Takip et
Mustafa SOZBILIR
Mustafa SOZBILIR
Department of Chemistry Education, Atatürk University, Erzurum-Turkey
atauni.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Parameters of content analysis [İçerik Analizinin Parametreleri]
M Calik, M Sözbilir
Education and Science [Egitim ve Bilim] 39 (174), 33-34, 2014
637*2014
Karma yöntem araştırmalarına giriş
JW Creswell, M Sözbilir
Pegem Akademi, 2017
363*2017
Mathematics education research in Turkey: A content analysis study
A Ciltas, G Guler, M Sözbilir
Kuram ve Uygulamada Egitim Bilimleri 12 (1), 2012
334*2012
Trends in Educational Research in Turkey: A Content Analysis.
Y Goktas, F Hasancebi, B Varisoglu, A Akcay, N Bayrak, M Baran, ...
Educational Sciences: Theory and Practice 12 (1), 455-460, 2012
280*2012
The effects of problem-based learning instruction on university students’ performance of conceptual and quantitative problems in gas concepts
I Bilgin, E Şenocak, M Sözbilir
Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education 5 (2), 153-164, 2009
2772009
Development and current status of science education research in Turkey
M Sozbilir, H Kutu
Essays in Education 24 (1), 3, 2008
2092008
SCIENCE EDUCATION RESEARCH IN TURKEY: A CONTENT ANALYSIS OF SELECTED FEATURES OF PUBLISHED PAPERS
M SOZBILIR, H KUTU, MD YASAR
Science Education Research and Practice in Europe: Retrospective and …, 2012
1842012
Yaşam temelli ARCS öğretim modeliyle 9. sınıf kimya dersi “Hayatımızda Kimya” ünitesinin öğretimi
K Hülya, M Sözbilir
Ondokuz Mayis University Journal of Education Faculty 30 (1), 29-62, 2011
1702011
A review of selected literature on students’ misconceptions of heat and temperature
M Sözbilir
Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi 20 (1), 25-41, 2003
1592003
An investigation into the effectiveness of problem‐based learning in a physical chemistry laboratory course
A Gürses, M Açıkyıldız, Ç Doğar, M Sözbilir
Research in science & technological education 25 (1), 99-113, 2007
1562007
A study on teaching gases to prospective primary science teachers through problem-based learning
E Senocak, Y Taskesenligil, M Sozbilir
Research in Science Education 37 (3), 279-290, 2007
1202007
What makes physical chemistry difficult? Perceptions of Turkish chemistry undergraduates and lecturers
M Sözbilir
Journal of chemical education 81 (4), 573, 2004
1162004
A study of Turkish chemistry undergraduates' understanding of entropy
M Sözbilir, JM Bennett
Journal of Chemical Education 84 (7), 1204, 2007
104*2007
The investigation of adsorption thermodynamics and mechanism of a cationic surfactant, CTAB, onto powdered active carbon
A Gurses, M Yalcin, M Sozbilir, C Dogar
Fuel processing technology 81 (1), 57-66, 2003
952003
Thematic content analysis of scale development studies published in the field of science and mathematics education
Ş Gül, M Sözbilir
Egitim Ve Bilim-Education and Science 40, 2015
89*2015
Kimya eğitiminde içeriğe/bağlama dayalı (context-based) Öğretim Yaklaşımı ve dünyadaki uygulamaları, I
M Sözbilir, S Sadi, H Kutu, A Yıldırım
Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi 20 (22), 108, 2007
872007
Prospective chemistry teachers’ misconceptions about colligative properties: boiling point elevation and freezing point depression
T Pinarbasi, M Sozbilir, N Canpolat
Chemistry Education Research and Practice 10 (4), 273-280, 2009
862009
Prospective chemistry teachers’ conceptions of chemical thermodynamics and kinetics
M Sözbilir, T Pınarbaşı, N Canpolat
Eurasia journal of Mathematics, Science and Technology education 6 (2), 111-120, 2010
852010
Prospective teachers' misconceptions of vaporization and vapor pressure
N Canpolat, T Pinarbasi, M Sözbilir
Journal of Chemical Education 83 (8), 1237, 2006
802006
Ortaöğretim kimya dersi öğretim programı kazanımlarının yapılandırılmış Bloom taksonomisine göre analizi ve değerlendirilmesi
SL ZORLUOĞLU, A KIZILASLAN, M SÖZBİLİR
Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 10 (1), 2016
74*2016
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20