Özer Özaydın
Özer Özaydın
ogu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Sosyal medya kullanım ve davranışlarının kullanımlar ve doyumlar yaklaşımı bağlamında incelenmesi: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi örneği
F Çemrek, H Baykuş, Ö Özaydın
Alphanumeric Journal 2 (2), 61-76, 2014
19*2014
Theory of mind and selective attention, response inhibition, cognitive flexibility in patients with schizophrenia
A Eşsizoğlu, F Köşger, FÖ Akarsu, Ö Özaydin, G Güleç
Archives of Neuropsychiatry 54 (2), 162, 2017
132017
Türkiye’deki illerin sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeylerinin belirlenmesi
ŞEN Hülya, F Çemrek, Ö ÖZAYDIN
Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi 6 (11), 155-171, 2006
72006
Bireylerin kredi kartına bakış açıları ve sosyo-ekonomik nitelikleri bakımından karşılaştırılmasına yönelik uygulama çalışması
H ŞEN, F ÇEMREK, Ö ÖZAYDIN
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 (1), 121-149, 2006
72006
Eskişehir ilindeki bireylerin organ bağışı hakkındaki düşünceleri ile sosyo-ekonomik nitelikleri arasındaki ilişki yapısının incelenmesi
H Şen, Ö Özaydın
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5 (1), 2004
42004
ARMAX Modelleri ve Porsuk Barajı Su Seviyesinin Öngörüsü
H Şen, Ö Özaydın
22009
INFLUENCE OF SAMPLE SIZE, ESTIMATION METHOD AND NORMALITY ON FIT INDICES IN CONFIRMATORY FACTOR ANALYSIS
M DOĞAN, Ö ÖZAYDIN, V YILMAZ
2
Şizofreni Hastalarında Seçici Dikkat, Yanıt İnhibisyonu, Bilişsel Esneklik ve Zihin Kuramı
A Eşsizoğlu, F Köşger, FÖ Akarsu, Ö Özaydin, G Güleç
Noro-Psikyatri Arsivi 54 (2), 162, 2017
12017
Okul Öncesi Eğitimde Ailelerin Kreş Tercihleri ve Kreşlerden Beklentileri: Eskişehir Örneği
F Çemrek, Ö Özaydin
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 20, 559-575, 2019
2019
ROBUST ARIMA MODELİ İLE YAPAY SİNİR AĞLARI MODELİNİN KIYASLANMASI: TURİZM ÖRNEĞİ
S DÖNMEZ, Ö ÖZAYDIN
Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 7-12, 2018
2018
Investigation of unemployed individuals' attitudes and behaviors regarding the use of credit card: Sample of Eskisehir
Ö ÖZAYDIN, Ö DAĞDEMİR, M Dogan, V Yilmaz
2014
İşsiz Bireylerin Kredi Kartlarına İlişkin Tutum ve Davranışlarının Yapısal Eşitlik Modeliyle İncelenmesi: Eskişehir Örneği
Ö Özaydin, Ö Dağdemi̇r, M Doğan, V Yilmaz
Iktisat Isletme ve Finans 29 (341), 57-86, 2014
2014
Statistical modelling of water quantity in the Porsuk Dam
A ALTIN YAVUZ, F ÇEMREK, Ö ÖZAYDIN
2008
ESKİŞEHİR İLİNDEKİ BİREYLERİN ORGAN BAĞIŞI HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ İLE SOSYO-EKONOMİK NİTELİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ YAPISININ İNCELENMESİ
H ŞEN, Ö ÖZAYDIN
Sosyal Bilimler Dergisi 5 (1), 2004
2004
ARMAX Modelleri ve Porsuk Barajı Su Seviyesinin Öngörüsü
ŞEN Hülya, Ö ÖZAYDIN
Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 9 (2), 1-14, 0
AVRUPA BİRLİĞİ ÜYESİ ÜLKELER VE TÜRKİYE’NİN TURİZM GÖSTERGELERİ AÇISINDAN ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİKSEL TEKNİKLERLE İNCELENMESİ
Ö ÖZAYDIN, F ÇEMREK
Journal of Gastronomy Hospitality and Travel 3 (2), 270-283, 0
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–16