Ahmet Şükrü Özdemir
Ahmet Şükrü Özdemir
Verified email at marmara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Öğretmen adaylarının matematik okuryazarlığı özyeterlik algılarının bölümlere göre karşılaştırılması
E ALTINTAŞ, AŞ Özdemir, A Kerpiç
Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2 (2), 2012
452012
Okul Deneyimi I dersinin öğretmen adaylarının öğretim-öğrenme kavramlarına ve öğretmen-öğrenci rollerine bakış açıları üzerindeki etkileri
AŞ Özdemir, O Çanakçı
Elementary Education Online 4 (1), 2005
362005
The effect of the developed differentiation approach on the achievements of the students
E ALTINTAŞ, AŞ ÖZDEMİR
Eurasian Journal of Educational Research, 2015
302015
An Example of Using History of Mathematics in Classes.
S Goktepe, AS Ozdemir
European Journal of Science and Mathematics Education 1 (3), 125-136, 2013
282013
Matematik dersinde bilgisayar destekli öğretimin öğrenci başarı ve tutumlarına etkisi
AŞ Özdemir, M Tabuk
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 4 (7), 41-52, 2004
252004
Matematik problemi çözme tutum ölçeğinin geliştirilmesi
O Çanakçı, AŞ Özdemir
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2011
242011
The effect of teaching with the mathematics activity based on purdue model on critical thinking skills and mathematics problem solving attitudes of gifted and non-gifted students
E Altintas, AS Ozdemir
Procedia-Social and Behavioral Sciences 46, 853-857, 2012
232012
İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK KAVRAMINA İLİŞKİN SAHİP OLDUKLARI ZİHİNSEL İMGELER
E BAHADIR, AŞ ÖZDEMİR
International Journal of Social Science Research 1 (1), 26-40, 2012
232012
Purdue modeline dayalı matematik etkinliği ile öğretimin üstün yetenekli öğrencilerin başarılarına ve eleştirel düşünme becerilerine etkisi
E Altıntaş, AŞ Özdemir
Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon, 2009
212009
Evaluating a Newly Developed Differentiation Approach in Terms of Student Achievement and Teachers' Opinions.
E Altintas, AS Ozdemir
Educational Sciences: Theory and Practice 15 (4), 1103-1118, 2015
192015
The analysis of elementary mathematics preservice teachers’ spatial orientation skills with SOLO mode
AŞ ÖZDEMİR, SG YILDIZ
Eurasian Journal of Educational Research, 2015
172015
The effect of web-based professional development study to mathematics teachers’ problem solving strategies
A Pusmaz, AS Ozdemir
Procedia-Social and Behavioral Sciences 46, 1380-1384, 2012
172012
Okuduğunu anlama davranışının kazandırılmasının matematik başarısına etkisi
AŞ Özdemir, T Sertsöz
MÜ Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 23, 237-257, 2006
152006
The Effect of Project Based Learning in" Ratio, Proportion and Percentage" Unit on Mathematics Success and Attitude.
AS Özdemir, F Yildiz, SG Yildiz
European Journal of Science and Mathematics Education 3 (1), 1-13, 2015
132015
The effect of reading comprehension abilities primary school students over their problem solving achievement
AS Ozdemir
Reading Improvement 46 (2), 88-99, 2009
122009
İlköğretim 6. sınıf matematik dersi “kesirler” konusunun öğretiminde kavram haritası kullanımının öğrenci başarısına etkisi
A Özdemir
Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü: Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, 2009
122009
Genel matematik dersindeki öğrenci başarısı ile ÖSS başarısı arasındaki ilişki
N Çetin, N Mahir
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 7 (11), 37-46, 2006
122006
The effect of differentiation approach developed on creativity of gifted students: cognitive and affective factors
E Altintas, AS OZDEMIR
Educational research and reviews 10 (8), 1191-1201, 2015
112015
The Effects of Multiple Intelligence Approach in Project Based Learning on Mathematics Achievement.
M Tabuk, AŞ Özdemir
International Online Journal of Educational Sciences 1 (1), 2009
112009
Sınıfta matematik tarihinin kullanımına bir örnek: Babil sayma sistemi
A ÖZDEMİR, SG YILDIZ
Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 4 (1), 26-49, 2015
102015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20