Follow
namık çencen
Title
Cited by
Cited by
Year
11. sınıf türkiye cumhuriyeti inkılap tarihi ve atatürkçülük dersinde tarih öğretmenlerinin “edebi ürün” kullanımına ilişkin görüşleri
N Çencen
Yayınlanmamış doktora tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2010
492010
Tarih sinema etkileşiminin popüler kültürdeki yeri
Ö Demir, N Çencen
e-Kafkas Journal of Educational Research 2 (1), 13-18, 2015
332015
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYAL BİLGİLER DERSİNE VE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENİNE İLİŞKİN METAFORLARI
N Berk, F Gültekin, N Çençen
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 16 (1), 183-199, 2015
252015
Reşat Genç’in Hayatı ve Eserlerine Dair
M Şahingöz, N Çençen
Kaşgarlı’nın Tarihçi Torunu Reşat Genç Armağanı, Türk Kültürünü Araştırma …, 2015
232015
Ortaöğretim TC İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersinde “şiir kullanımına” ilişkin öğretmen görüşleri
N Çencen, N Berk
Turkish History Education Journal 3 (1), 1-23, 2014
222014
İlköğretim 6. Ve 7. Sınıf sosyal bilgiler programlarında türk halk kültürü oğelerinin yeri ve önemi
N Çençen, NA Berk
e-Kafkas Journal of Educational Research 1 (3), 13-25, 2014
172014
Günümüz ortaöğretim 10. Sınıf tarih ders kitabı ile muhteşem yüzyıl isimli televizyon dizisindeki" kanuni sultan süleyman dönemi" söylemlerinin gösterge bilimsel açıdan …
N Çencen, Ö Demir
Turkish History Education Journal 2 (1), 76-101, 2013
102013
Diriliş" by the perspective of expert historians Usta tarihçilerin bakış açısı ile “Diriliş Dizisi
N Çencen, A Şimşek
Journal of Human Sciences 12 (2), 1377-1396, 2015
92015
Ortaokul öğrencilerinin Türkiye Cumhuriyeti inkılâp tarihi ve Atatürkçülük dersinde tarihsel mektupların kullanımına ilişkin görüşleri: Ankara ili ODTÜ geliştirme vakfı …
N Çencen
Eğitim ve Bilim 42 (192), 2017
82017
’lerde tarih eğitimi. A. Şimşek
N Çençen
Türkiye'de Tarih Eğitimi, 253-268, 1980
51980
1933’ten Günümüze Lise Tarih Ders Kitaplarında Salgın Hastalıkların İşlenişine Genel Bir Bakış
N Çencen
Milli Eğitim Dergisi 49 (1), 919-946, 2020
4*2020
Comparing the Turkish and Iranian history textbooks in the sample of us and the other Biz ve öteki örnekleminde Türk ve İran tarih ders kitaplarının karşılaştırılması
N Çencen
Journal of Human Sciences 14 (2), 1327-1337, 2017
42017
Biz ve Öteki Örnekleminde Türk ve İran Tarih Ders Kitaplarının Karşılaştırılması
N Çencen
İnsan Bilimleri Dergisi 14 (2), 1327-1337, 2017
42017
DİVANÜ LÜGATİ’T-TÜRK’TE YER ALAN TÜRK HALK KÜLTÜRÜ ÖGELERİNİN İLKÖĞRETİM 4. VE 5. SINIF SOSYAL BİLGİLER PROGRAMLARINDA İŞLENİŞİ
N Çencen
Turkish History Education Journal 5 (1), 226-240, 2016
42016
Modern Türkiye'de Sağlık (1923-2019)
N Çencen, A Arslan
Apegem Akademi, 2019
32019
Opinions of The Students of The Faculty of Medicine Towards The Subjects of Ataturk's Principles and History of Revolution (Example of Gazi University
N Çencen
Kastamonu Education Journal 26 (1), 247-253, 2018
32018
Atatürk’ün Eğitim Anlayışı
N ÇENCEN, Ş ARIDİL
Askeri Tarih Bülteni, 2006
32006
Millî Mücadele Döneminde İstihbarat
İ DEMİRCİOĞLU, N ÇENCEN, A ARSLAN
Yeditepe Yayınevi, 2021
22021
Türk İstihbarat Tarihi (Yeditepe Yayınevi)
İ Demircioğlu, A Özcan, N Çencen, Y Yiğit
Yeditepe Yayınevi, 2024
12024
Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Dersine İlişkin Görüşleri (Gazi Üniversitesi Örneği)
N Çencen
Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi 99 (99), 1-18, 2017
12017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20