Follow
Yaprak Sarıgöl Ordin
Yaprak Sarıgöl Ordin
Verified email at deu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Undergraduate nursing students' experience related to their clinical learning environment and factors affecting to their clinical learning process
B Arkan, Y Ordin, D Yılmaz
Nurse education in practice 29, 127-132, 2018
2232018
Investigation of adaptation after liver transplantation using R oy's A daptation M odel
YS Ordin, Ö Karayurt, S Wellard
Nursing & Health Sciences 15 (1), 31-38, 2013
652013
Effects of a Support Group Intervention on Physical, Psychological, and Social Adaptation of Liver Transplant Recipients.
YS Ordin, Ö Karayurt
Experimental and clinical transplantation: official journal of the Middle …, 2015
332015
Attitudes of the third-year nursing students toward organ donation: cross-sectional study
BA Söylemez, YS Ordin
Transplantation proceedings 49 (8), 1698-1701, 2017
242017
Factors affecting attitudes toward organ donation in health care professionals
HT Damar, YS Ordin, FÜ Top
Transplantation proceedings 51 (7), 2167-2170, 2019
212019
Quality of life in recipients before and after liver transplantation in Turkey
YS Ordin, A Dicle, S Wellard
Progress in Transplantation 21 (3), 260-267, 2011
202011
Kronik ağrılı hastaların tens uygulaması öncesi ve sonrası yaşam kalitesi, ağrı ve hemşirelerden memnuniyet düzeylerinin incelenmesi
Ö Karayurt, H Gürbüz, Ö Bilik, F Vural, F Fırat, Y Sarıgöl Ordin
Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi 7 (1), 26-32, 2014
192014
Organ bağışına yönelik öğrenci tutumları: hemşirelik
YS ORDİN, Ö BİLİK, BA SÖYLEMEZ, EA KANKAYA, B ÇELİK, E DUĞRUL
Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 7 (2), 28-36, 2018
182018
Immunosuppressive Medication Adherence, Therapeutic Adherence, School Performance, Symptom Experience, and Depression Levels in Patients Having Undergone a Liver Transplant …
Ö Karayurt, YS Ordin, T Ünek, İ Astarcıoğlu
Experimental and clinical transplantation: official journal of the Middle …, 2015
162015
Validation and adaptation of the modified transplant symptom occurrence and symptom distress scale-59 items revised into Turkish
YS Ordin, Ö Karayurt, ÖV Çilengiroğlu
Progress in Transplantation 23 (4), 392-400, 2013
142013
Pediatric liver transplant patients’ transition to adulthood: patient and parent experiences
Y Sarigol Ordin, Ö Karayurt, T Ünek, İ Astarcıoğlu
Nursing & health sciences 19 (3), 393-399, 2017
132017
Yanık yaraları ve hemşirelik bakımı
YS Ordin, E Sütsünbüloğlu
Türkiye Klinikleri Journal Of Surgical Nursing Spicial Topics 3 (3), 216-223, 2017
122017
Effects of peer education on attitudes toward organ donation in nursing students
YS Ordin, BA Söylemez
Transplantation proceedings 50 (10), 2971-2975, 2018
102018
Cerrahi kliniklerdeki hemşirelik öğrencilerinin yansıtma raporlarından elde edilen öğrenme deneyimleri
YS Ordin, Ö Bilik, HT Damar, B Çelik
Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi 6 (3), 106-120, 2018
102018
Hemşirelik öğrencilerinin mesleki değerleri ve tükenmişlik düzeyi arasındaki ilişki
G Arkan, YS Ordin, MÖ Haney
Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 443-450, 2019
72019
Böbrek nakli alıcılarında immünosupresif tedaviye uyumun farklı yöntemler ile değerlendirilmesi
YS Ordin, Ö Karayurt, N Ertan, S Yıldız
Turk Neph Dial Transpl 27 (3), 254-261, 2018
72018
Skin cancer-sun knowledge and sun protection behaviors of liver transplant recipients in Turkey
MO Haney, YS Ordin, G Arkan
Journal of Cancer Education 34, 137-144, 2019
62019
The learning experiences of nursing students in surgical clinics reflected in reflection reports
YS Ordin, Ö Bilik, HT Damar, B Çelik
Journal of Qualitative Research in Education 6 (3), 2019
62019
Türk ye’de Organ Nakl Hemş rel ğ nn; Dünü, Bugünü ve Yarını…
S Hatipoğlu, Ö Karayurt, YS ORDİN, Ö İşeri
Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi 25 (1), 49-57, 2017
62017
Framework of intent for selecting research approaches in nursing
S Wellard, Y Ordin
52011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20