Gonca Yıldırım
Gonca Yıldırım
aydin.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Uluslararası Halkla İlişkiler Perspektifinden Kamu Diplomasisi:“Türkiye Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü Örneği Çerçevesinde Kültürel Diplomasi”
G Yıldırım
Unpublished Doctorate Thesis, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler …, 2014
112014
Kültürel Diplomasi Ekseninde Uluslararası Halkla İlişkiler Perspektifinden Kamu Diplomasisi
G Yıldırım
İstanbul: Beta Yayınları, 2015
92015
Halkla İlişkiler ve Tanıtım programlarında öğrenim gören öğrencilerin yakınlarının halkla ilişkiler mesleği konusunda tutum ve algıları üzerine bir araştırma
G Yıldırım, D Akbulut
sayı 28, 199-223, 2017
82017
Halkla ilişkilerin kamu diplomasisinde etkin kullanımı
S Mengü, G Yıldırım
Kamu Diplomasisi, 209-231, 2012
82012
KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK KAMPANYALARININ TÜKETİCİ SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR ALAN ÇALIŞMASI
E Karafes, G Yıldırım
Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi 3 (1), 77-98, 0
1
Investigation of variables related to posttraumatic stress symptoms in patients waiting for organ transplant
G YILDIRIM, S Bayraktar
International Journal of Social Sciences and Education Research 3 (5 S …, 0
Kültürel Diplomasi ve Uluslararası Halkla İlişkiler Çerçevesinde Cumhuriyetin İlk Yıllarında Türk Kültürü ve Sanatının Uluslararası Alanda Tanıtımı
G YILDIRIM
Aydın İnsan ve Toplum Dergisi 2 (4), 221-256, 0
TÜRKĠYE KAMU DĠPLOMASĠSĠ KOORDĠNATÖRLÜĞÜ’NÜN FAALĠYETLERĠNĠN KÜLTÜREL DĠPLOMASĠ BAĞLAMINDA ĠNCELENMESĠ
G Yıldırım
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–8