022
6th Grade Students' Opinions on Social Studies Lesson Taught out of School.
V Aktas, A Yilmaz, GO Ilhan
International Online Journal of Educational Sciences 15 (3), 2023
12023
Covid 19 pandemi sürecinde yurtdışında yaşayan Türk velilerin deneyimleri: Fenomenolojik bir çalışma (Fransa örneği)
İ Kara, T Yaman, V Aktaş
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 23 (3), 1644-1662, 2022
12022
An investigation of social studies teachers' attitudes and opinions towards traditional sports.
A Tokmak, V Aktaş, GO Ilhan
2023
Examination of Foreign Students' Experiences in Social Studies Education from the Teacher's Perspective
V Aktaş
Journal of Social Sciences And Education 6 (2), 234-253, 2023
2023
Sığınmacı Öğrencilerin Topluma Entegrasyonunda Sosyal Bilgiler Dersinin Katkısının Öğrenci Görüşlerine Göre İncelenmesi
T Yaman, V Aktaş, İ Kara
Milli Eğitim Dergisi 52 (240), 2929-2956, 2023
2023
Temel Bir Beceri Olarak Finansal Okuryazarlığın Sosyal Bilgiler Dersine Yansıması
V Aktaş, A Tokmak
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 23 (1), 449-470, 2023
2023
Examining the Contribution of Social Studies Course in the Integration of Asylum-Seeking Students into Society, According to Student Opinions
T Yaman, V Aktaş, İ Kara
Milli Egitim, 2023
2023
Developing the spatial thinking skill scale in the scope of social studies teaching
V Aktaş, A Yılmaz, GO İlhan
RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 610-623, 2023
2023
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20