Işık Sezen
Işık Sezen
Atatürk Üniversitesi
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
Determining visual beauties of natural waterscapes: A case study for Tortum Valley (Erzurum/Turkey)
F Karahan, I Sezen
Scientific Research and Essays 5 (2), 170-182, 2010
282010
Effect of humic and fulvic acid application on growth parameters in Impatiens walleriana L.
A ESRİNGÜ, İ SEZEN, B AYTATLI, S ERCİŞLİ
Akademik Ziraat Dergisi 4 (1), 37-42, 2015
72015
Determination of spring visual ceremonies of urban fruit trees and shrubs: A case study from Erzurum, Turkey
Z Bulut, I Sezen, F Karahan
Journal of Food, Agriculture & Environment 8 (1), 289-296, 2010
72010
The role of women in rural tourism, the sample of Gaziler Village (Bardiz), Erzurum, Turkey
EA Külekçi, I Sezen, Y Bulut
Journal of Food, Agriculture & Environment 10 (2), 1314-1319, 2012
52012
İÇ MEKÂN TASARIMINDA BİTKİ KULLANIMININ BİREY VE MEKÂN ÜZERİNE ETKİLERİ
I SEZEN, B AYTATLI, RA AĞRILI, E PATAN
ATA Planlama ve Tasarım Dergisi 1 (1), 25-34, 2017
42017
Inoculations with plant growth promoting rhizobacteria (PGPR) stimulate adventitious root formation on semi-hardwood stem cuttings of Ficus benjamina L.
I Sezen, HÇ Kaymak, B Aytatlı, MF Dönmez, S Ercişli
Propagation of Ornamental Plants 14 (4), 152-157, 2014
42014
Bir Ekoturizm Aktivitesi Olarak Mağara Turizmi: Erzurum İli Elmalı Mağarası Örneği
EA KÜLEKÇİ, İ SEZEN
Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi 3 (1), 66-75, 2018
32018
Public opinions about the use of highways as scenic roads: The sample of Erzurum aykara Of route
I Sezen, S Yilmaz
African Journal of Agricultural Research 5 (8), 700-706, 2010
32010
Erzurum Kenti Hava Kirliliği Sorununun Çözümünde Peyzaj Mimarlığı Açısından Alınması Gereken Önlemler
I Sezen, S Yılmaz
Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 88s, Erzurum, 2002
32002
Karayolu Peyzajı ve Manzara Yolları
I SEZEN
Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi (MBUD) 3 (1), 54-65, 2018
22018
Sürdürülebilir ve Yaşanabilir Kentler İçin Yeşil Alanların Kullanımları; Kişiye Tahsisli Kent Bahçeleri
N DEMİRCAN, I Sezen
Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 8 (1), 263-270, 2018
12018
Assessment of Visual Quality in Geomorphologic Landscape: Case Study of Tortum Creek Valley, Uzundere District (Erzurum/Turkey). R. Efe, C. Bizzarri, İ. Cürebal & GN Nyusupova
I SEZEN, N DEMİRCAN, F KARAHAN, Z POLAT
Environment and Ecology at the Beginning of 21st Century, 556, 2015
12015
Rekreasyonel Turizm Açısından Kop Dağı’nın Peyzaj Potansiyelinin Belirlenmesi
İ SEZEN, S YILMAZ
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 41 (1), 59-64, 2013
12013
Erzurum kentinde üniversite adaylarının Peyzaj Mimarlığı mesleğine bakışlarının belirlenmesi üzerine bir araştırma
S ÖZER, I SEZEN, N DEMİRCAN
Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 23 (1), 23-29, 0
1
HİDROELEKTRİK SANTRALLERİN ÇEVRESEL ETKİLERİ: DOĞANKENT (GİRESUN) İLÇESİ ASLANCIK BARAJI ÖRNEĞİ
I SEZEN, E PATAN
UKHAD, 41, 0
1
Oltu ve Olur (Erzurum) İlçeleri Yayla Turizmi Potansiyelinin Coğrafi Bilgi Sistemiyle Belirlenmesi.
E AKPINAR KÜLEKÇİ, Y BULUT, I SEZEN
Journal of Graduate School of Social Sciences 24 (1), 2020
2020
Erzurum Kentinin Turizm Potansiyelinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma
EA KÜLEKÇİ, İ SEZEN, S GENCER
Kent Akademisi 12 (4), 714-728, 2019
2019
Kent İçi Yol Ağaçlarının Sonbahar Renk Etkilerinin Görsel Kalite Analizi: Erzurum Kenti Örneği
İ SEZEN, EA KÜLEKÇİ, B Keleş
Kent Akademisi 12 (4), 739-751, 2019
2019
Kentsel Peyzaj Planlamasında Yeşil Alanların Suçun Önlenmesindeki Rolü: Erzurum Örneği
I SEZEN, B AYTATLI
Kent Akademisi 12 (4), 823-834, 2019
2019
Oltu ve Olur (Erzurum) İlçeleri Yayla Turizmi Potansiyelinin Coğrafi Bilgi Sistemiyle Belirlenmesi
EA KÜLEKÇİ, Y BULUT, İ SEZEN
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 24 (1), 307-318, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20