Özer Özaydın
Özer Özaydın
ogu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Sosyal medya kullanım ve davranışlarının kullanımlar ve doyumlar yaklaşımı bağlamında incelenmesi: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi örneği
F Çemrek, H Baykuş, Ö Özaydın
Alphanumeric Journal 2 (2), 61-76, 2014
15*2014
Bireylerin kredi kartına bakış açıları ve sosyo-ekonomik nitelikleri bakımından karşılaştırılmasına yönelik uygulama çalışması
H ŞEN, F ÇEMREK, Ö ÖZAYDIN
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 (1), 121-149, 2006
92006
Türkiye'deki illerin sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeylerinin belirlenmesi
Ş Hülya, Ç Fatih, Ö Özer
Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2006
62006
Eskişehir ilindeki bireylerin organ bağışı hakkındaki düşünceleri ile sosyo-ekonomik nitelikleri arasındaki ilişki yapısının incelenmesi
H Şen, Ö Özaydın
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5 (1), 2004
42004
Analysis of social media use and manners in terms of uses and satisfaction approach: ESOGU Case Study
F Çemrek, H Baykuş, Ö Özaydın
Alphanumeric Journal 2 (2), 61-76, 2014
32014
ARMAX Modelleri ve Porsuk Barajı Su Seviyesinin Öngörüsü
H Şen, Ö Özaydın
2*2009
Influence of Sample Size, Estimation Method and Normality on Fit Indices in Confirmatory Factor Analysis
M DOĞAN, Ö ÖZAYDIN, V YILMAZ
MS thesis, Dept. Statist., Osmangazi Univ., Eskisehir, Turkey, 2013
12013
Okul Öncesi Eğitimde Ailelerin Kreş Tercihleri ve Kreşlerden Beklentileri: Eskişehir Örneği
F Çemrek, Ö Özaydin
Eskisehir Osmangazi Universitesi Sosyal Bilimler Dergisi 20, 559-575, 2019
2019
ROBUST ARIMA MODELİ İLE YAPAY SİNİR AĞLARI MODELİNİN KIYASLANMASI: TURİZM ÖRNEĞİ.
S Dönmez, Ö ÖZAYDIN
Journal of the Institute of Science & Technology of Dumlupinar University …, 2018
2018
İşsiz Bireylerin Kredi Kartlarına İlişkin Tutum ve Davranışlarının Yapısal Eşitlik Modeliyle İncelenmesi: Eskişehir Örneği
Ö Özaydin, Ö Dağdemi̇r, M Doğan, V Yilmaz
Iktisat Isletme ve Finans 29 (341), 57-86, 2014
2014
ESKİŞEHİR İLİNDEKİ BİREYLERİN ORGAN BAĞIŞI HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ İLE SOSYO-EKONOMİK NİTELİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ YAPISININ İNCELENMESİ
H ŞEN, Ö ÖZAYDIN
Sosyal Bilimler Dergisi 5 (1), 2004
2004
İŞSİZ BİREYLERİN KREDİ KARTLARINA İLİŞKİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİYLE İNCELENMESİ: ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ
Ö ÖZAYDIN, Ö DAĞDEMİR, M DOĞAN, V YILMAZ
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–12