Follow
Ahmet Şükrü Özdemir
Ahmet Şükrü Özdemir
Verified email at marmara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Öğretmen adaylarının matematik okuryazarlığı özyeterlik algılarının bölümlere göre karşılaştırılması
E ALTINTAŞ, AŞ Özdemir, A Kerpiç
Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2 (2), 26-34, 2012
642012
The effect of the developed differentiation approach on the achievements of the students
E ALTINTAŞ, AŞ ÖZDEMİR
Eurasian Journal of Educational Research, 2015
582015
" Okul Deneyimi I" Dersinin Öğretmen Adaylarının Öğretim-Öğrenme Kavramlarına ve Öğretmen-Öğrenci Rollerine Bakış Açıları Üzerindeki Etkileri
AŞ Özdemir, O ÇANAKÇI
İlköğretim online 4 (1), 73-80, 2005
482005
An Example of Using History of Mathematics in Classes.
S Goktepe, AS Ozdemir
European Journal of Science and Mathematics Education 1 (3), 125-136, 2013
452013
Matematik dersinde bilgisayar destekli öğretimin öğrenci başarı ve tutumlarına etkisi
AŞ Özdemir, M Tabuk
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 4 (1), 2004
432004
Matematik problemi çözme tutum ölçeğinin geliştirilmesi
O Çanakçı, AŞ Özdemir
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2011
40*2011
Okuduğunu anlama davranışının kazandırılmasının matematik başarısına etkisi
AŞ Özdemir, T Sertsöz
Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 2006
392006
The effect of teaching with the mathematics activity based on purdue model on critical thinking skills and mathematics problem solving attitudes of gifted and non-gifted students
E Altintas, AS Ozdemir
Procedia-Social and Behavioral Sciences 46, 853-857, 2012
382012
İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK KAVRAMINA İLİŞKİN SAHİP OLDUKLARI ZİHİNSEL İMGELER
E BAHADIR, AŞ ÖZDEMİR
International Journal of Social Science Research 1 (1), 26-40, 2012
352012
Evaluating a newly developed differentiation approach in terms of student achievement and teachers’ opinions
E Altintas, AS Ozdemir
Educational Sciences: Theory & Practice 15 (4), 2015
312015
The effect of teaching integers through the problem posing approach on students’ academic achievement and mathematics attitudes
AS Ozdemir, M Sahal
Eurasian Journal of Educational Research 18 (78), 117-138, 2018
292018
The analysis of elementary mathematics preservice teachers’ spatial orientation skills with SOLO mode
AŞ ÖZDEMİR, SG YILDIZ
Eurasian Journal of Educational Research, 2015
292015
Sınıf öğretmenlerinin fen ve teknoloji okuryazarlık düzeylerinin incelenmesi
A Özdemir
Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Uşak Üniversitesi. Uşak, 2011
282011
Matematik başarısı ve anne baba eğitim düzeyi
O ÇANAKÇI, AŞ ÖZDEMİR
İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi 7 (25), 19-36, 2015
252015
Sınıfta matematik tarihinin kullanımına bir örnek: Babil sayma sistemi
A ÖZDEMİR, SG YILDIZ
Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 4 (1), 26-49, 2015
202015
The effect of teaching based on the purdue model on creative thinking skills of students
AGE Altintaş, AŞ Özdemir, AGA Kerpic
Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi 3 (1), 187-214, 2013
202013
Adaptation of hurricane risk perception scale to earthquake risk perception and determining the factors affecting women's earthquake risk perception
S Mızrak, A Özdemir, R Aslan
Natural Hazards 109 (3), 2241-2259, 2021
182021
The Effects of Multiple Intelligence Approach in Project Based Learning on Mathematics Achievement.
M Tabuk, AŞ Özdemir
International Online Journal of Educational Sciences 1 (1), 2009
182009
The effect of differentiation approach developed on creativity of gifted students: Cognitive and affective factors
E Altintas, AS OZDEMIR
Educational research and reviews 10 (8), 1191-1201, 2015
172015
The Effect of Web-based Professional Development Study to Mathematics Teachers' Problem Solving Strategies
A Pusmaz, AS Ozdemir
Procedia-Social and Behavioral Sciences 46, 1380-1384, 2012
172012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20