Ahmet Şükrü Özdemir
Ahmet Şükrü Özdemir
Verified email at marmara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Öğretmen adaylarının matematik okuryazarlığı özyeterlik algılarının bölümlere göre karşılaştırılması
E ALTINTAŞ, AŞ Özdemir, A Kerpiç
Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2 (2), 2012
452012
Okul Deneyimi I dersinin öğretmen adaylarının öğretim-öğrenme kavramlarına ve öğretmen-öğrenci rollerine bakış açıları üzerindeki etkileri
AŞ Özdemir, O Çanakçı
Elementary Education Online 4 (1), 2005
362005
The effect of the developed differentiation approach on the achievements of the students
E ALTINTAŞ, AŞ ÖZDEMİR
Eurasian Journal of Educational Research, 2015
322015
An Example of Using History of Mathematics in Classes.
S Goktepe, AS Ozdemir
European Journal of Science and Mathematics Education 1 (3), 125-136, 2013
292013
Matematik dersinde bilgisayar destekli öğretimin öğrenci başarı ve tutumlarına etkisi
AŞ Özdemir, M Tabuk
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 4 (7), 41-52, 2004
252004
The effect of teaching with the mathematics activity based on purdue model on critical thinking skills and mathematics problem solving attitudes of gifted and non-gifted students
E Altintas, AS Ozdemir
Procedia-Social and Behavioral Sciences 46, 853-857, 2012
242012
Matematik problemi çözme tutum ölçeğinin geliştirilmesi
O Çanakçı, AŞ Özdemir
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2011
242011
İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK KAVRAMINA İLİŞKİN SAHİP OLDUKLARI ZİHİNSEL İMGELER
E BAHADIR, AŞ ÖZDEMİR
International Journal of Social Science Research 1 (1), 26-40, 2012
232012
Purdue modeline dayalı matematik etkinliği ile öğretimin üstün yetenekli öğrencilerin başarılarına ve eleştirel düşünme becerilerine etkisi
E Altıntaş
PQDT-Global, 2009
222009
Evaluating a Newly Developed Differentiation Approach in Terms of Student Achievement and Teachers' Opinions.
E Altintas, AS Ozdemir
Educational Sciences: Theory and Practice 15 (4), 1103-1118, 2015
212015
The analysis of elementary mathematics preservice teachers’ spatial orientation skills with SOLO mode
AŞ ÖZDEMİR, SG YILDIZ
Eurasian Journal of Educational Research, 2015
182015
The effect of web-based professional development study to mathematics teachers’ problem solving strategies
A Pusmaz, AS Ozdemir
Procedia-Social and Behavioral Sciences 46, 1380-1384, 2012
172012
Okuduğunu anlama davranışının kazandırılmasının matematik başarısına etkisi
AŞ Özdemir, T Sertsöz
MÜ Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 23, 237-257, 2006
152006
The Effect of Project Based Learning in" Ratio, Proportion and Percentage" Unit on Mathematics Success and Attitude.
AS Özdemir, F Yildiz, SG Yildiz
European Journal of Science and Mathematics Education 3 (1), 1-13, 2015
142015
İlköğretim 6. sınıf matematik dersi “kesirler” konusunun öğretiminde kavram haritası kullanımının öğrenci başarısına etkisi
A Özdemir
Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü: Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, 2009
132009
The effect of differentiation approach developed on creativity of gifted students: cognitive and affective factors
E Altintas, AS OZDEMIR
Educational research and reviews 10 (8), 1191-1201, 2015
122015
The effect of reading comprehension abilities primary school students over their problem solving achievement
AS Ozdemir
Reading Improvement 46 (2), 88-99, 2009
122009
Genel matematik dersindeki öğrenci başarısı ile ÖSS başarısı arasındaki ilişki
N Çetin, N Mahir
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 7 (11), 37-46, 2006
122006
The effect of teaching based on the purdue model on creative thinking skills of students
AGE ALTINTAŞ, AŞ ÖZDEMİR, AGA KERPİÇ
Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi 3 (1), 187-214, 2013
112013
The Effects of Multiple Intelligence Approach in Project Based Learning on Mathematics Achievement.
M Tabuk, AŞ Özdemir
International Online Journal of Educational Sciences 1 (1), 2009
112009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20