Canan Aslan
Canan Aslan
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi
ankara.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Etkinliklerle türkçe öğretimi
S Sever, Z Kaya, C Aslan
Tudem, 2013
1882013
Evaluation of Turkish prospective teachers’ attitudes towards teaching profession (Near East University case)
A Güneyli, C Aslan
Procedia-Social and Behavioral Sciences 1 (1), 313-319, 2009
1002009
Türkçe eğitimi programlarında lisansüstü öğrenim gören öğrencilerin akademik özyeterliklerine ilişkin görüşleri
C ASLAN
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 87-115, 2010
892010
Yazınsal Nitelikli Çocuk Kitaplarının Çocuğun Okuduğunu Anlama ve Yazılı Anlatım Becerilerine Etkisi.
C Aslan
Eurasian Journal of Educational Research (EJER), 2007
702007
Yazınsal nitelikli çocuk kitaplarının çocuğun gelişim sürecindeki yeri
C Aslan
Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu, 04-06, 2006
562006
Soru sorma becerilerini geliştirmeye dönük öğretim uygulamalarının öğretmen adaylarının soru oluşturma becerilerine etkisi
C Aslan
Eğitim ve Bilim 36 (160), 2011
552011
ORTAÇAĞDAN GÜNÜMÜZE “MODERNİTE”: DOĞUŞU ve DOĞASI
G Aslan
Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10-26, 2011
342011
Düşünme becerilerini geliştirici dil ve edebiyat öğretimi ortamları-Bir eğitim durumu örneği
C Aslan
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 13 (24), 127-152, 2010
322010
Yaşam Gerçekliğinin Çocuklara İletilmesi Bakımından 100 Temel Eser'deki Öyküler Üzerine Bir Çözümleme
C Aslan
4. Uluslararası Çocuk ve İletişim Kongresi, 77-85, 2007
312007
Örnek eğitim durumlarıyla Türkçe-Türk dili ve edebiyatı öğretimi
C Aslan
Ankara: Anı Yayıncılık, 2017
302017
Duyarlık ve düşünceyi geliştirmede çocuk/gençlik edebiyatı
C Aslan
Çoluk Çocuk Anne Baba Eğitimci Dergisi 12, 29-32, 2013
302013
TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDA “TÜRKÇE OLMAYAN SÖZCÜKLER” İN KULLANIMI ÜZERİNE BİR İNCELEME
C Aslan
AÜ TÖMER Dil Dergisi 133, 7-19, 2006
30*2006
Çocuk edebiyatı yapıtlarının temel işlevleri
C Aslan
Eğitimci Öğretmen Dergisi 17, 6-9, 2013
292013
An Analysis of the Presentation of Women in 100 Basic Literary Works in Turkey.
C Aslan
Eurasian Journal of Educational Research (EJER), 2010
282010
ORTAÖĞRETİM TÜRK EDEBİYATI İLE DİL VE ANLATIM DERS KİTAPLARINDA İNSAN HAKLARI ÜZERİNE BİR ÇÖZÜMLEME
YK Kepenekçi, C Aslan
Turkish Studies 6, 1, 2011
262011
Okulöncesi döneme seslenen kitaplarda çocuk hakları
YK Kepenekci, C Aslan
Ankara: Ankara Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Uygulama ve Araştırma …, 2011
252011
Etkinliklerle Türkçe Öğretimi
D Arslan, B Doğan, K Deliveli, F Susar Kırmızı, DAN Yaylı, N Akkaya
Bursa: Ekin Basım Yayın Dağıtım, 2008
252008
Human rights education: A comparison of mother tongue textbooks in Turkey and France
C Aslan, Y Karaman-Kepenekci
University of Malta. Euro-Mediterranean Centre for Educational Research, 2008
252008
Türk çocuk yazınında çocuk-yetişkin çatışmasının yer aldığı kimi yapıtların incelenmesi
C ASLAN
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi 39 (2), 193-216, 2006
232006
Türkiye'de Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Duyarlı Konuların (Sensititive İssues) Ele Alınışı Üzerine Eleştirel Bir Yaklaşım
C Aslan
Eleştirel Pedagoji 6 (32), 51-56, 2014
21*2014
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20