Gonca Yıldırım
Gonca Yıldırım
aydin.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Enerji diplomasisi
H Çomak, C Sancaktar, Z Yıldırım
İstanbul: Beta, 2015
282015
Uluslararası Halkla İlişkiler Perspektifinden Kamu Diplomasisi:“Türkiye Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü Örneği Çerçevesinde Kültürel Diplomasi”
G Yıldırım
Unpublished Doctorate Thesis, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler …, 2014
142014
Sosyal bilgiler öğretmenlerinin ders denetimine ilişkin görüşleri
G Yıldırım
Unpublished master thesis, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla, 2007
132007
Halkla İlişkiler ve Tanıtım programlarında öğrenim gören öğrencilerin yakınlarının halkla ilişkiler mesleği konusunda tutum ve algıları üzerine bir araştırma
G Yıldırım, D Akbulut
sayı 28, 199-223, 2017
102017
Halkla ilişkilerin kamu diplomasisinde etkin kullanımı
S Mengü, G Yıldırım
Kamu Diplomasisi, 209-231, 2012
92012
Ortaokul öğrencilerinin konuşma kaygıları
G Yıldırım
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler …, 2015
82015
Girift Bir İlişki: Kurumsal Sosyal Sorumluluk Bağlamında Kurumsal İtibar
G Yıldırım
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ve Kurumsal İtibar, 151, 2015
62015
An investigation of the views of field experts and teachers related to economic literacy and its education
G Yıldırım, C Öztürk
Erciyes Journal of Education 1 (2), 1-22, 2017
52017
Lise öğrencilerinin geometri hakkında oluşturdukları metaforlar
T Horzum, G Yıldırım
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 40, 357-374, 2016
32016
KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK KAMPANYALARININ TÜKETİCİ SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR ALAN ÇALIŞMASI
E KARAFES, G YILDIRIM
Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi 3 (1), 77-98, 2013
12013
Investigation of variables related to posttraumatic stress symptoms in patients waiting for organ transplant
G YILDIRIM, S Bayraktar
International Journal of Social Sciences and Education Research 3 (5 S …, 0
Kültürel Diplomasi ve Uluslararası Halkla İlişkiler Çerçevesinde Cumhuriyetin İlk Yıllarında Türk Kültürü ve Sanatının Uluslararası Alanda Tanıtımı
G YILDIRIM
Aydın İnsan ve Toplum Dergisi 2 (4), 221-256, 0
TÜRKĠYE KAMU DĠPLOMASĠSĠ KOORDĠNATÖRLÜĞÜ’NÜN FAALĠYETLERĠNĠN KÜLTÜREL DĠPLOMASĠ BAĞLAMINDA ĠNCELENMESĠ
G Yıldırım
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–13