Takip et
Zübeyde Korkmaz
Zübeyde Korkmaz
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi
erciyes.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
POSTPARTUM DÖNEMDE ANNE VE BABALARIN YENİDOĞAN BAKIMINA İLİŞKİN GEREKSİNİMLERİNİN BELİRLENMESİ
M BAŞER, S MUCUK, Z KORKMAZ, Ü SEVİĞ
125*2005
The burden of care in the mothers of the children with chronic disease
E Erdem, Z Korkmaz, Ö Tosun, Ö Avcı, N Uslu, M Bayat
Journal of Health Sciences 22 (2), 150-157, 2013
59*2013
Yenidoğan hemşirelerinde iş analizi ve iş yükü
Z Korkmaz
Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, Kayseri 12 …, 2012
202012
Daily physical activity in low-risk extremely low birth weight preterm infants: positive impact on bone mineral density and anthropometric measurements
E Erdem, Ö Tosun, M Bayat, Z Korkmaz, H Halis, T Güneş
Journal of Bone and Mineral Metabolism 33, 329-334, 2015
172015
Klinik uygulamada kavram haritasının kullanımı: Tip 1 Diabetes Mellitus. 12
N Uslu, Z Korkmaz, Ö Başdaş, Ö Avcı, M Bayat
Ulusal Hemşirelik Kongresi Bildiri Kitabı, Sivas, 20-24, 2009
13*2009
Hemşirelik Öğrencilerinde Kavram Haritasının Problem Çözme ve Eleştirel Düşünme Düzeylerine Etkisi
E Erdem, Y Sezer Efe, Ö Başdaş, M Bayat, Z Korkmaz, N Uslu
Sağlık Bilimleri Dergisi, 147-152, 2017
102017
KAVRAM HARİTASI İLE KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ (KBY) VAKA SUNUMU
SK Bayındır, S Göriş, Z Korkmaz, N Bilgi
102015
KLİNİK UYGULAMADA KAVRAM HARİTASI KULLANIMI: RESPİRATUAR DİSTRESS SENDROMU (RDS) ÖRNEĞİ
Z Korkmaz, Ö Avcı, Ö Tosun, N Uslu, E Erdem, M Bayat
Sağlık Bilimleri Dergisi 20 (3), 235-239, 2011
92011
Primipar annelerin bebeklerini algılama durumu
Z Korkmaz
Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2003
92003
KLİNİK SORUMLU HEMŞİRELERİN SOSYOTROPİ OTONOMİ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ
Ö TOSUN, M BAYAT, E ERDEM, Z KORKMAZ, Ö AVCI
SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF HEALTH SCIENCES 23 (2), 99-103, 2014
8*2014
Dysmenorrhea is decreasing school performance
Z Korkmaz, M Baser, S Mucuk
The Europ. J. of Contraception & Reproductive Health Care 13 (Suppl 2), 67, 2008
72008
Prematüre Bebek Annelerinin Yenidoğan Yoğun Bakım Deneyimleri
D Eryürek, Ö Başdaş, Z Korkmaz, İ Yıldız, Ö Mumcu, M Bayat
Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi 8 (2), 196-202, 2021
62021
Temel Hemşirelik Becerileri Öğrenim Rehberi
S TAŞCI, M Başer, S Göriş, M Bayat, S Mucuk, SK BAYINDIR, S Biçer, ...
Akademisyen Kitabevi, 2017
42017
Prevalence of COVID-19 infection in asymptomatic school children
H Aslaner, AR Benli, E Şimşek, Z Korkmaz
The Turkish Journal of Pediatrics, 32-39, 2022
32022
YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE BAKIMIN SÜREKLİLİĞİ UYGULAMASI: HEMŞİRE GÖRÜŞLERİ NİTEL BİR ÇALIŞMA
Z KORKMAZ, D DERİNCE, Ö BAŞDAŞ, M BAYAT, E ERDEM
2*2020
Çocukların Fiziksel Aktivite, Obezite Düzeylerinin İncelenmesi: Kayseri İli Örneği
M Yazıcı-Gülay, Z Korkmaz, Z Kaya Erten, K Gürbüz
Genel Sağlık Bilimleri Dergisi 3 (3), 228-238, 2021
12021
Yüksek Riskli Yenidoğan
İ Kahriman, S Küçük, Z Korkmaz
Yenidoğan Hemşireliği 1, 14-18, 2021
12021
Çocuk cinsel istismarının tanılama adli ve sosyal sürecinde pediatri hemşireleri
S Küçük, Z Korkmaz, N Kayademir, M Otuzoğlu
Adli Tıp Dergisi 31 (2), 68-77, 2017
12017
Pediatrik Acilde Transport
M Bayat, D Keklik, Z Korkmaz
Türkiye Klinikleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Özel Dergisi 2 …, 2016
12016
Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Otizm Spektrum Bozukluğu Hakkında Bilgi Düzeyleri: Bir Üniversite Örneği
Z Korkmaz, U Menteş, B Akdağ
1. Uluslararası Hemşirelik Çalışmaları Kongresi, Ordu, 135, 2023
2023
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20