Serdar Oğuzhan ÇAYCIOĞLU
Serdar Oğuzhan ÇAYCIOĞLU
Verified email at marmara.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
18. Yüzyıl Başlarında Rusya’nın Kafkasya Siyaseti: I. Petro’nun İran Seferi
SO Çaycıoğlu
Vakanüvis-Uluslararası Tarih Araştırmaları Dergisi 2, 115-132, 2017
52017
Rusya’nın Kafkasya Siyaseti: General Paskeviç’in Başkomutanlığı Dönemi (1827-1831)
SO Çaycıoğlu
Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2018
42018
Osmanlı Devleti’nin Lezgilerle ilişkileri (1700-1732)
SO Çaycıoğlu
Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2014
12014
Kafkasya’da Bir Miras Mücadelesi: Revan Hanlığı Asilzadelerinden Mehemmed Hasan Han’ın Çarlık Rusyası’ndan Toprak Talebi (1827-1845)
SO Çaycıoğlu
Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, 97-120, 2019
2019
Kafkasya Araştırmalarına Dair Bir Kaynak: Tiflisskiye Vedomosti Gazetesi (1828-1832)/A Source for Caucasian Studies: Tiflisskiye Vedomosti Newspaper (1828-1832)
SO Çaycıoğlu
Kafkasya Çalışmaları 5 (9), 53-68, 2019
2019
Borçalı Türklerinin Problemleri
SOÇ Okan Yeşilot
Bozkırın Oğlu Ahmet Taşağıl’a Armağan, 639-653, 2019
2019
Paskeviç’in Revan Kuşatması ve Ermeni Vilayeti’nin Oluşturulması
OY Serdar Oğuzhan Çaycıoğlu
3. Türkistan Kurultayı: Kafkasya ve Türkistan’da 1938 Sovyet Katliamı ve …, 2018
2018
Sovyet İhtilali Sonrasında Oluşan Bağımsızlık Fikrinin Kafkasya’daki Yansımaları
SO Çaycıoğlu
Ekim 1917 Sovyet İhtilali’nin Yüzüncü Yılında Türk Dünyası’ndaki Bağımsızlık …, 2017
2017
Problemı Etnokulnurnogo Opisaniya Tsentralnoy Çasti Prikaspiyskogo Regiona
SO ÇAYCIOĞLU
Russkiy Yazık v Zerkale İnokulturı: Sbornik Statey, 228-232, 2017
2017
Türk Devletinde Devamlılık Meselesi
SO ÇAYCIOĞLU
Tarih Yolunda Olmak, 187-196, 2016
2016
Jenerik
J JOCAS
Kafkasya Çalışmaları 5 (9), 1-1, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–11