Follow
Mustafa karagoz
Mustafa karagoz
Tefsir Ana Bilim Dalı, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Verified email at erciyes.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Dilbilimsel Tefsir ve Kur'an'ı Anlamaya Katkısı
M Karagöz
108*2015
"Vücûh Ve Nezâirin Terimleşme Süreci -‘Nezâir’In ‘Eşanlamlılık’ Olarak Tanımlanması Sorunu"
M Karagöz
Tarihten Günümüzde Kur'an İlimleri ve Tefsir Usûlü, 441-475, 2009
572009
Vücûh ve Nezâirin Terimleşme Süreci,‘Nezâir’in Eşanlamlılık’Olarak Tanımlanması Sorunu
M Karagöz
Bilimnâme, XIV, 441-476, 2008
572008
Tefsir Tarihi Yazımı ve Problemleri
M Karagöz
53*
Tefsirde Rivayet-Dirayet Ayırımının Ortaya Çıkışı ve Mahiyeti
M Karagöz
Bilimname 2004 (2), 2004
502004
el-İksîr fî Kavâidi’t-Tefsîr Örneğinde ‘Tefsir Usûlü’Yazımına Bir Katkı
M Karagöz
Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 9 (17), 171-200, 2010
172010
Dilbilimsel tefsir ve Kuranı anlamaya katkısı (Hicri İlk Üç Asır)
M Karagöz
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009
162009
Dil Merkezli Tefsir Çalışmaları
M Karagöz
Tefsire Akademik Yaklaşımlar, 1, 323-356, 2013
142013
D İLİ N İ ŞLEVLERİ AÇISINDAN KUR’AN’IN ÜSLÛBU
M Karagöz
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 171-206, 2007
112007
Sözlükbilim ve Tefsir -Tehzîbü'l-Lüga-
M Karagöz
92019
Kur’an Kavramlarının Anlamını Belirlemede Artzamanlı ve Eşanlamlı Semantiğin Rolü
M Karagöz
Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 31 (43), 313-363, 2017
72017
Uzak Bir Mananın Ayetlerdeki Vakf Yerine Etkisi-A ‘râf Sûresi’nin 188. Ayeti Örneği
M Karagöz
Bilimname 2017 (34), 31-96, 2017
72017
Kur’an Kavramlarının Anlamını Belirlemede Artzamanlı ve Eşanlamlı Semantiğin Rolü
M Karagöz
Tefsir Geleneğinde Anlam-Yorum, Nüzul-Siret İlişkisi, 43-88, 2017
72017
Ayetlerdeki Durak Yerlerinin Manaya Etkisi (Bakara Sûresi 96. Ayet Örneği)
M Karagöz
Bilimname 21 (2), 199-222, 2011
62011
"İbn Teymiye’nin Vücûh ve Nezâir Tanımının Etkileri ve Sorunları"
M Karagöz
Bilimname, 261-291, 2018
52018
Dilbilimsel Tefsir ve Kur’an’ı Anlamaya Katkısı (Ġlk Üç Asır)
M Karagöz
Ankara Okulu Yayınları, Kayseri, 2009
52009
Selefi yorumları bağlamında Şenkiti ve Advaul-Beyan adlı tefsiri
M Karagöz
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001
52001
"Vakf-ı Câizin Mahiyeti - Secâvendî’nin Eseri ve İlgili Ayetlerin Manası Çerçevesinde-"
M Karagöz
Bilimname, 321-362, 2018
42018
Kur’an Kelimelerinin Anlamlarını Belirlemede Artzamanlı ve Eşzamanlı Semantiğin Rolü
M Karagöz
Tefsir Geleneğinde Anlam-Yorum, Nüzul-Siret İlişkisi, 43-87, 2017
22017
Şuarâ Sûresi 153. ve 185. Ayetlerdeki Müsehharîn Kelimesinin Tefsirinde Görülen Anlam Farklılaşması
M Karagöz
Marife 11 (1), 75-95, 2011
22011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20